Year 2018, Volume 3, Issue 5, Pages 117 - 129 2018-01-28

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'S "THE SACRED MAHPUS-EBU HANİFE" TRACES OF FOLKLORE IN THE NOVEL

Mehmet Altınova [1]

144 269

Cumhuriyet dönemi Türk romanında Türk kültürünün izleri sıklıkla görülmektedir. Bu dönemin yazarları genel olarak Türk kültürünü tekrar halka tanıtmak için bazı unsurları romanlarında kullanmışlardır. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ünlü yazarlarından biridir. Eserlerinde hususiyetle kendi kültürünün malzemelerini kullanır. Bu sebeple onun eserlerinde Türk kültürünün izlelerini rahatlıkla görülebilmektedir. Şahıs, roman içerisindeki ana ögelerinden birini oluşturur. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Alparslan, Fatih Sultan Mehmed gibi tarihin önemli şahsiyetlerini ele alan yazarlarımızdandır. Bu makalede sözü edilen kitap da bir şahsiyet romanıdır. Sepetçioğlu, Kutsal Mahpus, Ebu Hanife adlı kitabında İslam dininin ünlü fıkıhçılarında Ebu Hanife’nin yaşamından bir kesit sunmaktadır. Bu makalede Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun dini bir şahsiyetin hayatını kaleme aldığı “Kutsal Mahpus-Ebu Hanife” romanındaki halk bilimi unsurları tespit edilmeye çalışılacaktır. 


In the Turkish novel of the Republican period, traces of Turkish culture are seen frequently. The writers of this period generally used some elements in their novels to promote Turkish culture again to the public.

Mustafa Necati Sepetçioğlu is one of the famous writings of Turkish literature in the Republican era. In his works he uses his own cultural material in particular. For this reason, the traces of Turkish culture can be easily seen in his works. The person consists of the main texts in the novel. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Alparslan, Fatih Sultan Mehmed is one of our writers who have taken important personalities of history. The book mentioned in this article is also a personality novel. Sepetçioğlu, Holy Mahpus, Ebu Hanife in the book of the Islamic religion in the famous jurists of Ebu Hanife's life is a cross section.

In this article, Mustafa Necati Sepetçioğlu will try to bite elements of the people's intelligence in the novel "Sacred Mahpus-Abu Hanifa", where he received the life of a religious personality.

 • Adonis,(2014), Arap Poetikası, Yapı Kredi Yayınları.
 • Çalık, Etem,(1993), Mustafa Necati Sepetçioğlu Hayatı Sanatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Çetin, Nihat M.,(2012), Eski Arap Şiiri, Kapı Yayınları.
 • Çetin, Nurullah, (2007) “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Romanlarının Milli Bilince Katkısı”, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel sayısı, S.49.
 • Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi (2007), Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel sayısı, S. 49.
 • http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf#/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (E.T. 02.01.2016)
 • Karakoç, Sezai, (2016), İslam’ın Şiir Anıtlarından, Diriliş Yayınları.
 • Koçu, Reşad Ekrem, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, ss.63-64, Doğan Kitap yayınları, 2015.
 • Kumsuz, Nurkal, Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Eserleri, http://www.ulkucudunya.com/index.php?page=haber-detay&kod=6910 (E.T. 29.12.2016)
 • Necatigil, Behçet,(1999), Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık yay: İstanbul.
 • Sepetçioğlu, Mustafa Necati,(1990), Kutsal Mahpus Ebu Hanife, Akran yay: İstanbul.
 • Uzunpostalcı, Mustafa, EBÛ HANÎFE maddesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.10.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Altınova

Bibtex @research article { ijar384932, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {117 - 129}, doi = {}, title = {MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ}, key = {cite}, author = {Altınova, Mehmet} }
APA Altınova, M . (2018). MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 3 (5), 117-129. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/34778/384932
MLA Altınova, M . "MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 117-129 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/34778/384932>
Chicago Altınova, M . "MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 117-129
RIS TY - JOUR T1 - MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ AU - Mehmet Altınova Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 129 VL - 3 IS - 5 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ %A Mehmet Altınova %T MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Altınova, Mehmet . "MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “KUTSAL MAHPUS- EBU HANİFE” ROMANINDA HALK BİLİMİNİN İZLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 5 (January 2018): 117-129.