Year 2015, Volume 16, Issue 2, Pages 155 - 175 2015-12-01

GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE PARTICIPATORS OF ENTREPRENEURSHIP TRAINING PROGRAMS TO IDENTIFY THEIR TENDENCIES

Kurtuluş Yılmaz Genç [1]

269 511

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemde yaygın şekilde görülen ‘temel girişimcilik eğitimlerine’ katılanların temel eğilimlerini Giresun, Trabzon ve Ordu’dan elde edilen veri kümesi temelinde ortaya koymaktır. Eser, girişimcilikle ilgili literatürü özetlemekte ve 196 kursiyerden oluşan bir örneklem üzerinden değerlendirmelere, farklı gruplar arasında karşılaştırmalara ve önerilere yer vermektedir. Buna göre, ilgili eğitimlere katılanların, ölçek kapsamında, esas olarak altı değişik eğilime sahip oldukları bulunmuştur: Dışa dönüklük – kendine güven, hazır olma – bilgili olma, kararlılık, atılımcılık, risk alma – girişimcilik, bağımsızlık. Bu değişkenler arasında bütünsel olarak yüksek düzeyli pozitif ilgileşim vardır. Buna ek olarak, veri analizi sonucunda katılımcıların yaşı ile ‘dışa dönüklük – kendine güven’ ve ‘kararlılık’ arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Benzer şekilde, iş tecrübesiyle ‘dışa dönüklük – kendine güven’, ‘kararlılık’ ve ‘atılımcılık’ arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilgileşim olduğu görülmüştür. Aksine, eğitim düzeyi ile girişimcilik arasında anlamlı ilişki olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, ‘iş tecrübesi’ ile ‘bağımsızlık’ arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif ilişki vardır. Ek olarak, ‘meslek’ ile ‘risk alma – girişimcilik’ arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ilgileşim vardır
The aim of this study is to analyze the characteristics and tendencies of participators of the formal ‘basic entrepreneurship trainings’, which is a widespread activity in Turkey; with a sample from Giresun, Trabzon and Ordu. This study, examines the related literature, and includes evaluations, comparisons between groups, and suggestions depending on a sample of 196 participators. Accordingly, the tendencies of candidate entrepreneurs include six different dimensions: extroversion – self confidence, knowledge, determination, progressiveness, risk taking, and independence. There are high levels of positive correlation among these variables. Moreover, the data analysis reveals that, there is statistically significant relationship between the age of respondents and their extroversion and determination. Again, it was found that, the job experience is significantly and positively associated with extroversion, determination, and progressiveness. In contrast, there is statistically significant but negative relationship between job experience and independence. On the other hand, no significant association was identified between education level and entrepreneurship tendencies. In addition, the ‘job’ is positively associated with risk taking
 • Ahmetoglu, G., Leutner, F., Chamorro-Premuzic (2011). EQ-nomics: Understanding the Relation Between Individual Differences in Trait Emotional Intelligence and Entrepreneurship. Personality and Individual Differeneces, 51, 1028-1033.
 • Akhtar, A., Topping, K. J., Tariq, R. H. (2011). Entrepreneurial Attitudes among Potential Entrepreneurs. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 5(1), 12-46.
 • Beaver, G. (2002). Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development. England: Pearson Education Limited.
 • Dönmez Polat, D. (2011). Girişimcilik Motivasyonu ve İşletme Yenilikçiliği Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 227-254.
 • Erdoğan, Z. (2012). Girişimcilik ve KOBİ’ler: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • İrmiş, A., Durak, İ., Özdemir, L. (2010). Girişimcilik Kültürü: Anadolu Girişimciliğinden Örnekler. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Hatten, T. S. (1997). Small Business: Entrepreneurship and Beyond. USA: Prentice- Hall, Inc.
 • Kahya, C., İmamoğlu, İ. K. (2013). Sosyo-Dempgrafik Özellikler ve Girişimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi (Bayburt İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), 38, 1-14.
 • Karabulut, A. T. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1), 331-356.
 • Lee, J. (1999). Impact of Culture on Entrepreneurship. AAM Journal, 4(2), 1-22.
 • Megginson, W. L., Byrd, M. J., Emeritus Megginson, L. C. (2000). Small Business Management: An Entrepreneur’s Guidebook. Third Edition. USA: Irwin McGraw-Hill.
 • Müftüoğlu, T., Durukan, T. (2004). Girişimcilik ve KOBİ’ler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Okhomina, D. (2015). Entrepreneurial Orientation and Psychological Traits: The Moderating Influence of Supportive Environment. Journal http://www.researchgate.net/publication/242748294 Studies in Business.
 • Stefanovic, I., Rankovic, L., Prokic, S. (2011). Entrepreneurs’ Motivational Factors: Empirical Evidence From Serbia. Serbian Journal of Management, 6(1), 73-83.
 • Taşkın, E. (2012). Başarılı Girişimcilerin Ortak Özellikleri. Girişimcilik ve KOBİLER: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Editör: Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi.
 • Tiryaki, A. (2012). İktisat Teorisinde Girişimcilik. Girişimcilik ve KOBİLER: Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Editör: Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan; içinde. Bursa: Ekin yayınevi.
 • Topkaya, Ö. (2013). Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 29-54.
 • Veccio, R. P. (2003). Entrepreneurship and Leadership: Common Trends and Common Threads. Human Resource Management Review, 13, 303-327.
 • Yurtseven, H. R. (2007). Girişimcilik: Küçük Bir İşletme Kurmak ve Yönetmek. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uluköy, M., Demireli, C., Kahya, V. (2013). KOSGEB Girişimcilik Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 79-96.
 • www.marmaragirisim.com
Other ID JA54JZ27RS
Journal Section Articles
Authors

Author: Kurtuluş Yılmaz Genç
Institution: ?

Bibtex @ { ifede268157, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {155 - 175}, doi = {10.24889/ifede.268157}, title = {GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Genç, Kurtuluş Yılmaz} }
APA Genç, K . (2015). GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (2), 155-175. DOI: 10.24889/ifede.268157
MLA Genç, K . "GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 155-175 <http://dergipark.org.tr/ifede/issue/25411/268157>
Chicago Genç, K . "GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 155-175
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Kurtuluş Yılmaz Genç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24889/ifede.268157 DO - 10.24889/ifede.268157 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 175 VL - 16 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.268157 UR - https://doi.org/10.24889/ifede.268157 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Kurtuluş Yılmaz Genç %T GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 16 %N 2 %R doi: 10.24889/ifede.268157 %U 10.24889/ifede.268157
ISNAD Genç, Kurtuluş Yılmaz . "GİRİŞİMCİLİK KURSLARINA KATILANLARIN TEMEL EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 / 2 (December 2015): 155-175. https://doi.org/10.24889/ifede.268157