Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 18 - 30 2018-12-30

AN INVESTIGATION OF HEIDEGGER’S PHILOSOPHY IN TERMS OF WILL TO POWER, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR

İdris Demirel [1]

62 128

According to Heidegger (1889-1976), modern technology, by will to power, treats earth as an essential raw material for exploitation or as a machine. The results of the treatment are quite clear such cities are no longer where to live. Environmental problems are huge even in rural areas.  Acid rains, contaminated rivers and lakes, greenhouse gases effects, extinction of forests, erosion and mass extinction of species… This picture of nature is a kind of suicide for human being. In order to get rid off these problems, it is essential to give up will to power and hinder modern technology.

This works aims to investigate philosophy of Heidegger from points of the will to power, technology and environmental problems. The methodology is the documentary research It is thought that possible results could contribute to the issues mentioned above from a philosophical perspective.  

Martin Heidegger (1889—1976)’e göre, modern teknoloji bir güç istenciyle yeryüzüne, sömürü için gerekli hammadde ya da makine muamelesi yapmaktadır. Bu muamelenin sonuçları ise ortadadır: Şehirler, yaşanabilir mekânlar olmaktan çıkmaktadır. Çevre sorunları, taşra dâhil her yerdedir. Asit yağmurları, kirlenmiş nehir ve göller, sera etkisi, ormanların tükenişi, erozyonlar, türlerin kitlevî imhası… Tablo, insanlık için bir intihar türüdür. Bu sorunlardan kurtulmak için güç tutkusundan vazgeçmek ve modern teknolojiye gem vurmak gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı: Heidegger felsefesini güç tutkusu, teknoloji ve çevre sorunları açısından ele almaktır. Yöntem olarak, belgesel araştırma yöntemi takip edilecektir. Muhtemel bulguların ise söz konusu meselelere ilişkin olarak sağlanabilecek felsefi katkılar biçiminde ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

