Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 247 - 264 2018-12-26

TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL

Menekşe ŞAHİN KARADAL [1]

49 233

Geleneksel sanatların motif, kurgu ve renk kullanımlarının çağdaş Türk resminde yer alması 2. Dünya savaşından sonra başlayıp, savaş sorasında etkisi belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir. Bu dönem Türk Resminde Avrupa sanatını taklitten uzak bir biçimde milli bir sanat oluşturma çabaları görülür. 1950’ler ise ressamların özgün biçimler geliştirmede geleneksel Türk Sanatlarından; hat, minyatür, halı, kilim, nakış, yazma vb. motiflerine yani geleneksel kaynaklara yöneldiği bir dönemdir. Cumhuriyet sonrası Türk resim sanatında, milli bir sanat dili geliştirme çabasında olan dönemin sanatçısının evrensel bir dil oluşturma gayreti de gözlemlenir.  Osmanlı döneminden Cumhuriyete geçişte geçmiş birikimlerini yeni ile yoğuran ve aktaran, aydın ve modern kadının sanat alanındaki rolü oldukça önemlidir. Bu çalışma Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçiş dönemi öncü kadın sanatçılardan Güzin Duran, Fahrünissa Zeid ve Maide Arel’in modern resmin olanakları ile geleneksel unsurları yansıttığı çalışmalarına dikkat çekmektedir. Geleneksel kaynaklardan beslenerek özgün sanat dili oluşturan kadın sanatçılara yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmüş olup, bu alana katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Tanzimatla başlayan modernleşme sürecinde kadının toplumdaki konumu geleneksel ve modernliği aynı anda içermekteydi. Bu konumun sonucu kadın sanatçıların modern yapıtlarında geleneksel kültür öğelerinin yansıması olarak biçimlenmiştir. 
Geleneksel motif, Türk Resmi, Folklor, Kadın Sanatçılar
 • Akengin G. ve Arslan A. A. (2017). Türk Resim Sanatı ve Gelenek, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, cilt:3, sayı:3, 1-8.http://www.ijiia.com/wpcontent/uploads/makale_files/23502920_file_name=ijiia%203%20Gultekin%20Akengin.pdf 7.11.2018.
 • Atagök, T., I. Kadın, Yaşam, Kültür, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/1023/98746.pdf?sequence=1&isAllowed=y 5.11.2018.
 • Bal, A.A. (2015). Mihri Müşfik ile Hale Asaf; Bedeli Ödenmiş Bohem Sanat Yaşamları Route Educational and Social Science Journal, Volume 2(2), 378-388.
 • Bayav, D. (2011). 19.yy Sonu ve 20.yy Başında Kadın Ressamlarımız, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (29), 15-28. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876552.pdf 7.11.2018.
 • Bayramoğlu, M. (2013). 20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Geleneksel Türk Sanat Örneklerinin Etkisi, Kalemişi, 1 (2), s.1-40.
 • Can, G. Ş. (2016). Tanzimat’tan Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’ne Öne Çıkan Kadın Sanatçılar, idil, 2016, Cilt 5, Sayı 23, 1017-1036. http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1465814536.pdf’ 8.11.2018.
 • Canikli, İ. C. (2005). Ressam Güzin Duran, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstream/handle/123456789/25864/40615.pdf?sequence=1&isAllowed=y 7.11.2018.
 • Düz, N. (2010). The Influence Of Envıronment To Artıst`S Creatıvıty And Art Educatıon, Akademik Bakış Dergisi, Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:19.
 • Erzen, J. (2013). Türk Modernizminde Düş ve Bellek. Ankasanat Sergi Kataloğu: Ankarahttps://docplayer.biz.tr/4821481-Turk-modernizminde-dus-ve-bellek.html 7.11.2018.
 • Eroğlu, G. (2017). Cumhuriyet Dönemi Kadın Hakları Işığında Öncü Türk Kadın Ressamlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. http://openaccess.dogus.edu.tr/bitstream/handle/11376/2983/10137446.pdf?sequence=1&isAllowed=y 9.12.2018.
 • Germaner, S. (1999). Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı, Ayla Ödekan (Editör), Cumhuriyetin Renkleri Biçimleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 8-25.
 • Giray, K. (1997). Türkiye İş Bankası Resim Koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Karoğlu, A. (2014). Folklorik Unsurların Resme Yansıması ve Yaşatılması Bağlamında Bazı Düşünceler, Milli Folklor, yıl:26, sayı:14, 99-109. http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=104&Sayfa=96 1.11.2018.
 • Kılıç, E. (2013). Çağdaş Türk Resminde Geleneksel Etkileşim, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 6, sayı:25, 327-340.
 • Sisli, N. (2015). Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi-Sonrası Kadının Konumu ve Baskı Resim Alanındaki Varlıkları Hakkında Bir Analiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Şener, D.(2001). Yaşamı Kucaklayan Sanatçı: Fahr el nissa Zeid, Milliyet Sanat, sayı:504, 52-53.
 • Toros, T. Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi. TT. 581243http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/11246/001581243010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 5.11.2018.
 • Yazkaç, P. (2018). Çağdaş Türk Resim Sanatında Avangart Bir Sanatçı: Fahrelnissa Zeyd, ASOS Journal, The Journal of Academic Social Science , Yıl: 6, sayı:75, 198-212. http://www.asosjournal.com/Makaleler/1144252015_13947%20P%C4%B1nar%20YAZKA%C3%87.pdf 7.11.2018.
 • Maide Arel Hayatı ve Eserleri, https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/maide-arel-hayati-ve-eserleri/#lightbox/1/ 6.11.2018.Taha Toros arşivi, TT. 595457. https://core.ac.uk/download/pdf/84783131.pdf 6.11.2018.
 • http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sergiler/feyhaman-duran-iki-dunya-arasinda 7.11.2018.
 • http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876552.pdf 1.11.2018.
 • http://www.beyazart.com/sanatci/Fahrelnissa-Zeid 1.11.2018.
 • http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=617 8.11.2018.
 • http://www.beyazart.com/sanatci/Maide-Arel 7.11.2018.
 • http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/12104/001605043015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 5.11.2018.
 • https://www.youtube.com/watch?v=_2UoFdtgW0o 8.11.2018.
 • https://www.artamonline.com/253-muzayede-degerli-tablolar-ve-antikalar/10229-guzin-duran-1898-1981-ada-dan-gorunum 11.12.2018.
 • https://www.imgrumweb.com/post/BXR3KiVgTzh
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Menekşe ŞAHİN KARADAL (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @other { ijemi499182, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {247 - 264}, doi = {}, title = {TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL}, key = {cite}, author = {ŞAHİN KARADAL, Menekşe} }
APA ŞAHİN KARADAL, M . (2018). TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2 (3), 247-264. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/499182
MLA ŞAHİN KARADAL, M . "TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 247-264 <http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/499182>
Chicago ŞAHİN KARADAL, M . "TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 247-264
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL AU - Menekşe ŞAHİN KARADAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 264 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL %A Menekşe ŞAHİN KARADAL %T TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ŞAHİN KARADAL, Menekşe . "TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 247-264.
AMA ŞAHİN KARADAL M . TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL. Turkish and English. 2018; 2(3): 247-264.
Vancouver ŞAHİN KARADAL M . TÜRK RESMİNDE GELENEKSEL MOTİFLER: DURAN, ZEİD, AREL. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 264-247.