Year 2016, Volume 4, Issue 3, Pages 81 - 90 2016-09-01

EU - USA and Turkey in the Process of Transatlantic Free Trade Agreement
Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması Sürecinde AB – ABD ve Türkiye

Resul Telli [1]

104 1096

Between the European Union and the United States of America ( USA) is formed High-Level Working Group of "Final Report" of the two economies has begun addressing trade and investment relations to deal with the proposal of a comprehensive 'U.S. - EU Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). This agreement has planned of the EU and the U.S to nearly half of the world's gross national product, and constitutes one third of global trade flows. In this study will be presented the U.S. - EU Free Trade Agreement with Turkey trade distortion will occur against the risk of reaching a threat for the functioning of the Customs Union.
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında oluşturulmuş Yüksek Seviyeli Çalışma Grubu “Nihai Rapor”unda iki ekonomi arasında ticari ve yatırım ilişkilerini ele alan kapsamlı bir anlaşmanın yapılması önerisiyle ‘ABD – AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO)’ çalışmalarına başlanmıştır. AB ve ABD’nin planladığı bu anlaşma Dünya gayri safi milli hâsılasının neredeyse yarısını ve küresel ticaret akışının da üçte birini teşkil etmektedir. AB ve ABD’nin bu anlaşmaya Türkiye’yi de dâhil etmesi halinde ülkemizde önemli ticari ve hukuki sonuçlar doğuracak nitelikte bir gelişme yaşanabilecektir. Aksi durumda ise yapılacak bu anlaşma ülkemiz dış ticaretini negatif etkileyebilecektir. Yapılan bu çalışma ile ABD – AB Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye aleyhine oluşacak ticaret sapmasının Gümrük Birliği'nin işleyişini tehdit eder boyuta ulaşma riski ortaya konularak, alternatif stratejilerle oluşturulmak istenen Türkiye – ABD Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşmasının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Other ID JA62ZU38ZY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Resul Telli

Dates

Publication Date: September 1, 2016

APA Telli, R . (2016). Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması Sürecinde AB – ABD ve Türkiye. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4 (3), 81-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iicder/issue/31653/347054