Hakem Değerlendirme Süreci

Bir çalışmanın İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİCD)'nde yayınlanabilmesi için daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmasına karar verilmemiş olması gerekmektedir. Derginin farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ile oluşturulan bir “danışma ve hakem kurulu” mevcuttur. İİCD’ne gönderilen makaleler kör hakemlik (double-blind review) uygulamasıyla iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bir hakemin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin kabul edilebilmesi için nihai olarak iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Makale değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürmektedir. Olumlu görüş alan makalelerde yazar(lar)ın talep etmesi durumunda yazar(lar)a editörce imzalanmış bir kabul mektubu gönderilmektedir. Ayrıca yayınlanmak üzere kabul edilmiş makaleler, dergi ana sayfasındaki “Kabul Edilmiş Makaleler” sekmesinden takip edilebilir.

İİCD, 2019 yılından itibaren Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. İİCD’ne istenildiği zaman yayın gönderilebilir. Belirli bir sayı için İİİCD’ne yayın kabul edilmemektedir. İİCD’ne gönderilip değerlendirme süreci olumlu sonuçlanmış makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayınlanır.

Son Güncelleme Zamanı: 2.12.2019 07:48:36

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.