Year 2014, Volume 2, Issue 3, Pages 69 - 84 2014-06-01

On sekizinci yüzyıl İngiltere’si bir geçiş dönemi olduğu için birbirinden çok farklı görüşleri barındırmaktaydı. Sonuçta, mevcut sosyal yapı bir yazarı kısa zamanda ünlendirebildiği gibi aynı kolaylıkla onu antolojilerin dışına da atabiliyordu. Anna Laetitia Barbauld (1743- 1825) onsekizinci yüzyıl İngilteresi orta sınıf kadın yazarlarından birisi olarak dönemin diğer pek çok öncü kadın yazarı gibi önce sevgi ve saygı gördüğü toplumda sonraları küçümsenmiş ve uzun süre unutulmaya terk edilmiştir. Oysaki bu yazarların bitmiş bir edebi dönemi daha iyi anlama ve değerlendirebilme adına geride bıraktıkları metinlerin ayrıntılı incelenmesi ve üniversite müfredatları içinde daha fazla yer bulması gereklidir. Bu gereklilikten yola çıkan çalışma öncelikle kadın metinlerine karşı ilgisizliğin ve edebiyat kanonunda erkek egemenliğinin nedenlerini belgelendirmektedir. Anna Laetitia Barbauld’nun yaşamı ve yazma mücadelesi çalışmanın merkezine konduktan sonra Mrs. Barbauld’ya ait görünürde hayli önemsiz olan bir metin,“Çamaşır Günü” şiiri öne çıkarılarak önemsiz görünen bir metnin de çok değerli olabileceği ispatlanmaya çalışılacaktır. Barbauld bu şiirde en erkek egemen olarak kabul edilen alaysı-destan türünü seçmiş ve onsekizinci yüzyıl sosyal yaşantısında toplumsal alan, evsel alan ikilemini okuyucuların ilgisi ve yorumuna sunmuştur. Bu noktadan hareketle, şair, kadınların sınırlandıkları evsel alan içinde bile, iyi bir eğitimden yoksun bırakılmamaları durumunda, kendilerinde doğuştan mevcut hayal güçleri sayesinde insan sorunları üzerinde kalıcı etkileri olan metinler üretebileceklerini de kanıtlamaktadır.
Onsekizinci Yüzyıl Edebiyatı, Kadın Şairler, Alaysı-Destan, Evsel Alan, Toplumsal Alan
 • Austen, J. (1994). Emma. London: Penguin.
 • Barash, C. (1992). The Native Liberty of the Subject. Isobel Grundy and Susan
 • Wiseman (Ed.). Women, Writing, History: 1640-1740, 55-69. Athens: The University of Georgia Press.
 • Barbauld, A. L. (1825. I). The Works of Anna Laetitia Barbauld, with a Memoir by Lucy Aikin. London: Longman.
 • Barrell, J.(1988). Poetry, Language and Politics. Manchester: Manchester UP.
 • Batchelor Jennie, K. C. (2005). British Women’s Writing in the Long Eighteenth
 • Century: Autoship, Politics and History. New York: Palgrave Macmillan. Bordo, H. (2011). Anna Laetitia Barbauld and the Discourse of Washing.
 • (Published Dissertation). McMaster University. Boswell, J. (1953). Life of Johnson. Ed. R.W.Chapman. Oxford: Oxford UP.
 • Bradshaw, P. (2005). European Romantic Review. London: Routledge.
 • Fyfe, A. (June 2000). Reading Children’s Books in Late Eighteenth Century
 • Dissenting Families. The Historical Journal, 43(2), 453- 473. Cambridge UP. Print. Goring, P. (2008). Eighteenth Century Literature and Culture. London and New
 • York: Continuum Publishing. Guest, H. (2000). Eighteenth-Century Femininity: A Supposed Sexual
 • Character. Women and Literature in Britain 1700- 1800. By Vivien Jones (Ed.).
 • Cambridge: Cambridge University Press. Haefner, J. (1993). (De)Forming the Romantic Canon: The Case of Women
 • Writers. College Literature, 20 (2) (June 1993), 44-57. Stable URL: Jstor. Accessed: 01/08/2012, 07:56.
 • Hooks, B.(1981). Ain’t I A Woman: Black Women and Feminism. Boston, MA: South End Press. http://www.enotes.com/topics/anna-laetitia-barbauld/critical-essays.
