Year 2016, Volume 2, Issue 2, Pages 29 - 41 2016-08-15

DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ
DAESH AND THE ROLE OF DAESH IN SYRIA CIVIL WAR

Ersin Aksoy [1]

10 117

Suriye’de devam eden iç savaşta birçok farklı yapıda yerel aktörler ortaya çıkmıştır. Bu aktörler arasında kendini devlet olarak gören ve hem muhalif gruplarla hem de rejim ile savaşan DAİŞ en çok ön plana çıkan örgütlerden biri olmuştur. ABD’nin Irak işgali sonrası Irak’ta güçlenen ve o dönemde el-Kaide’ye bağlı olan DAİŞ, Suriye iç savaşının doğurduğu kaos ortamıyla beraber Suriye’ye geçerek oradaki etkinliğini artırmıştır. DAİŞ Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak ve gerçekleştirdiği propaganda ile birçok yabancı savaşçının örgüte katılımını sağlamıştır. DAİŞ, Suriye’de sadece yerel aktörle mücadele etmemiş aynı zamanda Suriye dışında da birçok ülkeye intihar saldırılarında bulunarak küresel ve bölgesel güçlerin Suriye politikasının şekillenmesine büyük etki etmiştir. 2014 yılı itibarıyla ABD öncülüğünde DAİŞ’e karşı koalisyon oluşturularak hava saldırıları gerçekleştirilmiştir. Örgüte karşı Bir taraftan hava saldırıları düzenlenirken diğer taraftan Suriye’de ki bazı muhalif gruplar organize edilerek DAİŞ’e karşı mücadele edilmektedir. Bu saldırılar neticesinde Örgüt büyük zayiatlar vermiş olsa da hala Suriye’deki etkinliğini korumaktadır. Bu makale de, DAİŞ’in Suriye iç savaşındaki rolü (İdeolojisi, Kullandığı yöntem ve diğer gruplarla olan ilişkileri) açıklanmaya çalışılmaktadır.

Many local actors of different structures has emerged in the ongoing civil war in Syria. These actors include ISIS

which has been one of the most prominent organizations fights against both the regime and other opposition

groups and positions itself as a sovereign state. Following the US invasion of Iraq, ISIS which was a part of Al-

Kaida in this period has strenghtened its position in Iraq and thanks to the chaotic situation caused by the civil

war, moved to Syria and intensified it’s effectiveness. By using social media effectively and making effective

propoganda, ISIS succeeded to include a lot of new foreign members to the organization. ISIS has fighted not only

with local actors in Syria but it also carried out suicide attacks in many different countries and made great

influence on the policies of regional and global powers towards Syria. As of 2014, a coalition led by US has been

formed and begun to carry out air strikes against ISIS. The coalition has been fighting against ISIS in Syria, by

carring out air strikes on the one hand, and by organizing some opposition groups on the other hand. Although as

a result of these attacks the ISIS has suffered heavy loses, it still maintains its activities in Syria. In this article has

been tried to explain the Role of DAESH (DAESH’ideology, the Method used and İts relations with other groups)

in Syria civil war.

