Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD)'nde uygulanan yayın süreçleri bilginin tarafsız ve etik kurallara uygun bir biçimde dağıtılması ve geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. İİCD bu doğrultuda, Yayın Etiği Komitesi (Comittee of Publication Ethics - COPE)’nin Uygulama Rehberi'ni izlemeyi taahhüt etmektedir.


Etik dışı bir durumla karşılaşıldığında lütfen dergi iletişim adresinden bildiriniz.


İntihal Politikası

Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını iThenticate veya Turnitin intihal tarama programı aracılığı ile taramalı ve sunmalıdır. Benzerlik oranı %25’in altında (kaynakça hariç) olan çalışmaların değerlendirme süreci başlatılmakta, aksi durumlarda ise çalışma reddedilmektedir.


Açık Erişim Politikası ve Telif Hakkı

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD), Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifine uygun olarak "Açık Erişim Politikası" izleyen bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler doğrudan açık erişime sunulmaktadır.

İİCD, Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License altında lisanslanmıştır. “Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License” hüküm ve koşulları yayınlanan tüm yazılara uygulanır. Yazarlar, yayınlarını herhangi bir ortamda ve formatta kopyalamak ve yeniden dağıtmak konusunda özgürdür. Çalışmalar, uygun referans verildiği sürece ve ticari amaçlar dışında herhangi bir amaç için yeniden düzenlenebilir ve dönüştürebilir.

İİCD, arşivleme için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS sistemi kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler oluşturmasına olanak tanımak amacıyla kullanılmaktadır.

Yazarlar, İİCD'ne gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığını veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini taahhüt eder. Yazarlar eserin telif hakkını saklı tutar ve ilk yayın hakkını dergiye verir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü bilimsel, yasal ve etik sorumluluk yazarlara aittir. Dergide yayınlanan makalelerden kaynak göstermek koşuluyla alıntı yapılabilir. Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.