  • Amin, Samir (1993),Avrupamerkezcilik Bir İdeolojinin Eleştirisi, (Türkçesi: MehmetSert), Ayrıntı Yay.,İstanbul. Demirel, İdiris (2008), “Batı Avrupa Bilimine Ontolojik Temelleri ve Avrupamerkezci İdeolojik İçerimleri Ekseninde Heideggeryen Bir Yaklaşım”, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 1, 2008. Demirel, İdiris (2016), “Heidegger’de Grek Felsefesi, Batı Metafiziği, Bilim ve Modern Endüstriyel Teknoloji”, Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları, Sayı: 30, Haziran 2016. Emad, Parvis (2010), “Teknoloji ve Güç İstenci Sorusu”, (Türkçesi: Aysel Demir), Heidegger, Editörler: Özgür Aktok ve Metin Bal, Doğu Batı Yay. Ankara. Heidegger, Martin (1977), The Question Concerning Technology and Other Essays, (Trans: William Lovitt), Garland Publ. Inc., New York and London. Heidegger, Martin (1995a), Nedir Bu Felsefe, (Türkçesi: Ali Irgat), Afa Yay., İstanbul. Heidegger, Martin (1995b), “Rusya’da Bir Savaş Esiri Kampında Bir Genç ve Yaşlı Adam Arasındaki Akşam Sohbeti”, Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları, Sayı: 30, Haziran 2016. Heidegger, Martin (1998a), Tekniğe İlişkin Soruşturma, (Türkçesi: Doğan Özlem), Paradigma Yay., İstanbul. Heidegger, Martin (1998b), Teknik ve Dönüş, (Türkçesi: Necati Aça), Bilim ve Sanat Yay., Ankara. Heidegger, Martin (2001), Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, (Türkçesi: Levent Özşar), Asa Yay., Bursa. Heidegger, Martin (2002), Off the Beaten Track, (Trans. And Ed: Julian Young and Kenneth Haynes), Cambridge Uni. Press.,Cambridge, UK. Heidegger, Martin (2004), “Fenomenolojik Kökenler: Zaman Kavramının Tarihine Prolegomena”(Türkçesi: Kaan H. Ökten), Heidegger Kitabı, Kaan H. Ökten, Agora Yay., İstanbul. Heidegger Martin (2004),“Sanat Olarak Güç İstenci”, (Türkçesi: Kaan H. Ökten), Heidegger Kitabı, Kaan H. Ökten, Agora Yay., İstanbul. Heidegger, Martin (2011),Varlık ve Zaman, (Türkçesi: Kaan H. Ökten), Agora Yay., İstanbul. Heidegger, Martin (2013), Hümanizm Üzerine, (Türkçesi: Yusuf Örnek), TFK Yay., Ankara. Heidegger, Martin (2015), Teknik ve Dönüş – Özdeşlik ve Ayrım, (Türkçesi: Necati Aça), Pharmakon Yay.,Ankara. Küçükalp Derda (2016), “Heidegger Ve Nihilizm”, Kutadgubilig Felsefe – Bilim Araştırmaları, Sayı: 30, Haziran 2016. Megill, Allan (2012), Aşırılığın Peygamberleri Nietzshce, Heidegger, Foucault, Derrida(Türkçesi: Tuncay Birkan), Say Yay., İstanbul. Nietzsche, Friedrich (2014), Güç İstenci, (Türkçesi: Nilüfer Epçeli), Say Yay., İstanbul. Ökten, Kaan H. (2004), Heidegger Kitabı, Agora Yay., İstanbul. Pöggeler, Otto (2001), “Heidegger, Bugün”, (Türkçesi: Doğan Özlem), Heidegger Üzerine İki Yazı, (Türkçesi: Doğan Özlem), Pöggeler Otto – Allemann Beda, Paradigma Yay., İstanbul. Ruin, Hans (2017), “Heidegger’in Uzun Soluklu Meselesi: Teknoloji”, (Türkçesi: Ahmet Aydoğan), Heidegger: Teknoloji ve İnsanlığın Geleceği, Der. Ve Türkçesi: Ahmet Aydoğan, Say Yay., İstanbul. Safranski, Rüdiger (2008),Bir Alman Üstat Heidegger (Türkçesi: Ali Nalbant), Kabalcı Yay., İstanbul. Tannenbaum, Donald G, Schultz, David (2005),Siyasi Düşünce Tarihi Filozoflar ve Fikirleri(Türkçesi: Fatih Demirci), Adres Yay., Ankara. Thomson, Iain D. (2012), Heidegger Ontoteoloji Teknoloji ve Eğitim Politikaları, (Türkçesi: Hüsamettin Arslan), Paradigma Yay., İstanbul. Vincent Andrew (2006),Modern Politik İdeolojiler, (Türkçesi: Arzu Tüfekçi), Paradigma Yay., İstanbul. West, David (2005),Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, (Türkçesi: Ahmet Cevizci), Paradigma Yay., İstanbul. Zimmerman, Michael E. (2011), Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma Teknoloji, Politika, Sanat, (Türkçesi: Hüsamettin Arslan), Paradigma Yay., İstanbul. Zimmerman Michael E. (1993), Heidegger, Buddhism, and deep ecology, The Cambridge Companion to Heidegger (Ed: C. B. Guignon), Cambridge University Press, USA.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7011-2532
Author: İdris Demirel
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { icps511022, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {18 - 30}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02}, title = {HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR}, key = {cite}, author = {Demirel, İdris} }
APA Demirel, İ . (2018). HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 18-30. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02
MLA Demirel, İ . "HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 18-30 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/42431/511022>
Chicago Demirel, İ . "HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 18-30
RIS TY - JOUR T1 - HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR AU - İdris Demirel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 30 VL - 4 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR %A İdris Demirel %T HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02
ISNAD Demirel, İdris . "HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (December 2019): 18-30. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.02
AMA Demirel İ . HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 18-30.
Vancouver Demirel İ . HEİDEGGER FELSEFESİNE GÜÇ İSTENCİ, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI AÇISINDAN BAKIŞLAR. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 30-18.