Year 2018, Volume 6, Issue 12, Pages 193 - 203 2018-10-22

Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları
New Grave Structures in the Caystrus Plain

Hatice Kalkan [1]

44 260

Bu çalışmada Antik Lydia Bölgesinde yer alan Kaystros Ovasındaki (Küçük Menderes) son yıllarda tespiti yapılan yeni tümülüs ve kaya mezar  örnekleri tanıtılmaktadır. Günümüzde Bozdağlar (Tmolos)ve Aydın Dağları (Messogis) arasında kalan Kaystrianon Pedion  olarak bilinen bu  bereketli ovalık alanda  karşılaşılan  tümülüs mezar anıtları,   buradaki nüfuzlu ve zengin Lydialıların varlığına  işaret eden önemli kalıntılardır. Tümüsler  genellikle topografik olarak  Tmolos Dağları’nın alçak güney yamaçları  üzerinde konumlanmış durumdadırlar.   Mezar odalarında ya da yığma toprakta  herhangi bir küçük buluntu olmaması, tarihlemenin daha çok mimari planlama çerçevesinde yapılmasına yol açmaktadır  Doğal kayaçların tek ya da çift odalı olarak planlandıkları örneklerde klineli, khamasorionlu  düzenlemelerle karşılaşılırken, nişli ve arcosoliumlu hiçbir örneğin bulunmaması, yapımlarının Roma öncesine ait olduğu izlenimini güçlendirmekle birlikte, oldukça ağır işçilik ve yapım süreci gerektiren bu   oda mezarlarının geç dönemlerde de çoklu defin işlevi için kullanılmış olabilecekleri kuvvetli olasılıktır. 

In this study, new tumuli and rock tomb samples of the Caystrus Plain (Küçük Menderes) located in the ancient Lydian region, which have been discovered in recent years, are introduced. These grave monuments in this fertile plain, the so-called Kaystrianon Pedion between Tmolos (Bozdağlar) and Messogis Mountain range (Aydin Dağları), are important reminders to the present of the influential and rich Lydians. These examples are typical with the dromos, single, sometimes double rooms, elaborate masonry, pitched or flat roofs, rectangular cut stone blocks and rarely crepis walls. In the rock-cut tombs, planned as single or double rooms, there are kline and chamasorium arrangements. The absence of any samples with niche and arcosolium strengthens the impression that these structures dates to pre-Roman period. It is also a strong possibility that these rock-cut tombs requiring a very heavy workmanship and construction process may have been used for multiple burial in the late periods.

  • Baughan,E., (2010) “Lidya Gömü Gelenekleri- Lidyan Burial Customs ” Lydialılar ve Dünyaları Lydians and Their World. s.273-304. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
  • Bilgin, A.İ., Dinç,R. ve Önder M., (1996) “Lydia’daki İki Tümülüste Temizlik Kazısı Çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi IV. s.207-222. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
  • Butler, H.W. (1922). Sardis I: The Excavations, Part I, Leyden.
  • Christof, E. (2008). “Anikonische grabmarker in Kleinasien: Die Sog.“Phallossteine” Epigraphica Anatolica 41, s.147-173.
  • Evren, A. (1985). Tire ve Çevresinde Bulunan Pişmiş Toprak Lahitler,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
  • Gürsel, A. (2014). “Beydağ İlçesi, Eski Çiftlik Köyü Tümülüsleri KurtarmaKazısı”, 23. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, s.29-46 Mardin.
  • Roosevelt, H. (2009). The Archaeology of Lydia from Gyges to Alexander,Cambridge.
  • Russin, R.U. ve Hanfmann, G.M.A (Ed.). (1983). “IV. Lydian Graves and Cemeteries", Sardis from Prehistoric to Roman Times. Results of the Archaeological Explorations of Sardis, 1958-75, Cambridge s.53-67.
  • Sevin,V., Arslan Sevin, N. ve Çetin, S. (2013). Neikaia: Unutulmuş Bir Antik Kent, Ödemiş.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Tüm Sayı
Authors

Author: Hatice Kalkan (Primary Author)
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { humanitas439660, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {193 - 203}, doi = {10.20304/humanitas.439660}, title = {Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları}, key = {cite}, author = {Kalkan, Hatice} }
APA Kalkan, H . (2018). Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 193-203. DOI: 10.20304/humanitas.439660
MLA Kalkan, H . "Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 193-203 <http://dergipark.org.tr/humanitas/issue/39880/439660>
Chicago Kalkan, H . "Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018): 193-203
RIS TY - JOUR T1 - Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları AU - Hatice Kalkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.439660 DO - 10.20304/humanitas.439660 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 203 VL - 6 IS - 12 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.439660 UR - https://doi.org/10.20304/humanitas.439660 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - International Journal of Social Sciences Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları %A Hatice Kalkan %T Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 12 %R doi: 10.20304/humanitas.439660 %U 10.20304/humanitas.439660
ISNAD Kalkan, Hatice . "Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 12 (October 2018): 193-203. https://doi.org/10.20304/humanitas.439660