HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |


      Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi, Toplum ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilen bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, elektronik, açık erişim bir dergidir. 


Yayın hayatına 2013 yılında başlayan Humanitas, 2018 senesine kadar basılı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Dergi, 2018 yılında yayınlanan 12.sayıdan itibaren elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır. Geçmiş basılı sayılar için kullanılan eski ISSN numarası (ISSN:2147-088X) elektronik sayıya geçiş ile güncellenmiştir. Derginin yayınlanmakta olan güncel elektronik sayıları için e-ISSN: 2645-8837 kullanılmaktadır.

Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS indeksleri tarafından dizinlenmektedir.

Dergimizde Arkeoloji, Coğrafya, Edebiyat, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih yanı sıra Dilbilim alanlarında bilimsel ve özgün makalelere yer verilmektedir.

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-088X | e-ISSN 2645-8837 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


      Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimleri Dergisi, Toplum ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilen bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, elektronik, açık erişim bir dergidir. 


Yayın hayatına 2013 yılında başlayan Humanitas, 2018 senesine kadar basılı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Dergi, 2018 yılında yayınlanan 12.sayıdan itibaren elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır. Geçmiş basılı sayılar için kullanılan eski ISSN numarası (ISSN:2147-088X) elektronik sayıya geçiş ile güncellenmiştir. Derginin yayınlanmakta olan güncel elektronik sayıları için e-ISSN: 2645-8837 kullanılmaktadır.

Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS indeksleri tarafından dizinlenmektedir.

Dergimizde Arkeoloji, Coğrafya, Edebiyat, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih yanı sıra Dilbilim alanlarında bilimsel ve özgün makalelere yer verilmektedir.

Cilt 9 - Sayı 17 - 15 Mar 2021
 1. KENTLEŞME SÜRECİNDE İNSAN İLİŞKİLERİNİN NİTELİKSEL DEĞİŞİMİ (SİVAS KENT ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1 - 29
  Osman ALACAHAN
 2. GRIEVABLE AND UN GRIEVABLE LIVES: PHIL KLAY’S REDEPLOYMENT
  Sayfalar 30 - 44
  M Ikbal M ALOSMAN
 3. THE CRITIQUE OF MILL’S UTILITARIANISM CONCERNING VIRTUE
  Sayfalar 45 - 58
  Dilek ARLI ÇİL
 4. AYSEL ÖZAKIN’IN MAVİ MASKE ADLI ESERİNDE “ÖTEKİ”NİN İŞLEVSELLİĞİ
  Sayfalar 59 - 75
  Oktay ATİK, Nihan DOĞRU
 5. RUMELİ DEMİRYOLLARI EGE DENİZİ BAĞLANTI HATTINDA YENİ BİR LİMAN KENTİ: DEDEAĞAÇ (1872-1912)
  Sayfalar 76 - 100
  Hacı Veli AYDIN
 6. JOHN FISKE AND POPULAR CULTURE: A CRITICAL READING OF MARGARET TYLER’S “EPISTLE TO THE READER”
  Sayfalar 101 - 122
  Merve AYDOĞDU ÇELİK
 7. DILETTANTEN, GEISTERBESCHWÖRER UND DIE SORGE VOR EINER REVOLUTION: GOETHES ZAUBERLEHRLING IM SCHNITTPUNKT DER DISKURSE
  Sayfalar 123 - 142
  Onur Kemal BAZARKAYA, Nurseda KALEMCİ
 8. HARUKİ MURAKAMİ’NİN “YABAN KOYUNUNUN İZİNDE” ADLI ROMANINDA MODERNİZM, MİLİTARİZM, EMPERYALİZM VE KAPİTALİZM BAĞLAMINDA KOYUN İMGESİ
  Sayfalar 143 - 163
  Aytemis DEPCİ
 9. AKTÖREL SEYİR VE AV: SOSYAL BEDEN KARŞISINDA ÇIPLAK BEDENİN EGEMEN OYUNU
  Sayfalar 164 - 183
  Özlem DERİN
 10. LA DIMENSION RECRÉATIVE DES « TENDANCES DÉFORMANTES » DANS LA TRADUCTION DE J’IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES
  Sayfalar 184 - 207
  Serhan DİNDAR
 11. ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX MANUELS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE SELON LES AXES DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
  Sayfalar 208 - 230
  Aslı Eda DÜNDAR, Veda ASLIM YETİŞ
 12. CAMPBELL’IN MONOMİT VE JUNG’UN ARKETİP KAVRAMLARI BAĞLAMINDA “TRAK-TRAK KABAKCIĞIM” MASALININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 231 - 243
  Fatih EGE
 13. ‘THEM WAS THE DAYS’: MALIGNANT NOSTALGIA IN PATRICK MCCABE’S THE BUTCHER BOY
  Sayfalar 244 - 255
  Nusret ERSÖZ
 14. THE LABYRINTHINE SPACE AS REFLECTED IN PHILIP RIDLEY’S PLAY MERCURY FUR
  Sayfalar 256 - 270
  Tatiana GOLBAN
 15. POSTMODERNİST ANLATININ BİLİM-KURGU İLE ANAKRONİK BULUŞMASI: KONSTANTİNİYYE ÜÇLEMESİ
  Sayfalar 271 - 286
  Abdulfettah İMAMOĞLU
 16. THE CAR AS A THING: LATİFE TEKİN’S SWORDS OF ICE AND JOSÉ SARAMAGO’S “EMBARGO”
  Sayfalar 287 - 300
  Hilal KAYA
 17. BATILAŞMA DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA RUM CEMAATİNİN EĞİTİMİ
  Sayfalar 301 - 320
  Nıkolaos LIAZOS
 18. ÇOCUK ŞİİRLERİNDE SORU, SORGULAMA VE FELSEFİ DÜŞÜNME: MUSTAFA RUHİ ŞİRİN ÖRNEKLEMİ
  Sayfalar 321 - 340
  Mehmet Halil SAĞLAM
 19. SOSYOLOJİDE POZİTİVİST KURAMIN TOPLUMSAL OLAYLARA YAKLAŞIMI, FELSEFİ VE SINIFSAL TEMELLERİ
  Sayfalar 341 - 352
  Mehmet TOPSES
 20. CREATING THE NATION ON THE PAGE: THE IMAGINED NATIONHOOD IN RAJA RAO’S KANTHAPURA
  Sayfalar 353 - 371
  Ayşegül TURAN
 21. MAURICE: THROUGH THE LENSES OF LACANIAN “MIRROR, MIRROR, ON THE WALL…”
  Sayfalar 372 - 392
  Dilek TÜFEKCİ CAN
 22. ŞİDDET VE TELEVİZYON: ŞİDDETİN TELEVİZYON ÜZERİNDEN DENEYİMLENMESİ
  Sayfalar 393 - 417
  Saniye VATANDAŞ
Dizinler
Önemli Tarihler

Yıllık iki sayı yayınlanmaktadır.
Bahar (Mart) Sayısı: Son makale gönderim tarihi 15 Ocak
Güz (Ekim) Sayısı: Son makale gönderim tarihi 15 Ağustos
NOT: İlgili sayı için son gönderim tarihinden sonra gönderilen makaleler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınmaktadır. 
İlgili sayı için ön görülen makale sayısına ulaşılması durumunda makaleler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınmaktadır. 
Lütfen duyuruları takip ediniz.