Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 141 - 158 2016-03-01

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi
The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information

İrfan ERSİN [1] , Cengizhan YILDIRIM [2]

163 1849

İslam’da Müslüman bireyin inşası noktasında eğitim, önem verilen bir konudur. Müslüman birey hayatını Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda şekillendirmesi için İslam dinini iyi öğrenmelidir. Bu kural ekonomik hayatta da geçerlidir. Birey iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirirken helal ve harama dikkat etmeli, haksız kazançtan uzak durmalıdır. Erbakan bu konuya “manevi kalkınma” kavramıyla değinmiştir. Erbakan’a göre manevi kalkınma, bireyin islamın ekonomik yasalarına göre hareket etmesidir. Erbakan, manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Manevi kalkınma için de bireylerin İslam dinini öğrenebilecekleri kuran kursları, İslam enstitüleri, imam hatiplerin çoğaltılması gerekir. Böylece insanların İslami şuura kavuşmasıyla, haramlardan kaçınması, haksız yoldan kazanç elde etmemesi, infak ve sadaka vermesiyle daha adil bir ekonomik sistem oluşur. Erbakan’ın manevi kalkınma söylemi kapitalizmin kendi çıkarları peşinde koşan homo economicus kavramının tam zıddıdır. Erbakan’ın bu söylemi başka İslam düşünürleri tarafından Homo-İslamicus olarak ifade edilmektedir. Homo-İslamicus ile Erbakan’ın manevi kalkınma söylemi arasında yakın ilişki söz konusudur. Bu benzerlik çalışmada detaylı olarak incelenmiş ve manevi kalkınmanın ekonomi üzerindeki olumlu katkıları sosyal sermaye ve asimetrik bilgi konuları açısından değerlendirilmiştir
Education is very important issue in İslam to develop a Muslim individual who should well learn the İslam for living his life according to İslamic rules. This order is also important in the economic life. A Muslim individual should concern halal and haram and avoid derivation an improper personal benefit. Erbakan mentions this subject with the ethical economic development. According to Erbakan, the ethical economic development is that a Muslim indivudial should act according economic laws of İslam. Erbakan also states that the material development cannot actualise without the ethical economic development for which the number of quran courses, İslamic institutes and imam hatip school should increase to educate Muslims İslamically. Thus, an economic system could constuct through which Muslims can acquire İslamic mind, avoid harams and derivation an improper personal benefit, give infaq and sadaqah. The terms of the ethical economic development of Erbakan is just opposite of the homo economicus. Some İslamic scholars mention the ethical economic development of Erbakan as homo İslamicus. There is a close relationship between the ethical economic development and the homo İslamicus. This relationship is analyzed in the study in terms of social capital and asymmetric information.
Other ID JA46HA24NS
Journal Section Articles
Authors

Author: İrfan ERSİN

Author: Cengizhan YILDIRIM

Bibtex @ { ijisef313844, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {141 - 158}, doi = {}, title = {The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information}, key = {cite}, author = {ERSİN, İrfan and YILDIRIM, Cengizhan} }
APA ERSİN, İ , YILDIRIM, C . (2016). The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2 (1), 141-158. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29331/313844
MLA ERSİN, İ , YILDIRIM, C . "The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016): 141-158 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29331/313844>
Chicago ERSİN, İ , YILDIRIM, C . "The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016): 141-158
RIS TY - JOUR T1 - The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information AU - İrfan ERSİN , Cengizhan YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 158 VL - 2 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information %A İrfan ERSİN , Cengizhan YILDIRIM %T The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information %D 2016 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ERSİN, İrfan , YILDIRIM, Cengizhan . "The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 / 1 (March 2016): 141-158.