Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 41 - 48 2018-04-15

BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI
A MODERNIZATION PRESCRIPTION: THE CONCEPT OF SCIENCE MENTALITY IN MUMTAZ TURHAN

Ensar KIVRAK [1]

24 100

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Dönemi Türk modernleşmesine muhafazakâr bir bakış açısı getiren bir aydın olan Mümtaz Turhan’ın modernleşme tecrübesine ve modernleşmenin geleceğine bakışta bir ölçüt olarak kullandığı “bilim zihniyeti” kavramını ele almaktır. Metin içerisinde, “bilim zihniyeti” kavramını anlayabilmek adına, toplumsal değişimde gelenek ve modernite ilişkisine değinilecek ve ardından Mümtaz Turhan’ın gelenek ve modernleşmeye bakışı değerlendirilecektir. Son olarak, bu değerlendirmeler ışığında kavramın anlam çerçevesi oluşturulmaya çalışılacaktır.

The purpose of this paper is to evaluate the concept of “science mentality” used by Mümtaz Turhan,

an intellectual who brought a conservative viewpoint to Turkish modernization during the Republic

Period, as a criterion for the experience of modernization and the future of modernization. In the

text, in order to understand the concept of “science mentality”, the relation between tradition and

modernity in social change will be mentioned and then Mümtaz Turhan's view on tradition and

modernization will be evaluated. Finnaly, in the light of these evaluations, the meaning frame of

the concept will be tried to be formed.

  • Bolay, Süleyman Hayri (2003), “Cumhuriyet Dönemi Düşünce Hayatı”, Türkler, Cilt 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss. 739-785. Gökalp, Ziya (1995), Hars ve Medeniyet, Toker Yayınları, İstanbul. Gusfield, Joseph R. (2005), “Toplumsal Değişim Araştırmalarında Yersiz Kutuplaşma: Gelenek ve Modernite”, Çev.: Bilal Canatan, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 1, Sayı: 3, s. 55-72. Özakpınar, Yılmaz (2002), Mümtaz Turhan, Alternatif Yayınları, Ankara. Özakpınar, Yılmaz (1995), Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Meselesi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara. Turhan, Mümtaz (1961), Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Babıali Yayınevi, İstanbul. Turhan, Mümtaz (1997), Kültür Değişmeleri: Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul. Turhan, Mümtaz (1964), Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, Bedir Yayınları, İstanbul. Turhan, Mümtaz (1980), Mümtaz Turhan’ın Bütün Eserleri 1, Yağmur Yayınevi, İstanbul. Yılmaz, Murat (2005), “Mümtaz Turhan”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 5 / Muhafazakârlık, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 192-203.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ensar KIVRAK
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { icps499286, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {41 - 48}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03}, title = {BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI}, key = {cite}, author = {KIVRAK, Ensar} }
APA KIVRAK, E . (2018). BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 41-48. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03
MLA KIVRAK, E . "BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 41-48 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41312/499286>
Chicago KIVRAK, E . "BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI AU - Ensar KIVRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI %A Ensar KIVRAK %T BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03
ISNAD KIVRAK, Ensar . "BİR MODERNLEŞME REÇETESİ: MÜMTAZ TURHAN’DA BİLİM ZİHNİYETİ KAVRAMI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 1 (April 2018): 41-48. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.03