Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 149 - 168 2018-10-31

Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri
The Turks of Western Thrace as a “European” Minority Group

Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK [1]

96 439

Batı Trakya Müslüman Türkleri, 1923’ten günümüze kadar pek çok sorunla ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış, özelikle Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs Sorunu sebebiyle bozulduğu 1970li yıllar sonrasında ayrımcılığın ve sorunların şiddeti artarak devam etmiştir. Bu sorunların başında, etnik kimliğin reddi, eğitim, vatandaşlıktan ıskat, din ve vicdan hürriyeti ve buna bağlı müftülük sorunu, kurumların kontrolü sorunu, demografik yapının değiştirilmesi, ifade özgürlüğüne sınırlamalar gelmektedir. Ancak, 1990’ların son yarısında ve 2000’li yıllarda Yunanistan’da azınlık hakları konusunda olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Bu bağlamda, azınlığı mağdur eden tüm sorunların çözümü sağlanmasa bile bazı alanlardaki gelişmeler incelemeye değerdir. Bu çalışmanın amacı 1990’lardan itibaren Yunanistan’daki azınlık hakları konusunda Avrupalılaşma ve Avrupa kurumlarının etkisini analiz etmektir.  

The Turkish Muslim Minority in Western Thrace has been subject to discriminative practices and human right violations since 1923. Especially after the 1970s, when the Turkish-Greek relations deteriorated due to the Cyprus Problem, the situation for the Minority worsened dramatically. The most significant problems of the Minority are; the denial of ethnic identity, education, de-nationalization of the minority members, freedom of religion and the election of Muftis, the problem concerning the control of the Minority institutions, demographic changes, and the freedom of expression. Since the late 1990s and throughout the 2000s, considerable positive developments in minority rights have been taking place in Greece. Despite the liberalization of minority rights and softening of the discriminative measures and repressive policies, as the fundamental problems of Western Thrace Turks still persist, this process is worth examining. The aim of this study is to examine the role of Europeanization and European Institutions on the minority rights in Greece starting with the 1990s.

