Sahibi

Prof.Dr. İlhan ÖZTÜRK

(Çağ Üniversitesi, ilhanozturk@cag.edu.tr)

Editörler

         Prof.Dr. Ali ACARAVCI                                                                                         Dr.Öğr.Üyesi İlknur ÖZTÜRK

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr)                                         (Çağ Üniversitesi, ilknurozturk@cag.edu.tr)

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Sinan ERDOĞAN           (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sinanerdogan@mku.edu.tr)

Arş.Gör. Arif Eser GÜZEL            (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, arifeserguzel@mku.edu.tr)

Arş.Gör. Yunus KARAÖMER        (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, yunuskaraomer@mku.edu.tr)   

Alan Editörleri

Prof.Dr. Ali ACARAVCI                                                                        Doç.Dr. Metin REYHANOĞLU

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr)          (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,reyhanoglu@gmail.com)

Editör Kurulu

Prof.Dr. Alper ASLAN (Erciyes Üniversitesi, alperaslan@erciyes.edu.tr)

Prof.Dr. Burcu ÖZCAN (Fırat Üniversitesi, bozcan@firat.edu.tr)

Prof.Dr. Cem SAATÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi, cemsaatcioglu@yahoo.com)

Prof.Dr. Faik BİLGİLİ (Erciyes Üniversitesi, fbilgili@erciyes.edu.tr)

Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, nuriplik@adanabtu.edu.tr)

Prof.Dr. Kemal BİRDİR (Mersin Üniversitesi, kemalbirdir@yahoo.com)

Prof.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ (Çukurova Üniversitesi, mcyavuz@cu.edu.tr)

Doç.Dr. Metin REYHANOĞLU (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, reyhanoglu@gmail.com)

Prof.Dr. Muhammad SHAHBAZ (Beijing Teknoloji Enstitüsü, Çin, shahbazmohd@live.com)

Prof.Dr. Nicholas APERGIS (Derby Üniversitesi, İngiltere, napergis@unipi.gr)

Prof.Dr. Ömer İSKENDEROĞLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, osikenderoglu@ohu.edu.tr)

Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR (Çukurova Üniversitesi, skandir@cu.edu.tr)

Prof.Dr. Seyfettin ARTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi, seyfettinartan@gmail.com)

Prof.Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sacaravci@mku.edu.tr)

Dr.        Usama AL-MULALI (Multimedia Üniversitesi, Malezya, usama.almulali@mmu.edu.my)

Prof.Dr. Ünal ARSLAN (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,uarslan@mku.edu.tr)

Prof.Dr. Yue-Jun ZHANG (Hunan Üniversitesi, Çin, zyjmis@126.com)