Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Target Costing System: Implementation in a Manufacturing Business

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 54 - 69, 01.11.2023

Öz

The main purpose of this study is to measure the applicability of the target costing method, which is one of the strategic costing methods, on a furniture (table) manufacturing company. The target costing method; it is a method that enables the business to produce in line with the demands of the customers with target costing, avoiding unnecessary expenditures and making more profit with the current selling price. By applying the target costing method on this production company, the applicability of the target costing method in furniture production was proven and compared with the cost plus method. The business uses to cost plus method to increase its unnecessary expenses; finds that the target costing method is better at reducing costs than the cost plus method. As a result, it is seen than the target costing method is a viable method in furniture production and has a good effect on reducing costs.

Kaynakça

 • Acar, F. (2005). Hedef Maliyetleme Yönteminin Yönetim Kararlarındaki Rolü ve Mamul Geliştirme Aşamasında Uygulanması. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Adıgüzel, I. (2019). Çağdaş Maliyet Sistemlerinden Hedef Maliyetleme ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ahmadov, T. (2006). Stratejik Maliyet Yönteminin Bir Enstrümanı Olarak Hedef Maliyetleme Yöntemi ve Mobilya Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Akdeniz, N. E. (2020). Hava Yolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliği. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akdeniz, N. E. ve Kaya, E. (2021). Stratejik Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Havayolu İşletmelerinde Uygulanabilirliği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(3), 107-1107.
 • Aksoylu, S. ve Dursun, Y. (2001). Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 357-371.
 • Aldırmaz Akkaya, F. (2010). Hedef Maliyetleme Yönetiminin Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Alpkan, S. (2012). Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Uygulama Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Atay, F. (2015). Tekstil Sektöründe Ortalama Maliyet Sistemi ile Hedef Maliyetlendirme Sisteminin Karşılaştırılması ve Örnek Uygulama. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atmaca, M. (2005). Hedef Maliyetlemenin Stratejik Maliyet Yönetiminde Bir Araç Olarak Kullanılması ve Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Bozdemir, E. ve Orhan, M. S. (2011). Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 163-179.
 • Capusneanu, S. ve Briciu, S. (2011). Analysis of the Possibility to Organize the Management Accounting Through the Target Costing (TC) Method in the Romanian Entities. Theoracitial and Applied Economics, 9(562), 71-88. Coşkun, A. (2003). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Akademik Araştırmalar Dergisi, 15, 25-34.
 • Çetin, A. ve Atmaca, M. (2009). Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemleri’nin Karşılaştırmalı Olarak İncelemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 313-329.
 • Demircioğlu, E. N. ve Adıgüzel, I. (2019). Hedef Maliyet Sisteminin Çelik Boru İşletmesinde Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2), 101-118.
 • Doğan, A. (2021). Bir Rekabet Aracı Olarak Hedef Maliyetleme: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • El-Dalahmeh, S. M. (2018). Extent of Implementing Target Costing and Value Engineering Approach to Reducing Costs: A Survey in Jordanian Shareholding Companies for Food Industries. Asian Journal of Finance and Accounting, 10(1), 390-406.
 • El-Rahman, A. (2012). Capality of Jordanian Industrial Shareholding Companies to Apply Target Costing System. International Journal of Business and Management, 7(21), 124-130.
 • Gayret, A. (2010). Hedef Maliyetleme Sistemi ve Sistemin Sofra Camı İmalat İşletmesinde Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Geçgin, E. (2013). Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Görücü, A. (2019). Hedef Maliyetleme Sisteminin Doğal Taş Sektöründe Uygulaması. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Haşaşoğlu, U. (2011). Stratejik Maliyet Yönetim Aracı: Hedef Maliyetleme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Hematfar, M. Sanati-Arasteh, A. ve Nooryan, S. (2013). The Steps of Implementing Target Costing. Managerial Accounting e Journal, 10.
