Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 665 - 682 2018-07-21

HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Birgül YABANA KİREMİT [1]

118 322

HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Modern yaşamın göstergelerinden bir olan ve insanların genel olarak zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdiği binalar, rezidanslar, kuleler, ev, okul veya iş yerleri gibi kapalı alanlar zamanla insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Gösterişli, konforlu ve güvenli görünen bu binalar insanların etkili, verimli ve kaliteli yaşamalarını engellemektedir. Ayrıca, insanların birbirleriyle etkili iletişim kurmasını engelleyerek çatışmalara sebep olmakta ve sağlıksız bir yaşamın göstergesi olmaktadır.

“Çalışan Kesimin Hastalığı” veya “Hasta Bina Sendromu” olarak adlandırılan bu hastalık; bina sakinlerinin binada geçirdikleri süre ile bağlantılı olarak herhangi bir belirgin hastalık ya da bir nedene bağlı olmayan akut sağlık sorunları ve konfor etkilerini tanımlamaktadır.Kapalı ortam hava kirliliği, iklimlendirme koşullarının yetersizliği, kimyasalların kullanımı, stres, gürültü, aydınlatma gibi faktörlerin sebep olduğu Hasta Bina Sendromu çalışanları olumsuz etkilemektedir. Sağlık kurumları çalışanlarının önemli düzeyde olumsuz etkilendiği bu sendrom, çalışanların verimliliğini azaltmakta, işe devamsızlıklarını artırmakta ve çalışanların psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır.

Kapalı alan da çalışan insanların hasta bina sendromundan etkilenmemesi için, çalışma alanlarındaki havalandırma sistemleri bakımlarının yapılması, çalışılan ortamda gürültünün önlenmesi, bina yapı malzemesinin doğru seçilmesi gibi stres oluşturacak faktörlerin düzenlenmesi alınacak önlemler arasında gösterilebilir. 

Hasta Bina Sendromu, Sağlık Kurumları, Sağlık Çalışanları
 • KAYNAKÇAAğca B. (2005). İç Hava Kalitesi ve Hasta Bina Sendromu. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:14. http://www.mfa.gov.tr/ic-hava-kalitesi-ve-hasta-bina-sendromu.tr.mfa, Erişim: Ocak 2018.
 • Burge PS. (2004). Sick Building Syndrome. Occup Environ Med.; 61: 185-190.
 • Çobanoğlu N, Kiper N. (2006). Bina içi solunan havada tehlikeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Sayı: 49: 71-75.
 • Erdoğan Zeydan Z, Zeydan Ö, Yıldırım Y. (2009). Hasta Bina Sendromu. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. Ss.587-595.
 • Ersoy A. (2010). Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Binasında Çalışma Ortam Koşullarının ve Hasta Bina Sendromu Öğelerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ss.2-10
 • Joshi SM. (2008). The sick building syndrome. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine ,Vol:12 (2):61-64.
 • Lahtinen M, Huuhtanen P, Reijula K. (1998). SickBuildingSyndromeandPsychosocialFactors-A LiteratureReview. Indoor air,4:71-80.
 • Mendelson MB, Catano VM, Kelloway K. (2000). The role of stres and social support in Sick Building Syndrome. Work&Stress, Vol:14(2):137-155.
 • Nordstrom K, NorbAck D, Akselsson R. (1995). Influence ofindoor air quality and personal factors on the sick building syndrome (SBS) in Swedish geriatric hospitals. Occupational and Enmdronmental Medicine;52:170-176.
 • Otlu M. (2012). Turgut Özal Tıp Merkezi Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu Görülme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi. Malatya. Ss.21,22.
 • Özyaral O, Keskin Y. (2007). Hasta Bina Sendromu. Türkiye Tekstil İşverenler Sendikası Yayınları, Tiglat Matbaacılık, İstanbul.
 • Özyaral O, Keskin Y. (2009). Sağlık Çalışanları ve Sıkıcı Hastane Sendromu. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi,Sayı:9. http://www.sdplatform.com/Dergi/215/Saglik-calisanlari-ve-sikici-hastane-sendromu.aspx Erişim: Ocak 2018.
 • Özyaral O, Keskin Y, Hayran O. (2006). Mimari Yapının Hasta Bina Sendromu Üzerindeki Etkileri, II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara.
 • Redlich CA, Sparer J, Cullen MR. (1997). Sick-building syndrome. The Lancet, Vol:349: 1013-16.
 • Soysal A, Demiral Y. (2007). Kapalı Ortam Hava Kirliliği. Kor Hek 2007; 6 (3): 221-226.
 • Tarcan E. Varol ES. Ateş M. (2000). Bina Kalitesi ve Sağlık İşletmelerinin Performansları Üzerine Etkileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5(4):95-121.Tuncer A, Soyer ÖU. (2005). Hasta Bina Sendromu. Astım Allerji İmmünoloji Dergisi. Cilt:3(2): 97-102.
 • Uçar A, Taşdemir M. (2016). Hasta Bina Sendromu. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı:38: 28-31. http://www.sdplatform.com/Dergi/932/Hasta-bina-sendromu.aspx, Erişim: Aralık 2017.
 • United States Environmental Protection Agency; Sick Building Syndrome; Indoor Air Fats No.4 Revised; Researchand Development; Feb. 1991.
 • Yücel A. (2008). Bir Kamu Kuruluşu Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu Görülme Sıklığı Ve Bazı Risk Faktörleri İle İlişkisi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. ss.6-11
 • Zeybek I. (2014). Modern Yaşamın Göstergelerinden Yüksek Binalarda Renk - Işık Faktörü Bağlamında “Hasta Bina Sendromu” ve İletişimsel Boyutta Etkileri.TheTurkish Online Journal of Design, Art andCommunication – TOJDAC. Cilt:4(4): 33-38.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Birgül YABANA KİREMİT (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 21, 2018

Bibtex @review { hititsosbil417066, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {Hitit University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {665 - 682}, doi = {10.17218/hititsosbil.417066}, title = {HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {YABANA KİREMİT, Birgül} }
APA YABANA KİREMİT, B . (2018). HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 665-682. DOI: 10.17218/hititsosbil.417066
MLA YABANA KİREMİT, B . "HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 665-682 <http://dergipark.org.tr/hititsosbil/issue/38196/417066>
Chicago YABANA KİREMİT, B . "HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 665-682
RIS TY - JOUR T1 - HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Birgül YABANA KİREMİT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.417066 DO - 10.17218/hititsosbil.417066 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 665 EP - 682 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.417066 UR - https://doi.org/10.17218/hititsosbil.417066 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hitit University Journal of Social Sciences Institute HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ %A Birgül YABANA KİREMİT %T HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2018 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17218/hititsosbil.417066 %U 10.17218/hititsosbil.417066
ISNAD YABANA KİREMİT, Birgül . "HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1 (July 2018): 665-682. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.417066
AMA YABANA KİREMİT B . HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 665-682.
Vancouver YABANA KİREMİT B . HASTA BİNA SENDROMUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(1): 682-665.