Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 12 - 24 2016-01-17

Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti

Zeynel Abidin Kılınç [1]

313 621

Bu çalışmada parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemleri güçlü tek parti hükümetini elde edebilme hedefi açısından çeşitli örnekler üzerinden değerlendirilmektedir.
Hükümet Sistemleri, Seçim Sistemleri, Tek Parti Hükümeti
 • Aktaş, Murat. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa Modeli ve Türkiye”, Başkanlık Sistemi içinde, Editör: Murat Aktaş ve Bayram Coşkun, Ankara: Liberte, ss. 119-152. BBCTÜRKÇE. (2010), “İngiltere’nin
 • Liberal-Muhafazakar koalisyonu işbaşında”
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/05/100512_cameron_cabinet.shtml
 • Bilgin, Murat. (201η), “Parlamenter Sistemin Doğduğu Ülke: İngiltere”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1κ9-235.
 • CσσTÜRK. (201η), “İşte Türkiye’de bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetleri…” http://www.cnnturk.com/turkiye/iste-turkiyede-bugune-kadar-kurulan-koalisyon- hukumetleri?page=1
 • Dağlı, Taha. (201η), “İngiltere’de %3ι ile demokrasi, Türkiye’de %η2 ile diktatörlük ” http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/05/09/ingilterede-37-ile-demokrasi-turkiyede-52-ile- diktatorluk
 • Dursun, Davut. (2006), Siyaset Bilimi, 3. Baskı. İstanbul: Beta.
 • Elgie, Robert. (200η), “A Fresh Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme”, Journal of Democracy, Vol. 16(3), ss. 98-112.
 • Elgie, Robert. (2011), “Semi-presidentialism: An Increasingly Common Constitutioanl Choice”, Semi- Presidentialism and Democracyiçinde. Editör: Robert Elgie, Sophia Moestrup ev Yu-Shan Wu, New York: Palgrave Macmillan, ss. 1-20.
 • Erdem, Kasım. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1-26.
 • Göze, Ayferi. (199η), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta.
 • Gözler, Kemal. (2000), “Türkiye’de Hükümetlere σasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Üzerine bir Deneme)”, Türkiye Günlüğü, Sayı θ2, Eylül-Ekim, ss.25-47.
 • Gözler, Kemal. (2011), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin (17. Baskı).
 • Jones, B. ve Kavanagh, D. (2003), British Politics Today, (ι.baskı), Manchester: Manchester University.
 • Koçak, Konur Alp. (201η), “ABD Başkanlık Sistemi: ‘Ayrı’ ama ‘Birlikte’ Çalışan τrganlar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 23-78.
 • Morris, Peter. (1994), French Politics Today, Manchester: Manchester University.
 • Nordlinger, Eric A. (19θη), “ Democratic Stability and Instability: The French Case”, World Politics, Vol. 18, No. 1, ss. 127-157.
 • Power, T. J. ve Gaiorowski, M. J. (199ι), “Institutional Design and Democratic Consolidation in the Third World”, Comparative Political Studies, 30(2), 123-155.
 • Roper, Steven D. (2002), “Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier- Presidential Regimes”, Comparative Politics, Vol. 34, No. 3, ss.. 253-272.
 • Sartori, G. (1994), “σeither Presidentialism nor Parliamentarism” The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, Vol. 1, Editör: Juan J. Linz ve Arturo Valenzuela, Baltimore: The John Hopkins University, ss. 106-118.
 • Solak, Mehmet. (201η), “Koalisyoncu Başkanlık Sistemi: Brezilya”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1ιι-220.
 • Şencan, Hüdai. (201η), “Çatışmacı Parlamentarizmden Melez bir Çözüme: Fransa’da Yarı-Başkanlık Sistemi”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı- Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları,ss. 2ι-98.
 • Teziç, E. (19κθ), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta.
 • Tosun, Gülgün E. ve Tosun, Tanju. (1999), Türkiye’nin Siyasal İstikrar Arayışı: Başkanlık ve Yarı- Başkanlık Sistemleri, İstanbul: Alfa.
 • Türk, Hikmet S. (200θ), “Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih”, Anayasa Yargısı, sayı 23.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynel Abidin Kılınç

Bibtex @ { icps194315, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {12 - 24}, doi = {}, title = {Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti}, key = {cite}, author = {Kılınç, Zeynel Abidin} }
APA Kılınç, Z . (2016). Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 12-24. Retrieved from http://dergipark.org.tr/icps/issue/18455/194315
MLA Kılınç, Z . "Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 12-24 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/18455/194315>
Chicago Kılınç, Z . "Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 12-24
RIS TY - JOUR T1 - Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti AU - Zeynel Abidin Kılınç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 24 VL - 1 IS - 2 SN - -2149-8539 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti %A Zeynel Abidin Kılınç %T Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Kılınç, Zeynel Abidin . "Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 / 2 (January 2016): 12-24.