İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-804X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı İlhan ÖZTÜRK |


İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri konu ile ilgilenen tüm araştırmacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), 2013-2018 yılları arasında yılda dört kez yayınlanmış olup; 2019 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Yazarlardan makalenin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İİÇD’ne yüklenen tüm çalışmalar adil ve destekleyici çifte kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Dergimizin tarandığı endeksler: DOAJ   GENAMICS    GOOGLE-SCHOLAR    ISSN-PORTAL    INDEX-COPERNICUS    REPEC-IDEAS    SOBIAD 

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2147-804X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı İlhan ÖZTÜRK |
Kapak Resmi


İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri konu ile ilgilenen tüm araştırmacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), 2013-2018 yılları arasında yılda dört kez yayınlanmış olup; 2019 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Yazarlardan makalenin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İİÇD’ne yüklenen tüm çalışmalar adil ve destekleyici çifte kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Dergimizin tarandığı endeksler: DOAJ   GENAMICS    GOOGLE-SCHOLAR    ISSN-PORTAL    INDEX-COPERNICUS    REPEC-IDEAS    SOBIAD 

Cilt 8 - Sayı 2 - 26 Eki 2020
 1. Pazarlama Kavramlarının Uygulanmasında Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 10
  Taylan TUTKUNCA, Murat GULMEZ
 2. Çevrimiçi Alışveriş Yapan Tüketici Davranışlarına Yönelik Çevrimiçi Bir Araştırma
  Sayfalar 11 - 27
  Arzu ŞEKER
 3. Covid-19 Salgınının Turizme Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği
  Sayfalar 28 - 37
  Ashfak Ahmad KHAN
 4. Covid-19'un Turizm Sektöründe İstihdama Etkisi: İtalya, İspanya ve Türkiye Örnekleri
  Sayfalar 38 - 49
  Sevgi IŞIK EROL
 5. Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması
  Sayfalar 50 - 69
  Sinan ÇINAR, Hanifi Murat MUTLU
 6. Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi
  Sayfalar 70 - 80
  Cuma BOZKURT, Zühal TAŞPINAR BOZ
 7. Türkiye’de Hayvancılık Sektöründeki Sübvansiyonların Kırmızı Et İç Fiyatına Etkisi
  Sayfalar 81 - 94
  Emre YILMAZ, Ercan YAŞAR
 8. İnsani Gelişme Raporuna Göre Gelişmiş Ekonomiler İçerisinde Yer Alan (Rusya, Slovenya ve Malta) Ülke İncelemeleri
  Sayfalar 95 - 114
  Ercan KILINÇ
 9. DÖVİZ KURU VE İTHALAT FİYATLARININ TÜKETİCİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 115 - 125
  Gizem BAŞ, Mehmet KARA
 10. Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili Mi? Davramışsal İktisat ve Rasyonelite Paradoksu
  Sayfalar 126 - 145
  Şerafettin KELEŞ, Oğuzhan ATABEYLİ
 11. Büyümenin Savunma Esnekliğinin Tahmin Edilmesi: Bölgelerarası Bir Analiz
  Sayfalar 146 - 160
  Mert TOPCU, Kübranur KARLIDAĞ