Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 75 - 90 2018-12-26

MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Murat KESEBİR [1] , Bülent GÜNCELER [2]

65 299

Menkul kıymetleştirme kavramı, belirli bir alacak hakkını temsil eden varlıkların gelecekteki nakit akışlarını menkul kıymet haline dönüştürme yoluyla bugüne getirilmesidir. Böylelikle şirket alacaklarını tahsil etme hususunda Sermaye Piyasası kuralları çerçevesinde oluşturulan özel amaçlı bir kurum tarafından likidite yönetimini kolaylaştırmış olur. Bu araştırmada, bu temel fikir ele alınarak; Türkiye’de faaliyet gösteren ve aylık belli süreler için taahhüt edilmiş aboneliklerle yoğun bir tahsilat trafiği olan çeşitli kamu ve özel kuruluşların bu sistemi uygulayabilmesi halinde sağlayabilecekleri gelecekteki nakit akımlarının bugüne getirilmesinin şirketlerin bilançolarındaki aktif büyüklüğüne ne derecede etki ettiği incelenmektedir. Türkiye’de sadece Bankacılık sisteminin alacakları açısından incelenen ve mevzuatı bu doğrultuda düzenlenmiş bu konunun, nakit akımlarına dayalı bir finansman yöntemi olarak, Türkiye’nin önemli büyük firmalarında da uygulanabilirliği açısından incelemesi yapılmaktadır.    

Menkul Kıymetleştirme, Alternatif Finansman Araçları, Gelecekteki Nakit Akımları, Alacakların Tahsilatı
 • Aktaş, M.M. (2016). Ticari İşletme Menkul Kıymetleştirmesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.7. S.1.
 • Alptekin, E. (2009). Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü. İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülten. Nisan-Ekonomi.
 • Demirci, S. (2009). Mortgage Sisteminde Menkul Kıymetleştirme (Seküritizasyon):Bir Uygulama. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. İstanbul.
 • Doğru, H. (2007). Menkul Kıymetleştirme & Mortgage: Genel ve Hukuki Esaslar. Doğru Hukuk Yayınları. İstanbul.
 • Erdönmez, P.A. (2006). Aktif Menkul Kıymetleştirilmesi. Bankacılar Dergisi. S.57.
 • Erol, T. (2006). Değişim Sürecindeki Türk Finans Sektörü. Finans Zirvesinde Yapılan Konuşma Metni. Sermaye Piyasası Kurulu. İstanbul. http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/2006125/0
 • Günceler, B. (2016). Menkul Kıymetleştirme (Bankalara Kaynak Yaratma Yönteminde Yeni Bir Araç). Türkiye Bankalar Birliği Sunumu. İstanbul.
 • Hakyemez, C. (2012). Menkul Kıymetleştirmede Örnek Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • JCR Euraisa Rating. Menkul Kıymetleştirme (Securitization). http://www.jcrer.com.tr/Pages.aspx?Page=yapilandirilmis-finansman#
 • Leasing Dünyası. (2002). Finansal Kiralama Derneği Bülteni. S.4.
 • Öcal, N. (1994). Türkiye’de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması, Etkileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Pavel, C.A. (1989). Securitization: The Analysis and Development of The Loan-Based/Asset Backed Securities Markets. Probus Publishing. Chicago.
 • Schwarcz, S. L. (2002). The Impact of Bankruptcy Reform on “True Sale” Determination in Securitization Transactions. Fordham Journal of Corporate and Financial Law. 7 (2). 353-365.
 • Tantan, S. (1996). Menkul Kıymetleştirme: ABD Uygulamaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri. SPK Yayınları. No:44. Ankara.
 • Uçak, N. (2000). Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme. Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü. Ankara. http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/447 (20.11.2017).
 • Williamson, J.P. (1988). The Investment Banking Handbook. John Wiley and Sons Inc. New York.
 • Vatansever, N. (2000). Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Uygulaması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C.1. S.1.
 • Vink, D. (2008). An Empirical Analysis of Asset-Backed Securitization. Nyenrode Business University. MPRA Paper.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat KESEBİR
Country: Turkey


Author: Bülent GÜNCELER

Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { ijemi434320, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {75 - 90}, doi = {}, title = {MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KESEBİR, Murat and GÜNCELER, Bülent} }
APA KESEBİR, M , GÜNCELER, B . (2018). MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2 (3), 75-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/434320
MLA KESEBİR, M , GÜNCELER, B . "MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 75-90 <http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/434320>
Chicago KESEBİR, M , GÜNCELER, B . "MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 75-90
RIS TY - JOUR T1 - MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ AU - Murat KESEBİR , Bülent GÜNCELER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 90 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ %A Murat KESEBİR , Bülent GÜNCELER %T MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD KESEBİR, Murat , GÜNCELER, Bülent . "MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 75-90.
AMA KESEBİR M , GÜNCELER B . MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Turkish and English. 2018; 2(3): 75-90.
Vancouver KESEBİR M , GÜNCELER B . MENKUL KIYMETLEŞTİRME BANKA KREDİLERİNE KIYASLA FİRMALAR İÇİN ALTERNATİF FONLAMA KAYNAĞI OLABİLİR Mİ? TÜRKIYE’DE HIZMET SAĞLAYAN ŞIRKETLERE UYGULANABİLİRLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 90-75.