Year 2014, Volume 2, Issue 3, Pages 47 - 68 2014-06-01

Viktorya dönemi eleştirmenleri, İngiliz eleştiri kuramının 20. yüzyıldaki bilimsel ve yöntembilimsel oluşumundan önce, kuramın gelişimine yönelik son büyük adımı atmışlardır. Viktorya dönemi eleştirisi ayrıca çağdaş edebiyat kuramı ve eleştirisine geçişi ve bu geçişin modern kuram ve eleştirisinde son buluşunu temsil eder. 19. yüzyılda bir dönem boyunca farklı sanatsal ve yazınsal akımların bir arada bulunması eleştirinin yazınsal süreçten ayrılmasına yol açmıştır. Eleştirinin yazınsal uygulamalardan ayrılması yazınsal türlerin çeşitliliğinden de kaynaklanmaktadır. Fakat öncelikle eleştirinin yazından bağımsızlığı, yaratıcı ve eleştirel yazının eleştirmenlerin bilimle yazınsal eleştiriyi birlikte özümsedikleri felsefi düşüncelerdeki, toplumsal kuramlardaki ve bilimsel ilerlemelerdeki çeşitlilik ve karmaşıklığın etkisi altında kalmasından doğar. Eleştirinin yazından bağımsızlığa doğru ilerleyişi türsel olarak oluşumuyla ve kendi içindeki çeşitlilikle bağlantılıdır. Viktorya dönemi eleştirisini sınıflandırmak neredeyse olanaksız olsa da, yaşamöyküsel, toplumbilimsel, tarihsel, olgucu, gerçekçi, doğalcı, izlenimci, güzelduyusal, törel, insancıl ve benzer eleştiri kuramlarını da kapsayan romantik kuram, etkisini hala sürdürmektedir. Viktorya dönemi eleştirel sistemlerdeki farklılık Walter Pater, Matthew Arnold ve Henry James gibi yazar-eleştirmen ve John Ruskin gibi usta eleştirmenlere ait farklı eleştirel düşüncelerin varlığının bir sonucudur. Bu eleştirmenler, meta eleştirmenlerinin eleştiri üzerine eleştirel düşünceler üretmesi gibi, sanata ve/veya yazına odaklanırlar. Bu yazının amacı, onların eleştirel konumlarının önemini ve Viktorya dönemi eleştirisinin durumunu ortaya koyan düşünceleri incelemektir.
Viktorya Dönemi, Yazın Yaklaşımları, Yazınsal Eleştiri, Yazın Kuramı, Yazınsal Tarih, Metaeleştiri, Eleştirmen, Yazar-Eleştirmen
 • Abrams, M. H. (1953). The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the
 • Critical Tradition. Oxford: Oxford University Press.
 • Castle, G. (2007). The Blackwell Guide to Literary Theory. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Culler, J. (2009). Literary Theory. New York: Sterling Publishing Co., Inc.
 • Daiches, D. (1981). Critical Approaches to Literature. London: Longman. Day, G. (2008). Literary Criticism: A New History. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Fokkema, D., & Ibsch, E. (1995). Theories of Literature in the Twentieth
 • Century: Structuralism, Marxism, Aesthetics of Reception, Semiotics. New
 • York: St Martin’s Press.
 • Frye, N. (1990). Anatomy of Criticism: Four Essays. London: Penguin Books.
 • Gayley, C. M., & Scott, F. N. (1999). An Introduction to the Methods and
 • Materials of Literary Criticism. Boston: The Athenaeum Press.
 • Jauss, H. R. (1982). Toward an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Lodge, D. (1971). The Novelist at the Crossroads and Other Essays on Fiction
 • and Criticism. Ithaca: Cornell University Press.
 • VICTORIAN CRITICS AND METACRITICS: ARNOLD, PATER, RUSKIN AND THE INDEPENDENCE OF LITERARY CRITICISM
Primary Language en
Journal Section Tüm Sayı
Authors

Author: Petru GOLBAN

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex
APA GOLBAN, P . (). . , 2 (3), 47-68. DOI: 10.20304/husbd.65828
MLA GOLBAN, P . "". 2 (): 47-68 <http://dergipark.org.tr/humanitas/issue/7783/101683>
Chicago GOLBAN, P . "". 2 (): 47-68
RIS TY - JOUR T1 - AU - Petru GOLBAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.20304/husbd.65828 DO - 10.20304/husbd.65828 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 68 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/husbd.65828 UR - https://doi.org/10.20304/husbd.65828 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - International Journal of Social Sciences %A Petru GOLBAN %T %D 2014 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 2 %N 3 %R doi: 10.20304/husbd.65828 %U 10.20304/husbd.65828
ISNAD GOLBAN, Petru . "". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (June 2014): 47-68. https://doi.org/10.20304/husbd.65828
AMA GOLBAN P . . Humanitas. 2014; 2(3): 47-68.
Vancouver GOLBAN P . . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 2(3): 68-47.