Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 37 - 47 2018-12-22

TODT TEŞKİLATI'NIN İTALYA'DA YÜRÜTTÜĞÜ PROPAGANDA FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ
A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY

Caner Çakı [1] , Mehmet Ali Gazi [2]

49 114

Todt Teşkilatı (Organizasyon Todt, OT), 1933 yılında Nazi Almanyası'ndaki sivil ve askeri mühendislik birimlerini tek çatı altında toplamak amacıyla Fritz Todt liderliğinde kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı başladığında OT, hem Almanya'da hem de işgal edilen bölgelerdeki tüm resmi mühendislik işlerinden sorumlu hale gelmişti. Nazi Almanyası'nda çalıştırılan Alman işçilerin önemli bir kısmının cephelere gönderilmesi üzerine OT iş gücü ihtiyacını toplama kamplarından ve işgal edilen ülkelerdeki gönüllü işçilerden temin etme yoluna gitmişti. Nitekim savaşın son iki yılı olan 1943-1945 tarihleri arasında OT, bünyesindeki iş gücünü arttırabilmek için yoğun bir şekilde propaganda faaliyetine girişmişti. Özellikle OT, Nazi Almanyası'nın müttefiki İtalya'da propaganda faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı'nda OT'un İtalya'da iş gücü el etmek amacıyla yürüttüğü propaganda faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla OT tarafından kullanılan propaganda posterleri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen dört propaganda posteri nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz metodu kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen propaganda posterleri Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın düzanlam, yananlam ve mit kavramları ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, İtalyan halkının OT bünyesinde çalışmasının halkın refah düzeyini arttıracağı ve Müttefik Devletleri'nin kısa sürede yenileceği mesajlarının posterler üzerinden oluşturulmaya çalışıldığı bulunmuştur. 

The Todt Organization (Organization Todt, OT) was founded in 1933 under the leadership of Fritz Todt to gather civilian and military engineering units in Nazi Germany under a single roof. When the Second World War began, the OT became responsible for all the official engineering works in both Germany and the occupied areas. When a significant number of German workers employed in Nazi Germany were sent to the fronts, the OT needed to supply the labor force from the concentration camps and from voluntary workers in the occupied countries. Indeed, the last two years of the war between the years 1943-1945 OT made an intense propaganda activity to increase the workforce. In particular, OT intensified its propaganda activities in Italy, the ally of Nazi Germany. In this study, the propaganda activities carried out by the OT in order to seize the work force in Italy were tried to be put forward in the Second World War. For this purpose, four propaganda posters, which were determined by using the sampling method within the propaganda posters used by the OT, were examined using semiotic analysis method in the qualitative research methods. The propaganda posters determined within the scope of the study were analyzed in the light of the French Linguist Roland Barthes' semiotics concepts. In the findings, it was found that the messages reganding that the welfare of the people would increase and the Allied States would lose the war in a short time when the Italian people worked within the OT were given in posters. 

