Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 35 - 53 2016-01-17

Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?

Şakir Görmüş [1]

262 1675

Siyasi partilerin ekonomik olanaklarının artması ve siyasi liderlerin anketlere önem vermesiyle beraber seçim anketlerinin sayısı artmıştır. Anket şirketlerinin aynı seçim için farklı tahminlerde bulunması güvenilirliklerinin sorgulanmasına yol açmakta ve yandaş anket yaftasına maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma istatiksel teknikler yardımıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde anket şirketlerinin performansını ölçmeyi amaçlamaktadır.  Çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Anket şirketleri Türkiye genelindeki başarısını iller bazında gösterememiştir. MAK şirketinin 30 büyükşehir için ortalama sapması 5.7 puan iken ORC’nin 6.3 ve GEZİCİ’nin 6.8 puandır ki bu sapmalar yüksektir. Seçim yarışının çekişmeli olduğu birinci grup büyükşehirlerde ortalamadan sapmalar gerek şirketler ve gerekse partiler açısından diğer gruba göre daha düşüktür. Bu araştırma şirketlerinin seçim yarışının çekişmeli olduğu birinci grup büyükşehirlerde daha titiz çalışma yaparken kazananın büyük ölçüde belli olduğu ve seçim çekişmesinin yaşanmayacağı varsayılan büyükşehirlerde aynı hassasiyeti göstermediklerine işaret olabilir. Son olarak üç anket şirketi de ortalama da iller bazında AKP’nin oyunu olduğundan düşük tahmin ederken GEZİCİ şirketi MHP’nin (+4puan) ve CHP’nin (+3puan)  oylarını iller bazında ortalamadan yüksek göstermiştir.

Anket Şirketleri, Seçim Anketleri, Güvenilirlik
  • AKBULUT, Ö. Örsan; (2004), “Yerel Seçimlerin Yerelliği”, Kamu Yönetimi Dünyası, 17, ss. 43-48.
  • ATAR, Yavuz; (2006), “Seçim Hukukunun Güncel Sorunları”, Anayasa Yargısı Dergisi, 23, ss. 211‐237.
  • BALTACI, Cemal ve EKE, Cemal; (2012), Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), ss. 115-126.
  • BEKTAŞ, Arsev; (2000), Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul.
  • ÇINAR, Tayfun; (2007), “Yerel Seçimlerde Kent Büyüklüğü ile Oy Vermenin Yönü Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 1963-1999”, A.Ü.SBF Dergisi, 62(3), ss. 141-165.
  • DOĞAN, Adem ve Göksel GÖKER; (2010), “Yerel Seçimlerde Seçmen Tercihi (29 Mart Yerel Seçimleri Elazığ Seçmeni Örneği)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), ss. 159-187
  • KABAN Z. Y.; (1995), “Türkiye’de Araştırma Şirketleri, Yaptıkları Siyasi Kamuoyu Araştırmaları ve Seçmen Tercihi üzerine Etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şakir Görmüş

Bibtex @ { icps194324, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {35 - 53}, doi = {}, title = {Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?}, key = {cite}, author = {Görmüş, Şakir} }
APA Görmüş, Ş . (2016). Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 35-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194324
MLA Görmüş, Ş . "Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 35-53 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194324>
Chicago Görmüş, Ş . "Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 35-53
RIS TY - JOUR T1 - Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi? AU - Şakir Görmüş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 53 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi? %A Şakir Görmüş %T Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi? %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Görmüş, Şakir . "Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (January 2016): 35-53.