Year 2017, Volume 4, Issue 8, Pages 94 - 106 2017-12-15

Evaluation of the Transfer Facility as a Tax Planning Tool
Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi

Fatih Saraçoğlu [1] , Muharrem Çakır [2]

337 516

Tax planning refers to the efforts of the taxpayers to determine the relationship between the taxpayer's possibilities and the required taxes, and to minimize the amount of taxes required to be paid by means of non-contrary initiatives and practices. Taxes are regarded as a cost element in terms of taxpayers. So taxpayers are going to make tax planning by reason of decreasing tax payments and hence tax burdens, raising after-tax revenues, increasing their competitive power in the global competition environment, unregistered economy. In this respect, various methods can be used in our tax laws such as exemptions, exemptions and deductions for discounts, selecting the appropriate depreciation method, rediscounting receivables and debt securities, refunding funds, reserving doubtful receivables. In this context, the transfer institution which is included in the Corporate Tax Law (CTL) can also be used as a tax planning tool. According to article 19/1 of the CTL, the transfer is the transactions carried out by the acquirer over the registered values of the full-fledged taxpayer institutions and as a whole. According to article 9 of the CTL, the losses arising from the commercial activities of the institutions can be deducted from the gains arising in subsequent periods if certain conditions are met. From this point of view, it seems that the transfer facility is one of the tools that can be used in terms of businesses planning to make tax planning. Taxpayers will be able to use this as a tax planning tool because they will have the opportunity to pay less tax by making use of the transfer establishment.

Vergi planlaması; mükelleflerin imkanlarıyla ödemeleri gereken vergi arasındaki ilişkiyi belirlemeleri, yasalara aykırı olmayan girişim ve uygulamalarıyla ödemeleri gereken vergi tutarını asgariye indirme çabalarını ifade etmektedir. Vergiler, mükellef açısından bir maliyet unsuru olarak değerlendirilebilecek olup, mükellefler vergi ödemelerini ve dolayısıyla vergi yüklerini azaltmak; vergi sonrası gelirlerini artırarak yatırımlara ayırabilecekleri fonları artırmak, küresel rekabet ortamı içinde rekabet güçlerini yükseltmek, kayıt dışı ekonomi gibi nedenlerle vergi planlaması yapma yoluna gitmektedirler. Bu açıdan vergi kanunlarımızda yer alan muaflık, istisna ve indirimlere ilişkin düzenlemeler, uygun amortisman yönteminin seçilmesi, alacak ve borç senetlerinde reeskont uygulaması, yenileme fonu, şüpheli alacak karşılığı ayrılması gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılabilmektedir. Bu çerçevede Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) yer alan devir müessesesi de bir vergi planlaması aracı olarak kullanılabilecektir. KVK’nın 19/1. maddesine göre devir, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve bir bütün halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen işlemlerdir. KVK’nın 9. maddesine göre de kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararları belli şartların gerçekleşmesi durumunda, sonraki dönemlerde doğan kazançlardan indirilebilmektedir. Bu açıdan devir müessesesinin vergi planlaması yapmak isteyen işletmeler açısından kullanılabilecek araçlardan biri olduğu görülmektedir. Mükellefler devir müessesesinden yararlanarak daha az vergi ödeme imkanına kavuşacakları için bunu bir vergi planlaması aracı olarak kullanabileceklerdir. 