 • Imeokparia, L. ve Adebisi, S. (2014). Targety Costing and Performance of Manufacturing Industry In South-Western Nigeria. Global Journal of Management and Business Research: Accounting and Auditing, 14(4), 50-58.
 • İzbudak, Z. H. (2005). Pazara Yönelik Stratejik Maliyetleme Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Üzerine Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Kalkancı, N. (2008). Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi ve Bir İşletmede Uygulama. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karahan, M. (2018). Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 362-378.
 • Karataş Aracı, Ö. N. Arısoy, K. ve Dalgar, H. (2020). Otel İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Hedef Maliyetleme Yönteminin Entegrasyonuna Yönelik Bir Model Önerisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(1), 192-217.
 • Kaygusuz, S. Y. (2011). Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi. Busines and Economicks Research Journal, 2(4), 19-36.
 • Koçak, U. (2020). Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Hedef Maliyetleme Yönteminin Analizi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Aydın Adanan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kutay, N. ve Akkaya, G. C. (2000). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 1-15.
 • Melo, R.S.S. Granja, A.D. ve Ballard, G. (2013). Collaboration to Extend Target Costing to Non-Multi-Party Contracted Projects: Evidence from Literature. Contract and Cost Management, 21, 237-246.
 • Melo, R.S.S. ve Ganja, A.D. (2017). Guidelines for Target Costing Adoption in the Development of Products for the Residential Real Estate Market. Scielo-Scientific Electronic Library Online, 17(3), 153-165.
 • Nubin S. (2006). Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öğünç, H. (2010). Hedef Maliyetleme Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Öndeş, T., Ardıç, M., Öztürk, A. ve Kayacan, B. (2010). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği. 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1, 247-258.
 • Paksoy, Ö. B. Atabey, N. A. ve Yılmaz, B. (2020). Denim Kumaş Üreten Bir İşletmede Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44, 327-342.
 • Potkany, M. ve Skultetyova, M. (2019). Research into Customer Preferences of Potential Buyers of Simple Wood-Based Houses for the Purpose of Using the Target Costing. De Gruyter, 9, 390-396.
 • Savaş, O. (2003). Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 183-201.
 • Saygın, T. (2008). Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarından Kaizen Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Simoes, E. A. Takinami, F. K. ve Hirota, E. H. (2008). An Analysis of Low-Income Housing Business Chain in the Light of Target Costing Concept: A Case Study in Brazil. Proceedings for the Annual Conference of the Internatiol Group for Lean Construction Contracts and Cost Management, 623-632.
 • Tepeş-Bobescu, A. ve Rakoş, I.S. (2015). Implementing Target Costing Method in a Construction Project. Christian University Knowledge Horizons-Economics, 7(3), 168-175.
 • Terdpaopong, K. ve Visedsun, N. (2014). Target Costing Manufacturing Firms in Thailand. Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities, 1(2), 29-39.
 • Terzi, A. (2021). Hedef Maliyetleme Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çok Boyutlu Nedenleri Üzerine Bir Tartışma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(1), 363-395.
 • Türk, Z. (1999). Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef ve Kaizen Maliyetleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 199-214.
 • Yereli, A. N., Doğan, S. ve Şahin, D. (2012). Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 37-52.
 • Yezdifar, H. ve Askarany, D. (2011). A Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in the UK, Australia and New Zealand. International Journal of Production Economics, 135(1), 382-392.
 • Zbib, I.J. Rakotobe-Joel, T. ve Rigoli, R. (2011). Target Costing the Key to Supply Chain Excellence. International Business and Economics Research Journal, 2(11), 27-34.

Hedef Maliyetleme Sistemi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 54 - 69, 01.11.2023

