Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 13 - 25 2016-01-17

Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları

Fatih Tiryaki [1]

370 652

Fransız ihtilali ve ardından Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi ise bölgede yeni tohumların ekilmesine yol açmıştır. Batılı kavramlar ile tanışan Mısırlı düşünürlerin fikir dünyalarında şiddetli değişimler meydana gelmiş ve birçoğu batının giderek artan gücü ve baskısı karşısında Doğu’nun kurtuluşuna kafa yormuş ve bazı çözüm önerileri ortaya koymuşlardır. Buradan hareketle bu makalede, modernleşme çabaları sebebiyle birçok kavramın yeniden sorgulanmaya başlandığı ‘’Modern Mısır’’ döneminde yaşanan hilafet tartışmalarını analiz etmek ve konuyu farklı bakış açılarından ele alan Ali Abdürrazık, Ahmet Lütfi Seyid, Taha Hüseyin, Reşid Rıza, Abdurrahman Kevakibi ve Muhammet Bahit gibi isimlerin gözünden incelemeye çalışmak esas gayeyi oluşturmaktadır.

Hilafet, Mısır, Modern Mısır Düşüncesi, Ali Abdürrazık, Reşit Rıza
 • Abdürrazık, Ali (1995), “İslam’da İktidarın Temelleri”, Birleşik Yayınları, İstanbul.
 • Akyüz, Vecdi (1991), “Hilafetin Saltanata Dönüşmesi’’, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • Attar, Şeyh Hassan (2011), “İslam’da Hilafet Ve Osmanlı Hilafetinin Önemi”, Özgü Yayınları, İstanbul.
 • Binder, Leonard (1998), “Liberal İslam” Rey Yayınları, İstanbul.
 • Cleveland, L.William (2004),“Modern Ortadoğu Tarihi”, Agora Kitaplığı, İstanbul.
 • Çelen, Mehmet (2008), “Reşit Rıza’da Hilafet Düşüncesi Osmanlı Tecrübesi”, Nida Yayınları, İstanbul.
 • Ebu’l Hasan Habib, El Maverdi (1994), “El-Ahkamu’s Sultaniye”, Bedir Yayınları, İstanbul.
 • Hourani, Albert (1994), “Çağdaş Arap Düşüncesi”, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • İnayet, Hamid (1997), “Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri”, Yöneliş Yayınları, İstanbul.
 • Öz, Mustafa (2012), “İslam Mezhepleri Tarihi”, Ensar Yayınları, İstanbul.
 • Rıza, Reşit (2010), “Hilafet En Büyük Önderlik”, İlimyurdu Yayınları, İstanbul.
 • Şinnavi, Fehmi (1995), “Hilafet Modern Arap Düşüncesinin Eleştrisi”, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Turhan, Namık Sinan (2004), “Hilafetin Tarihsel Gelişimi Ve Kaldırılması”, Altın Yayınları, İstanbul.
 • Anay, Harun (2001), “Çağdaş Arap Düşüncesi Üzerine”, Divan Dergisi Sayı-10, s.1-88
 • Atay, Tayfun (2000), “İttihad Sembol mü İhtilaf Kaynağı mı”,Toplum Ve Bilim Dergisi, Sayı-84, S.213-245
 • Azimli, Mehmet (2002), “Abdürrazık’ın Kitabı Üzerine Bazı Mülahazalar”, Marife Dergisi, Sayı:3, S.55-66.
 • Menekşe, Ömer (2005), ‘’İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı’’, Din Bilimleri Akademi Araştırma Dergisi, Sayı:3, S.193-211.
 • Pala, Ali İhsan (2005), “Muhammed Bahit El Mutii Hayatı Ve İlmi Kişiliği”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, S.189-204.
 • Şahin, Hanefi (2013), “İbn.Teymiyye’nin Siyaset Anlayışı”, The Journal Of Academic Social Studies,Volume:6, Issue:3, S:615-638.
 • İnternet Kaynakları Özcan, Mustafa (2014) “Ali Abdürrazık’ın http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Ali_Abdurrazikin_cocuklari/21061#.VgzbUvvWrks, 05.05.2015. Çocukları”, Milli Gazete,
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih Tiryaki

Bibtex @ { icps194322, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {13 - 25}, doi = {}, title = {Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları}, key = {cite}, author = {Tiryaki, Fatih} }
APA Tiryaki, F . (2016). Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 13-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194322
MLA Tiryaki, F . "Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 13-25 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194322>
Chicago Tiryaki, F . "Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 13-25
RIS TY - JOUR T1 - Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları AU - Fatih Tiryaki Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları %A Fatih Tiryaki %T Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Tiryaki, Fatih . "Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (January 2016): 13-25.