Vergi planlaması, işletme, yeniden yapılanma, devir, zarar mahsubu
 • Akdoğan, A. (2016). Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akdoğan, A. (2014). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Amadasun, A. B. Igbinosa, S. O. (2011). “Strategies For Effective Tax Planning”. Franklin Business & Law Journal, Issue (2).
 • Bilici, N. (2014). Türk Vergi Sistemi, C. 2, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Bilici, N., Bilici, A. (2013). Kamu Maliyesi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Çakır, M. (2016, Ocak). “Agresif Vergi Planlaması Yöntemi Olarak Transfer Fiyatlandırması ve Türkiye Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 328.
 • Eroğlu, O. (2014). Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Gökmen, S. (2014, Ocak). “Zararlı Şirketlerin Devir Yoluyla Birleşmesinde Karşılaşılan Bir Çelişki”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 304. Gültekin, M. (1979). “Vergilerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri”, Vergi Sorunları Dergisi, 1979.
 • İbiş, C. (2004, Temmuz-Ağustos). “İşletmelerde Vergi Planlaması”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 68.
 • İnelli, E. (2010, Kasım). “İştirak Ettiği Şirketi Devralan Kurumlarda Devir Sonrası Bilançoda Öz Sermayenin Tespitine İlişkin Özellikli Bir Durum”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 351.
 • Kolotoğlu, O. (2014, Nisan). “Zararlı Veya Borca Batık Şirketlerin Bünyesinde Devir Yoluyla Birleşme”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 307.
 • Oktar, C. (2004). İşletmelerde Vergi Planlaması Ve Türkiye Örneği, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Öner, E. (2015). Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özmen, M. A., (2007). 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Rehberi ve Revizyon, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Saraçoğlu, F. (2005). İşletmelerin Vergilendirilmesi Ve Kurumlaşma, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Şenyüz, D. (2007a). Açıklama Ve Yorumlu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Şenyüz, D. (2007b). Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Şişman, B. (2003). İşletmelerde Vergi Planlaması Yöntemleri, Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Türk, Y., Buyruk, A. Ö. (2016, Mayıs). “Tasfiye, Birleşme, Devir İle Bölünme İşlemleri Ve Vergisel Sonuçları – II”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 417.
 • Türk, Y., Buyruk, A. Ö. (2015, Kasım). “Tasfiye, Birleşme, Devir İle Bölünme İşlemleri Ve Vergisel Sonuçları – I”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 411.
 • Vural, İ. (2009). Yorum ve Açıklamalarla Kurumlar Vergisi Kanunu, Ankara: Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını.
 • Yıldırım, A., Demiraslan, İ. (2006, Ekim). “Vergi Planlaması Çalışmaları Çerçevesinde, Yatırım İndirimi İstisnasında 2006 Yılında Yapılan, 2007 Ve 2008 Yıllarında Yapılacak Tercihin Belirlenmesi (Tercihte Başabaş Noktası Analizi)”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 302, Http://Vergidunyasi.Com.Tr/Dergiler.Php?İd=4467.
 • Yusufoğlu, A. (2016, Mart). “Türk Vergi Sisteminde Seçimlik Vergi Planlaması Araçları Ve Kısıtlayıcı Düzenlemeler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 330.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fatih Saraçoğlu
Country: Turkey


Author: Muharrem Çakır

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { ijoses332275, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {94 - 106}, doi = {10.20860/ijoses.332275}, title = {Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Saraçoğlu, Fatih and Çakır, Muharrem} }
APA Saraçoğlu, F , Çakır, M . (2017). Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 94-106. DOI: 10.20860/ijoses.332275
MLA Saraçoğlu, F , Çakır, M . "Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 94-106 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/31008/332275>
Chicago Saraçoğlu, F , Çakır, M . "Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 94-106
RIS TY - JOUR T1 - Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi AU - Fatih Saraçoğlu , Muharrem Çakır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20860/ijoses.332275 DO - 10.20860/ijoses.332275 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 106 VL - 4 IS - 8 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.332275 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.332275 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi %A Fatih Saraçoğlu , Muharrem Çakır %T Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi %D 2017 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 4 %N 8 %R doi: 10.20860/ijoses.332275 %U 10.20860/ijoses.332275
ISNAD Saraçoğlu, Fatih , Çakır, Muharrem . "Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 / 8 (December 2017): 94-106. https://doi.org/10.20860/ijoses.332275
AMA Saraçoğlu F , Çakır M . Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi. INDEX. 2017; 4(8): 94-106.
Vancouver Saraçoğlu F , Çakır M . Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 4(8): 106-94.