Öz

Bu çalışmanın temel amacı stratejik maliyet yöntemlerinden biri olan hedef maliyetleme yönteminin mobilya (zigon) üretimi yapan bir işletme üzerinde uygulanabilirliğini ölçmektir. İşletme mevcut durumda geleneksel maliyet yöntemlerinden biri olan maliyet artı yöntemini kullanmaktadır.
Hedef maliyetleme yöntemi; işletmenin müşterilerin istekleri doğrultusunda üretim yaparak gereksiz harcamaların önüne geçip mevcut satış fiyatı ile daha fazla kâr elde etmesini sağlayan bir yöntemdir. Hedef maliyetleme yöntemini bu mobilya üretim işletmesi üzerinde uygulayarak, hedef maliyetleme yönteminin mobilya üretiminde uygulanabilirliği kanıtlanıp maliyet artı yöntemi ile karşılaştırılmıştır. İşletme maliyet artı yöntemini kullanarak gereksiz harcamalarının arttığını; hedef maliyetleme yönteminin, maliyet artı yönteminden maliyetleri azaltmada daha iyi olduğunu görmektedir. Yapılan çalışma sonucunda hedef maliyetleme yönteminin mobilya üretiminde uygulanabilir bir yöntem olduğu ve maliyetleri azaltmada iyi bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Acar, F. (2005). Hedef Maliyetleme Yönteminin Yönetim Kararlarındaki Rolü ve Mamul Geliştirme Aşamasında Uygulanması. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Adıgüzel, I. (2019). Çağdaş Maliyet Sistemlerinden Hedef Maliyetleme ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Ahmadov, T. (2006). Stratejik Maliyet Yönteminin Bir Enstrümanı Olarak Hedef Maliyetleme Yöntemi ve Mobilya Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Akdeniz, N. E. (2020). Hava Yolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliği. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Akdeniz, N. E. ve Kaya, E. (2021). Stratejik Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Havayolu İşletmelerinde Uygulanabilirliği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(3), 107-1107.
 • Aksoylu, S. ve Dursun, Y. (2001). Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 357-371.
 • Aldırmaz Akkaya, F. (2010). Hedef Maliyetleme Yönetiminin Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Alpkan, S. (2012). Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Uygulama Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Atay, F. (2015). Tekstil Sektöründe Ortalama Maliyet Sistemi ile Hedef Maliyetlendirme Sisteminin Karşılaştırılması ve Örnek Uygulama. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Atmaca, M. (2005). Hedef Maliyetlemenin Stratejik Maliyet Yönetiminde Bir Araç Olarak Kullanılması ve Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Bozdemir, E. ve Orhan, M. S. (2011). Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 163-179.
 • Capusneanu, S. ve Briciu, S. (2011). Analysis of the Possibility to Organize the Management Accounting Through the Target Costing (TC) Method in the Romanian Entities. Theoracitial and Applied Economics, 9(562), 71-88. Coşkun, A. (2003). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Akademik Araştırmalar Dergisi, 15, 25-34.
 • Çetin, A. ve Atmaca, M. (2009). Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemleri’nin Karşılaştırmalı Olarak İncelemesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 313-329.
 • Demircioğlu, E. N. ve Adıgüzel, I. (2019). Hedef Maliyet Sisteminin Çelik Boru İşletmesinde Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(2), 101-118.
 • Doğan, A. (2021). Bir Rekabet Aracı Olarak Hedef Maliyetleme: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • El-Dalahmeh, S. M. (2018). Extent of Implementing Target Costing and Value Engineering Approach to Reducing Costs: A Survey in Jordanian Shareholding Companies for Food Industries. Asian Journal of Finance and Accounting, 10(1), 390-406.
 • El-Rahman, A. (2012). Capality of Jordanian Industrial Shareholding Companies to Apply Target Costing System. International Journal of Business and Management, 7(21), 124-130.
 • Gayret, A. (2010). Hedef Maliyetleme Sistemi ve Sistemin Sofra Camı İmalat İşletmesinde Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Geçgin, E. (2013). Hedef Maliyetleme Sisteminin Menü Analizinde Kullanılması: Bir Yiyecek İçecek İşletmesinde Yapılan Uygulama ve Sonuçları. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Görücü, A. (2019). Hedef Maliyetleme Sisteminin Doğal Taş Sektöründe Uygulaması. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Haşaşoğlu, U. (2011). Stratejik Maliyet Yönetim Aracı: Hedef Maliyetleme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Hematfar, M. Sanati-Arasteh, A. ve Nooryan, S. (2013). The Steps of Implementing Target Costing. Managerial Accounting e Journal, 10.