 • AB Vizyonu. (t.y.). Batı Trakya’daki Müslüman Azınlık Çocuklarına Yönelik Eğitim Refomu Boğaziçi’nde tartışıldı. Erişim tarihi: 02.10.2016, http://www.abvizyonu.com/bati-trakyadaki-musluman-azinlik-cocuklarina-yonelik-egitim-reformu-bogazicinde-tartisildi.html
 • Anadolu Ajansı (AA). (08.03.2018). Gümülcine seçilmiş müftüsüne 'makamı gasp' suçlaması. Erişim tarihi: 13.03.2018, https://aa.com.tr/tr/dunya /gumulcine-secilmis-muftusune-makami-gasp-suclamasi/1083384
 • ANAGNOSTOU, D. (2005). Deepening democracy or defending the nation? The europeanisation of minority rights and Greek citizenship. West European Politics , Cilt 28 (2), s. 335-357.
 • ANAGNOSTOU, D., TRIANDAFYLLİDOU, A. (2007). The Muslim of Western thrace, Greece. Recommendations for regional development strategies. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy. Erişim tarihi: 20.10.2016, http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/Policyreport_Thrace_English__17_October_2007.pdf
 • ARI, K. (1995). Türkiye'ye Zorunlu Göç (1923-1925). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF). (16.06.2014). ABTTF Birleşmiş Milletler’de Yunanistan’da seçim barajı sorununu gündeme taşıdı. Erişim tarihi: 03.02.2018, https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=5136&grup=4&arsiv=0
 • Avrupa Birliği Anayasası. (t.y.). Erişim tarihi: 01.02.2018, http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_establishing_a_ constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf
 • Avrupa Komisyonu. (t.y.) Eurobarometer: Avrupa Birliği Kamuoyu Araştırmaları, No 24,25,26. Brüksel: Avrupa Komisyonu
 • Avrupa Konseyi. (t.y.). Etnik Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi Metni. Erişim tarihi: 22.01.2018, http://conventions.coe.int/Treaty/ en/Treaties/Html/157.htm
 • AYKOÇ, E. (2009). Türkiye ve Yunanistan’ın Azınlık Politikaları: İkili İlişkiler, Ulusçuluklar ve Azınlık Hakları Ekseninde Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Batı Trakya Online. (t.y.). Vatandaşlıktan Çıkarma. Erişim tarihi: 20.01.2018, http://www.batitrakya.org/bati-trakya/insan-haklari/ vatandasliktan-cikarma.html
 • Batı Trakya’nın Sesi. (1988, Mart-Nisan). Federal Alman Yürüyüşü.
 • Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği. (t.y.). Batı Trakya Türklerinin Sorunları. Erişim tarihi: 05.01.2018, http://www.bttdd.org.tr/sorunlarimiz/ bati-trakya-turklerinin-sorunlari.html
 • Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi. (22.04.2009). Eğitim Sorunu. Erişim tarihi: 17.07.2018, http://www.bttddbursa.org/index. php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=84
 • CLOGG, R. (1993). The pasok phenomenon. Greece, 1981-1989: The populist decade. Londra: Macmillan Press.
 • CLOGG, R. (2002). Concise History of Greece. Cambridge: Cambridge University Press.
 • ÇELİKMEN, B. (2010). Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Kapsamında Batı Trakya Türklerinin Sorunları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ECONOMIDES, S. (2005). The europeanisation of Greek foreign policy. West European Politics, Cilt 28 (2).
 • FEATHERSTONE, K. (1998). Europeanization and the centre periphery: The case of Greece in the 1990s. South European Society and Politics, Cilt 3 (1).
 • GRIORIADIS, I. N. (2008). On the europeanization of minority rights protection: comparing the cases of Greece and Turkey. Mediterranean Politics, Cilt 13 (1), s. 23-41.
 • Gündem Gazetesi. (16.03.2017). Müftü İbrahim Şerif ‘makam gaspı’ iddiasıyla suçlanıyor. Erişim tarihi: 10.01.2018, http://www.gundemgazetesi.com/haber/detay/2803
 • Gündem. (12.11.1996a).
 • Gündem. (19.11.1996b).
 • Gündem. (24.12.1996c)
 • Gündem. (21.01.1997a).
 • Gündem. (17.06.1997b).
 • Gündem. (25.06. 1997c).
 • Gündem. (05.10.1999).
 • Gündem. (04.07.2000).
 • HAYRULLAH, P., HÜSEYİNOĞLU, A., KABZA, C. (2014). A report on Western thrace Turkish minority. Komotini: PEKEM Research Center.
 • HIRSCHON, R. (2005). Ege'yi Geçerken: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • IOAKIMIDIS, P. C. (2000). The europeanization of Greece: An overall Assessment. South European Society and Politics, Cilt 5 (2).
 • IOAKIMIDIS, P. C. (2001). The europeanization of Greece: An overall assessment. Europeanization and the southern periphery. Londra: Frank Cass.
 • İSMAİL, A. (2012) Yunanistan’da Azınlık Hakları: Batı Trakya Türk Azınlığı Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KERIDIS, D. (2006). Earthquakes, diplomacy and new thinking in foreign policy. The Fletcher Forum of World Affair's (30).
 • LYRINTZIS, C. (1993). PASOK in power: From ‘change’ to disenchanment. Greece, 1981-1989: The populist decade. Londra: Macmillan Press.
 • MEMİŞOĞLU, F. (2007). The European Union's minority rights policy and its impact on the development of minority rights protection in Greece. H. O. Institute (Dü.), Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges. Erişim tarihi: 23.01.2018 http://grammatikhilfe.com/europeanInstitute/research/ hellenicObservatory/pdf/3rd_Symposium/PAPERS/MEMISOGLOU_FULYA.pdf
 • NURİOĞLU, F. (03.06.1997). Avrupa günlüğü. Gündem.
 • NURİOĞLU, F. (09.11.1999). Avrupa günlüğü. Gündem.
 • ONAR, N. F., ÖZGÜNEŞ, M. (2010). Europeanization of Greek and Turkish minority policies. International Journal on Minority and Group Rights, Cilt 17 (1), s. 111-136.
 • RUMELİLİ, B. (2004, Ocak). The European Union's impact on the Greek-Turkish conflict: A review of the literature. Working Papers Series in EU Border Conflicts Studies (6).
 • SCHWELLNUS, G. (2001). Much ado about nothing? Minority protection and the EU charter of fundamental rights”. Constitutionalismw eb-Papers, ConWEB (5). Erişim tarihi: 20.01.2018, http://www.qub.ac.uk/schools/Schoolof PoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/ConWEBFiles/Filetoupload,38355,en.pdf
 • SIEGL, E. (2002). Greek-Turkish relations- continutiy or change? Perspectives: Central European Review of International Affairs (18), s. 40-52.
 • VERNEY, S. (1993). From the special relationship to europeanism: PASOK and the European Community, 1981-89. Greece, 1981-1989: The populist decade. Londra: St. Martin Press.
 • WONG, R. (2011). Europeanization of foreign policy. International relations and the European Union (s. 149-170). Oxford: Oxford UP. Yankı. (27.05.1988). Açlık Grevi.
 • YILDIRIM, O. (2006). Diploması ve Göç: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Öteki Yüzü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8860-0857
Author: Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK (Primary Author)
Institution: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 31, 2018

Bibtex @research article { igusbd409435, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, eissn = {2148-7189}, address = {İstanbul Gelisim University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {149 - 168}, doi = {10.17336/igusbd.409435}, title = {Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri}, key = {cite}, author = {ALİOĞLU ÇAKMAK, Gizem} }
APA ALİOĞLU ÇAKMAK, G . (2018). Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 149-168. DOI: 10.17336/igusbd.409435
MLA ALİOĞLU ÇAKMAK, G . "Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 149-168 <http://dergipark.org.tr/igusbd/issue/39115/409435>
Chicago ALİOĞLU ÇAKMAK, G . "Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018): 149-168
RIS TY - JOUR T1 - Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri AU - Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.409435 DO - 10.17336/igusbd.409435 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 168 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.409435 UR - https://doi.org/10.17336/igusbd.409435 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri %A Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK %T Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17336/igusbd.409435 %U 10.17336/igusbd.409435
ISNAD ALİOĞLU ÇAKMAK, Gizem . "Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 2 (October 2018): 149-168. https://doi.org/10.17336/igusbd.409435
AMA ALİOĞLU ÇAKMAK G . Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri. IGUJSS. 2018; 5(2): 149-168.
Vancouver ALİOĞLU ÇAKMAK G . Bir “Avrupa” Azınlığı Olarak Batı Trakya Türkleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 5(2): 168-149.