Dergi Kurulları

Sahibi

Prof.Dr. İlhan ÖZTÜRK

(Çağ Üniversitesi, ilhanozturk@cag.edu.tr)

Editör

 Prof.Dr. Ali ACARAVCI

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr)

Editör Yardımcıları

Doç.Dr. İlknur ÖZTÜRK

(Çağ Üniversitesi, ilknurozturk@cag.edu.tr)


Doç.Dr. Sinan ERDOĞAN

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sinanerdogan@mku.edu.tr)

Alan Editörleri

  İşletme:  

  Prof.Dr. Hanifi Murat MUTLU        (Gaziantep Üniversitesi,hanifimurat.mutlu@gmail.com)                 Üretim Yönetimi ve Pazarlama


  İktisat:

  Prof.Dr. Ali ACARAVCI                  (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr)               Uluslararası İktisat

  Doç.Dr. Sinan ERDOĞAN   (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sinanerdogan@mku.edu.tr)               Ekonomik Kalkınma

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Alper ASLAN (Erciyes Üniversitesi, alperaslan@erciyes.edu.tr)

Prof.Dr. Burcu ÖZCAN (Fırat Üniversitesi, bozcan@firat.edu.tr)

Prof.Dr. Cem SAATÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi, cemsaatcioglu@yahoo.com)

Prof.Dr. Faik BİLGİLİ (Erciyes Üniversitesi, fbilgili@erciyes.edu.tr)

Prof.Dr. Fatma Nur TUĞAL (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, nuriplik@adanabtu.edu.tr)

Prof.Dr. Kemal BİRDİR (Mersin Üniversitesi, kemalbirdir@yahoo.com)

Prof.Dr. Mehmet Cihan YAVUZ (Çukurova Üniversitesi, mcyavuz@cu.edu.tr)

Prof.Dr. Muhammad SHAHBAZ (Beijing Teknoloji Enstitüsü, Çin, shahbazmohd@live.com)

Prof.Dr. Nicholas APERGIS (Derby Üniversitesi, İngiltere, napergis@unipi.gr)

Prof.Dr. Ömer İSKENDEROĞLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, osikenderoglu@ohu.edu.tr)

Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR (Çukurova Üniversitesi, skandir@cu.edu.tr)

Prof.Dr. Seymur AĞAZADE (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, seymur.agazade@alanya.edu.tr)

Prof.Dr. Servet CEYLAN (Giresun Üniversitesi, servet.ceylan@giresun.edu.tr)

Prof.Dr. Selçuk PERÇİN (Karadeniz Teknik Üniversitesi, spercin@ktu.edu.tr)

Prof.Dr. Seyfettin ARTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi, artan@ktu.edu.tr)

Prof.Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, sacaravci@mku.edu.tr)

Dr. Usama AL-MULALI (Multimedia Üniversitesi, Malezya, usama.almulali@mmu.edu.my)

Prof.Dr. Yue-Jun ZHANG (Hunan Üniversitesi, Çin, zyjmis@126.com)

Editör Asistanları

Arif Eser GÜZEL

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, arifeserguzel@mku.edu.tr)Dr. Yunus KARAÖMER

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, yunuskaraomer@mku.edu.tr)


Gİzem BAŞ

(Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, gizemercelik@mku.edu.tr)

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.