 • Imeokparia, L. ve Adebisi, S. (2014). Targety Costing and Performance of Manufacturing Industry In South-Western Nigeria. Global Journal of Management and Business Research: Accounting and Auditing, 14(4), 50-58.
 • İzbudak, Z. H. (2005). Pazara Yönelik Stratejik Maliyetleme Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Üzerine Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Kalkancı, N. (2008). Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi ve Bir İşletmede Uygulama. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karahan, M. (2018). Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 362-378.
 • Karataş Aracı, Ö. N. Arısoy, K. ve Dalgar, H. (2020). Otel İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi: Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Hedef Maliyetleme Yönteminin Entegrasyonuna Yönelik Bir Model Önerisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(1), 192-217.
 • Kaygusuz, S. Y. (2011). Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi. Busines and Economicks Research Journal, 2(4), 19-36.
 • Koçak, U. (2020). Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Hedef Maliyetleme Yönteminin Analizi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Aydın Adanan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kutay, N. ve Akkaya, G. C. (2000). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 1-15.
 • Melo, R.S.S. Granja, A.D. ve Ballard, G. (2013). Collaboration to Extend Target Costing to Non-Multi-Party Contracted Projects: Evidence from Literature. Contract and Cost Management, 21, 237-246.
 • Melo, R.S.S. ve Ganja, A.D. (2017). Guidelines for Target Costing Adoption in the Development of Products for the Residential Real Estate Market. Scielo-Scientific Electronic Library Online, 17(3), 153-165.
 • Nubin S. (2006). Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öğünç, H. (2010). Hedef Maliyetleme Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Öndeş, T., Ardıç, M., Öztürk, A. ve Kayacan, B. (2010). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği. 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1, 247-258.
 • Paksoy, Ö. B. Atabey, N. A. ve Yılmaz, B. (2020). Denim Kumaş Üreten Bir İşletmede Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44, 327-342.
 • Potkany, M. ve Skultetyova, M. (2019). Research into Customer Preferences of Potential Buyers of Simple Wood-Based Houses for the Purpose of Using the Target Costing. De Gruyter, 9, 390-396.
 • Savaş, O. (2003). Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 183-201.
 • Saygın, T. (2008). Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarından Kaizen Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Uygulanabilirliği ve Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Simoes, E. A. Takinami, F. K. ve Hirota, E. H. (2008). An Analysis of Low-Income Housing Business Chain in the Light of Target Costing Concept: A Case Study in Brazil. Proceedings for the Annual Conference of the Internatiol Group for Lean Construction Contracts and Cost Management, 623-632.
 • Tepeş-Bobescu, A. ve Rakoş, I.S. (2015). Implementing Target Costing Method in a Construction Project. Christian University Knowledge Horizons-Economics, 7(3), 168-175.
 • Terdpaopong, K. ve Visedsun, N. (2014). Target Costing Manufacturing Firms in Thailand. Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities, 1(2), 29-39.
 • Terzi, A. (2021). Hedef Maliyetleme Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çok Boyutlu Nedenleri Üzerine Bir Tartışma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 14(1), 363-395.
 • Türk, Z. (1999). Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef ve Kaizen Maliyetleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 199-214.
 • Yereli, A. N., Doğan, S. ve Şahin, D. (2012). Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 37-52.
 • Yezdifar, H. ve Askarany, D. (2011). A Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in the UK, Australia and New Zealand. International Journal of Production Economics, 135(1), 382-392.
 • Zbib, I.J. Rakotobe-Joel, T. ve Rigoli, R. (2011). Target Costing the Key to Supply Chain Excellence. International Business and Economics Research Journal, 2(11), 27-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Songül KAKİLLİ ACARAVCI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
0000-0002-1359-5483
Türkiye


İbrahim ASİL
Hatay Mustafa Kemal University
0000-0001-8270-0614
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2023
Gönderilme Tarihi 13 Eylül 2023
Kabul Tarihi 4 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KAKİLLİ ACARAVCI, S., & ASİL, İ. (2023). Hedef Maliyetleme Sistemi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 11(2), 54-69.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.