İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-804X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı İlhan ÖZTÜRK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder


İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri konu ile ilgilenen tüm araştırmacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), 2013-2018 yılları arasında yılda dört kez yayınlanmış olup; 2019 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Yazarlardan makalenin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İİÇD’ne yüklenen tüm çalışmalar adil ve destekleyici çifte kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Dergimizin tarandığı endeksler: DOAJ   GENAMICS    GOOGLE-SCHOLAR    ISSN-PORTAL    INDEX-COPERNICUS    REPEC-IDEAS    SOBIAD 

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2147-804X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı İlhan ÖZTÜRK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder
Kapak Resmi


İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme ve İktisat alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri konu ile ilgilenen tüm araştırmacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), 2013-2018 yılları arasında yılda dört kez yayınlanmış olup; 2019 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanmaktadır.  Yazarlardan makalenin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İİÇD’ne yüklenen tüm çalışmalar adil ve destekleyici çifte kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir.

Dergimizin tarandığı endeksler: DOAJ   GENAMICS    GOOGLE-SCHOLAR    ISSN-PORTAL    INDEX-COPERNICUS    REPEC-IDEAS    SOBIAD