 • Johnson, C. L.(2001). Let me Make the Novels of a Country: Barbauld’s The British Novelists (1810-1820) in A Forum of Fiction. The Romantic Era Novel 34 (2), 163- 179.
 • Kraft, E. (1995). Anna Laetitia Barbauld’s ‘Washing Day’ and the Montgolfier
 • Balloon. Literature and History, 4 (2), 25- 41. Lonsdale, R. (1989). Introduction. Eighteenth-Century Women Poets. Roger
 • Lonsdale (Ed.). Oxford: Oxford UP. Miegon, A. (2002). Biographical Sketches of Principal Bluestocking Women
 • Huntington Library Quarterly, 65 (1/2), 25- 37. Stable URL: http:// www.jstor.org/stable/38177’29. Accessed:05/09/2012.
 • Morris, A. (2003). Women Speaking to Women: Retracing the Feminine in
 • Anna Laetitia Barbauld. Women’s Writing, 10 (1), 47- 72. Ready, K. J. (2004). What then, poor Beastie : Gender, Politics, and Animal
 • Experimentation in Anna Barbauld’s “The Mouse’s Petition”. Eighteenth- Century Life, 28 (1), Winter 2004: The College of William and Mary. Print.
 • Richetti, J. (2005). The Cambridge History of English Literature 1660-1780.
 • Cambridge, NewYork, Madrid: Cambridge UP. Spender, Toner, Anne. (2011) Anna Barbauld on Fictional Form in the British Novelists.
 • Eighteenth Century Fiction, 24 (2). (Winter 2011-2) E-ISSN 1911-0243/ DOI: 3138/ect.24.2.171.
 • Watson, M. S. (1999). When Flattery Kills: The Silencing of Anna Laetitia
 • Barbauld. Women’s Studies, 28, 617-643. Malaysia: Overseas Publishers Association White, D. E. The ‘Joinerina’: Anna Barbauld, The Aikin Family Circle, and the Dissenting Public Sphere. Eighteenth-Century Studies, 32, (4), (Summer, 1999):.511-533. Accessed:05/09/2012.
 • Williams Carolyn, D. (1996). “Poetry, Pudding and Epictetus: The Consistency of Elizabeth Carter”. Ed. Alvaro Riberio, S. J and James G.Basker Tradition in
 • Transition: Women Writers, Marginal Texts, and the Eighteenth-Century Canon. Oxford: Clarendon Press, 1996. Language. Boston: Routledge. N.V.1999. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/300553931.
 • Henceforth, she proves that women can obtain everlasting influence on human affairs with their texts related to the domestic sphere they are confined to, thanks to their inborn capacities in imaginative powers so long as they are not deprived of a good education.
Primary Language en
Journal Section Tüm Sayı
Authors

Author: N. Sibel GÜZEL

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex
APA GÜZEL, N . (). . , 2 (3), 69-84. DOI: 10.20304/husbd.36806
MLA GÜZEL, N . "". 2 (): 69-84 <http://dergipark.org.tr/humanitas/issue/7783/101684>
Chicago GÜZEL, N . "". 2 (): 69-84
RIS TY - JOUR T1 - AU - N. Sibel GÜZEL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.20304/husbd.36806 DO - 10.20304/husbd.36806 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 84 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/husbd.36806 UR - https://doi.org/10.20304/husbd.36806 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - International Journal of Social Sciences %A N. Sibel GÜZEL %T %D 2014 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 2 %N 3 %R doi: 10.20304/husbd.36806 %U 10.20304/husbd.36806
ISNAD GÜZEL, N. Sibel . "". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 3 (June 2014): 69-84. https://doi.org/10.20304/husbd.36806
AMA GÜZEL N . . Humanitas. 2014; 2(3): 69-84.
Vancouver GÜZEL N . . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 2(3): 84-69.