  • “DAİŞ’in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu”, DİB Din İşleri Yüksek Kurulu, 2015, Ankara “İslam Devleti Kürtlerle Neden Savaşmaktadır.” Al-Hayat Medya, Kostantiniye, Sayı:2, Şevval, H.1436 Aaron Y. Zelin (2014), “The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement”, The Washington Institute for Near East Policy Acun, Can (2014), “Neo el-Kaide: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)”, SETA Perspektif, Sayı:53 Çalhan, Merve (2016), “IŞİD’in Örgütlenme Sürecinin Analizi”, Ortadoğu Analiz, Cilt:8, Sayı:72, ss. 50-52 el-Hac, Abdurrahman (2016), “Suriye’de Selefilik ve Selefiler”, Beşir Musa Nafi ve Diğerleri (Ed). Arap Dünyasında Selefilik ve Selefi Hareketler, Çev: Nurullah Çakmaktaş, Yarın Yayınları, İstanbul, ss. 117- 139 Friedland, Elliot (2015), “Special Report The İslamic State”, The Clarion Project Gürler, Recep Tayyip ve Özdemir, Ömer Behram (2014), “El-Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss 113-155 Gürler, Recep Tayyip ve Özdemir, Ömer Behram (2014), “IŞİD: Irak’ta Yerli Suriye’de Yabancı”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 6, Sayı: 63, ss. 58-61 Hatahet, Sinan (2015), Suriye’de IŞİD, ORSAM Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, No:20 J. McInnis, Kathleen (2016), Coalition Contributions to Countering the Islamic State, CRS Report Lanz, Mattie (2015), “IŞİD ve Bir Baskı Aracı Olarak Su”, Ortadoğu Analiz, Cilt:7, Sayı:66, ss 70-71 Miş, Nebi ve Özdemir, Ömer Behram(2015), “Suriye 2014”, Ortadoğu Yıllığı 2014, Muhittin Ataman ve Kemal İnat (Ed). Açılım Kitap, İstanbul, ss 169-194 Orhan, Oytun (2014), “Suriye İç Savaşı ve Ortadoğu’da Güvenlik”, Ortadoğu Analiz, Cilt:6, Sayı.63, ss. 36-39 Plebani, Andrea (2014), “The unfolding legacy of al-Qa‘ida in Iraq: from al-Zarqawi to the new Islamic Caliphate, New (and old) patterns of jihadism: al-Qa‘ida, the Islamic State and beyond”, Andrea Plebani (ed), Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milan, ss. 3-26 S. Hashim, Ahmed (2014), “From Al-Qaida Affılıate to The Rıse Of The Islamic Calıphate: The Evolutıon Of The Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)”, RSİS Nanyang Technological University Şen, Abdulkadir (2015), “Suriye Askeri Muhalefeti”, ORSAM, Rapor No: 202, Ankara. Şen, Abdulkadir (2016), “Yüzyılın En Uzun Tiyatrosu: Tüm Yönleriyle Suriye Devrimi”, Yapı-Bozum yayınları, İstanbul Topal, Ömer Faruk (2016), “Beşşar Esed Döneminde Toplumsal Muhalefet ve İç Savaş”, Mehmet Akif Okur ve Nuri Salık (Ed), Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye İç ve Dış Politika, Nobel yayınevi, Ankara, ss. 67-98 Ulutaş, Ufuk ve Diğerleri (2015), “Sınırları Aşan Kriz Suriye”, SETA Analiz, Sayı:120. Ulutaş, Ufuk ve Hoca, Halid (2014), “Suriye Devrim mi? Bölünme mi?”, SETA Analiz, Sayı:95, ss.19 Yeşiltaş, Murat (2016), “Eski Coğrafya Yeni Bölge: Ortadoğu’da İsyan ve Devrimin Jeopolitiği”, Ortadoğu Analiz, Cilt:8, Sayı:72, Ss. 11-13. Yeşiltaş, Murat (2016), “IŞİD: Terörün Jeopolitik Yönetimi”, Ortadoğu Analiz, Cilt:8, Sayı:73, ss. 62- 64 İnternet Kaynakları “IŞİD’de karşı koalisyon”, Aljazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/interaktif/iside-karsikoalisyon, 17 Ekim 2014 “IŞİD’in militan Sayısı açıklandı”, TRT Haber, http://www.trthaber.com/haber/dunya/isidin-militansayisi- aciklandi-143966.html, 12 Eylül 2014 Bilgay Duman, “IŞİD’le mücadelenin bir yılı”, Aljazeera Turk, 11 Ağustos 2015 Melih Ahıskalı, “IŞİD'in "yabancı uyruklu" militanları”, Anadolu Ajansı, http://aa.com.tr/tr/dunya/isidin-yabanci-uyruklu-militanlari/147103, 29 Haziran 2014 Muhammed Ebu Rumman, “El-Kaide ile IŞİD Anlaşmazlığın Boyutları”, Aljazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/el-kaide-ile-isid-arasindaki-anlasmazligin-boyutlari, 2 Haziran 2014 Selen Temizer ve Mohamad Misto, “ABD, PYD'ye askeri yardımını sürdürüyor”, http://aa.com.tr/tr/dunya/abd-pydye-askeri-yardimini-surduruyor/551481, 8 Nisan 2016 Yılmaz Bilgen, “Nusra Sözcüsü: IŞİD ile ittifak yapmayız”, Aljazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/nusra-sozcusu-isid-ile-ittifak-yapmayiz, 23 Ekim 2014 “Palmira IŞİD’den alındı”, Aljazeera Turk, http://www.aljazeera.com.tr/haber/palmira-isidden-alindi, 27 Mart 2016 “Suriye’de Menbic operasyonu başladı”, Hürriyet Gazetesi, http://www.hurriyet.com.tr/suriyedemenbic- operasyonu-basladi-40111761, , 1 Haziran 2016.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ersin Aksoy

Bibtex @research article { icps489277, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {29 - 41}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03}, title = {DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Aksoy, Ersin} }
APA Aksoy, E . (2016). DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 29-41. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03
MLA Aksoy, E . "DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 29-41 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40650/489277>
Chicago Aksoy, E . "DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 29-41
RIS TY - JOUR T1 - DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ AU - Ersin Aksoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ %A Ersin Aksoy %T DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 2 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03
ISNAD Aksoy, Ersin . "DAİŞ ve SURİYE İÇ SAVAŞINDA DAİŞ’İN ROLÜ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 2 (August 2016): 29-41. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.2.03