Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Oğuz Keleş [1]

471 1070

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlilik güvenilirliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Van ilinde çalışan 289 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin altı faktörde toplandığını göstermiştir

Bu  araştırma,  okul  öncesi  öğretmenlerinin  sınıf  yönetiminde  istenmeyen davranışlara  karşı

kullandığı stratejileri belirleme ölçeğinin geçerlilik güvenilirliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Van ilinde çalışan 289 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin altı faktörde toplandığını göstermiştir.

Elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizler yapılarak geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.  Faktör  analizine göre  ölçek  6  faktör  30  maddeden  oluşmaktadır.  Cronbach  alpha  iç  tutarlılık katsayıları 1. Faktör için 0,86, 2. faktör için,78 , 2. faktör için , 3. faktör için ,64, 4. faktör için ,73, 5. faktör için, 71, 6. faktör için .61 ve ölçeğin geneli için  ,71 olarak bulunmuştur.  Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %49,89’dur ve faktör yükleri 0,32 ve 0,76 arasında değişmektedir.

Elde edilen güvenilirlik katsayısının yeterli ölçeğin geçerliliği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış

Okul öncesi, sınıf yönetimi, istenmeyen davranış
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Brophy, J. E. (1988), “Educating teachers about managing classrooms and students”, Teaching and Teacher
 • Education, c. 4, S. 1, ss. 1–18.
 • Celep, C.(2000). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayınları.
 • Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L.(2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35, 53-64.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik, SPSS
 • ve LISREL Uygulamaları. Birinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale Development Theory and Applications (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. Pohlmann, J. T. (2004). Use and Interpretation of factor analysis in The Journal of Educational Research: 1992-
 • The Journal of Educational Research, 98(1), 14-23
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 89-97.
 • Sadık,F (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Snell, M.E.; Voorhees, M.D.; Chen, L-Y.(2002), “Team involvement in assessmentbased interventions with problem behavior”, Journal of Positive Behavior Interventions, c.7, S.3, ss.140-152.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th Edition). New York: Allyn ve Bacon. Tertemiz, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin. In L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi (s. 51-72). Ankara:
 • Nobel Yayın Dağıtım.
 • Terzi, A.R. (2002). Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Uysal, H., Akbaba Altun S. ve Akgün, E. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9(3), 971-979.
 • Özyürek, M. (2001), Sınıf Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Weber, W. A. (1986), “Classroom management”, J. M. Cooper (Ed.), Classroom Teaching Skills, ss. 272–357, Toronto: DC. Heath and Company, Lexington Massachusetts.
Primary Language en
Journal Section Oral Presentation
Authors

Author: Oğuz Keleş

Dates

Publication Date: June 24, 2015

Bibtex @ { husbfd103900, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Keleş, Oğuz} }
APA Keleş, O . (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103900
MLA Keleş, O . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015): <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103900>
Chicago Keleş, O . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması AU - Oğuz Keleş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - SN - -2528-9918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması %A Oğuz Keleş %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması %D 2015 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V %N %R %U
ISNAD Keleş, Oğuz . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal / (June 2015): -.
AMA Keleş O . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. HUSBFD. 2015; -.
Vancouver Keleş O . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; -.