 • Arpa, M. (2018). "İş Güvenliğini Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarında Korku Çekiciliği Kavramının Kullanılması", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 105-115.
 • Barthes, R. (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Mehmet Rifat, Sema Rifat, (Çev.), 2. Baskı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Barthes, R. (2016). Göstergebilimsel Serüven. Mehmet Rifat, Sema Rifat (Çev.), 8.Baskı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Barthes, R. (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak, (Çev.), 2. Baskı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Berend, T. I. (2011). 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, Serpil Çağlayan, (Çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Christopher, J. (2014). Organisation Todt From Autobahns to Atlantic Wall: Building the Third Reich. The Great Britain: Amberley Publishing Limited.
 • Çakı, C. (2018). "Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme". Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 252-272.
 • Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). "Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 53-80.
 • Çetin, M., & Sönmez, E. E. (2015). "Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(39), 191-207.
 • Desquesnes, R. (1992). L'organisation Todt en France (1940-1944). Histoire, Économie et Société, 535-550.
 • Eberle, H. & Uhl, M. (2017). Hitler Kitabı. Mustafa Tüzel. (Çev.), Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan, (Çev.),. 5. Basım. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Gülada, M. O. (2018). "Korku Çekiciliği Kavramının Trafik Kazalarını Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı". Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 131-143.
 • Gülada, M. O. ve Çakı, C. (2018). "Baudrillard’ın Tüketim Toplumu Boyutunda Jil Çorap Reklamı Örneği", 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya.
 • Hart, B. L. (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. Kerim Bağrıaçık, (Çev.),. İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Il Giornale di Vicenza (2018). Erişim Tarihi: 25.10.2018, http://www. ilgiornaledivicenza. it/home/cultura /libri/ quando -a- vicenza -si-lavorava -sotto-la- tedesca-todt-1.383127.
 • Karaca, M. (2018). "İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin İş Gücü Elde Etmek Amacıyla Yürüttüğü Propaganda Faaliyetleri". European Journal of Managerial Research Dergisi/Cilt, 2(2), 119-136.
 • Keegan, J. (2016). İkinci Dünya Savaşı, Samet Öksüz, (Çev.), Say Yayınları, İstanbul.
 • Kershaw, I. (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis. Zarife Biliz, (Çev.), 2. Cilt, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Lavoro Forzato (2018). Erişim Tarihi: 25.10.2018, http:// lavoroforzato. topografiaperlastoria. org/temi.html ?id=6&cap =25&l=it.
 • Macit, M. H. (2007). Faşizm ve Nazizm. Savaş Yayınevi, İstanbul.
 • Macksey, K. J. (2012). İkinci Dünya Savaşı’nda Askeri Hatalar. M. Tanju Akad. (Çev.), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • McNab, C. (2015). Hitler'in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, Okan Doğan, (Çev.), Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Mussolini, B. (2016). Faşizm Hasan Tuncay, (Çev.), Toker Yayınları, İstanbul.
 • Passmore, K. (2014). Faşizm, Sinem Gül, (Çev.), Dost Yayınları, Ankara.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Seidler, F. W. (1984). "Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps und die Organisation Todt im Zweiten Weltkrieg". Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg, 32, 625-636.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Soo, S. (2007). "Ambiguities at Work: Spanish Republican Exiles and The Organisation Todt in Occupied Bordeaux". Modern & Contemporary France, 15(4), 457-477.
 • Tanyeri Mazıcı, E. ve Çakı, C. (2018). "Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı". Erciyes İletişim Dergisi. 5 (3). 290-306.
Primary Language en
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1523-4649
Author: Caner Çakı (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9239-4187
Author: Mehmet Ali Gazi
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 22, 2018

Bibtex @research article { ijllsp475437, journal = {International Journal of Labour Life and Social Policy}, issn = {2636-7750}, eissn = {2636-7750}, address = {Volkan IŞIK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {37 - 47}, doi = {}, title = {A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner and Gazi, Mehmet Ali} }
APA Çakı, C , Gazi, M . (2018). A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1 (2), 37-47. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijllsp/issue/41443/475437
MLA Çakı, C , Gazi, M . "A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY". International Journal of Labour Life and Social Policy 1 (2018): 37-47 <http://dergipark.org.tr/ijllsp/issue/41443/475437>
Chicago Çakı, C , Gazi, M . "A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY". International Journal of Labour Life and Social Policy 1 (2018): 37-47
RIS TY - JOUR T1 - A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY AU - Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Labour Life and Social Policy JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 47 VL - 1 IS - 2 SN - 2636-7750-2636-7750 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Labour Life and Social Policy A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY %A Caner Çakı , Mehmet Ali Gazi %T A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY %D 2018 %J International Journal of Labour Life and Social Policy %P 2636-7750-2636-7750 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Çakı, Caner , Gazi, Mehmet Ali . "A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY". International Journal of Labour Life and Social Policy 1 / 2 (December 2018): 37-47.
AMA Çakı C , Gazi M . A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY. IJLLSP. 2018; 1(2): 37-47.
Vancouver Çakı C , Gazi M . A EXAMINATION ON PROPAGANDA ACTIVITIES OF THE TODT ORGANIZATION IN ITALY. International Journal of Labour Life and Social Policy. 2018; 1(2): 47-37.