Year 2017, Volume 3, Issue 3, Pages 51 - 64 2017-12-15

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ
ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS OF TURKEY AND THE 15 JULY COUP ATTEMPT

Harun KILIÇASLAN [1]

10 45

Bu çalışmada 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ekonomik ve malî göstergeler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Türkiye’de daha önce yaşanan darbelerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Özellikle askerin yönetime fiilen ey koymadığı, post-modern darbe olarak da anılan, 28 Şubat darbesi sonrasında Türkiye ekonomik ve malî bir kriz içine sürüklenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ise eylem sırasında başarısız olmuş olması yönüyle diğer darbelerden ayrılmaktadır. Darbe girişiminin başarısız olması neticesinde iktidar değişikliğine yol açmamış, dolayısıyla ekonomik ve malî yönetim de değişmemiştir. Binaenaleyh darbe girişimi sonrası farklı ekonomik ve malî politika paketleri uygulanmamıştır. Bu çalışmada darbe girişiminin ekonomi üzerinde ve dolayısıyla malî göstergeler üzerinde etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ulaşılan diğer bir sonuç ise mezkûr ekonomik ve malî etkilerin daha önce yaşanan darbelerdeki etkilerden belirgin bir biçimde daha hafif olduğudur.

In this study, the impact of the coup attempt in Turkey on 15 July 2016 on economic and

financial indicators has been examined. It is known that the adverse impacts on the

economy of the previous coups in Turkey are known. Turkey was dragged into an

economic and financial crisis especially after the February 28th coup, which is also

referred to as post-modern coup, in which the military does not actively take over the

rule. On the other hand, the July 15 Coup Attempt differ from the other coups in the

sense that it failed during the action. Failure of the coup attempt did not lead to a change

in power, and thus economic and financial management did not change, either.

Accordingly, different economic and financial policy packages were not implemented

after the coup attempt. In this study, it was concluded that the coup attempt had an

impact on the economy and therefore on financial indicators. Yet another conclusion

reached is that the adverse economic and financial effects are significantly less than

those of the impacts previously experienced.

  • AKINCI, Abdulvahap. (2013). Türk Siyasal Hayatında 1980 Sonrası Darbeler Ve E-muhtıra. Trakya University Journal Of Social Science, 15(2), 39-58. ALKAN, Haluk. (2016). 15 Temmuz’u Anlamak: Parametreler ve Sonuçlar, bilig, 79, 253-272. AVRUPA KOMİSYONU. (2016). 2016 Türkiye Raporu, Brüksel. BORSA GÜNDEM. (2017). http://www.borsagundem.com/haber/fitch-piyasalari-etkiler-mi/1162416, 19.09.2017. BÜLBÜL, Kudret. (2016). Türkiye’deki Demokrasi Tecrübesi ve 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Konferansı, ORSAM Tutanakları, Ankara. ÇİLLİLER, Yavuz. (2017). 15 July Coup Attempt in the Light of Civil-Military Relations Theory and Former Military Interventions in Turkey. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 1-17. DOI: 10.17336/igusbd.305500 DEDEOĞLU, Emin & AYDIN Onuralp. (2016). Başarısız Darbe Girişiminin Ardından İki Farklı Demokrasi Patikası: Venezüella Ve İspanya’dan Ne Öğrenebiliriz?, TEPAV, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1470756017- 9.Basarisiz_Darbe_Girisiminin_Ardindan_Iki_Farkli_Demokrasi_Patikasi.pdf, 15.08.2017. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. https://www.hazine.gov.tr, 20.12.2017. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, RG: 24/12/2003, Sayı: 25326 KARAGÖL, Erdal Tanas. (2016a). 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Türkiye Ekonomisi, ADAM Akademi, 6(2), 37-50. KARAGÖL, Erdal Tanas. (2016b). 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Türkiye Ekonomisi, SETA Perspektif, 139. KEMALOĞLu, İlyas. (2016). “15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Rusya’daki Yansımaları”, 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları Konferansı, 24-26 Ağustos 2016, Kütahya. KILIÇASLAN, Harun & Giter, Mücahit Sefer. (2016). Kredi Derecelendirme ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-81. ÖZSAĞIr, Arif. (2013). Askeri Darbe ve Müdehalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(4), 759-773. SETA. (2017). 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Batı Medyası, Ed. İsmail Numan Telci, İbrahim Efe, Tuncay Kardaş, İsmail Çağlar, Seta Yayınları, İstanbul. TBMM. (2012a). Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Cilt 1, Dönem:24 (Yasama Yılı:3), S.Sayısı:376. TBMM. (2012b). Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Cilt 2, Dönem:24 (Yasama Yılı:3), S.Sayısı:376. http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38179921, 12.11.2017 http://www.milligazete.com.tr/haber/1428419/bakan-zeybekciden-dolar-aciklamasi-istedalgalanmanin- gerekcesi#, 30.11.2017
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Harun KILIÇASLAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { icps498544, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {51 - 64}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06}, title = {15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ}, key = {cite}, author = {KILIÇASLAN, Harun} }
APA KILIÇASLAN, H . (2017). 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 51-64. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06
MLA KILIÇASLAN, H . "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 51-64 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41270/498544>
Chicago KILIÇASLAN, H . "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 51-64
RIS TY - JOUR T1 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ AU - Harun KILIÇASLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06 DO - 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 64 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ %A Harun KILIÇASLAN %T 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ %D 2017 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 3 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06 %U 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06
ISNAD KILIÇASLAN, Harun . "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE MALÎ GÖSTERGELERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 / 3 (December 2017): 51-64. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.06