Year 2017, Volume 4, Issue 8, Pages 135 - 147 2017-12-15

Creating a Distribution Plan With the Transportation Model of a Beverage Firm Operating in Bingol
Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması

Muhsin Tan [1] , Sait Patır [2]

287 343

Today, there is an increasing at the market shares of many companies as a result of changed commercial interactions. As a consequence of this situation, distribution channels become more complex according to the past in parallel with the increase of production capacities. The transportation models developed to solve this confusion are simply defined as a type of linear programming that explores the ability to transfer products from one location to another with minimal cost. In this study, various theoretical information about transportation models is discussed and the availability of transportation model for cost optimization of distribution problem of a soft drink company operating in Bingöl Province is investigated. As a result of the research, it was determined that the new distribution plan saved 10,86 % of monthly transportation cost according to the current distribution plan.

Günümüzde ticari etkileşimlerin artmasıyla birlikte birçok firmanın pazar payları büyümektedir. Bu durumun sonucu olarak üretim kapasitelerinin artmasına paralel olarak dağıtım kanalları kompleks bir hal almaktadır. Bu karışıklığı çözmek için geliştirilen ulaştırma modelleri basit bir şekilde, ürünlerin bir yerden bir yere nakledilmesi faaliyetinin minimum maliyetle gerçekleşebileceğini araştıran bir doğrusal programlama çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, ulaştırma modelleri ile ilgili çeşitli teorik bilgiler ele alınmış ve Bingöl İlinde faaliyet gösteren bir meşrubat firmasına ait dağıtım problemi ve bu dağıtımın maliyet optimizasyonu için ulaştırma modelinin kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda kurulan yeni dağıtım planının, meşrubat firmasının kullanmış olduğu mevcut dağıtım planına göre aylık % 10.86 oranında bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir.

Ulaştırma Modeli, Optimizasyon, VAM, MODI
 • Doğan, İ. (2005). Yöneylem Araştırması Teknikleri ve İşletme Uygulamaları. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Düzakın, E. (2005). İşletme Yöneticileri İçin Excel İle Sayısal Karar Verme teknikleri. İstanbul: Kare Yayınları.
 • Ertuğrul, İ., & Tuş Işık, A. (2008). Bir Gıda İşletmesinde Ulaştırma Modeli İle Yeni Bir Dağıtım Planı Geliştirme. KMU İİBF Dergisi , 10 (14).
 • Esin, A. (1988). Yöneylem Araştırmalarında Yararlanılan Karar Yöntemleri. Ankara.
 • Görkey, S. (2009). Ulaştırma Modelleri ve Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi . İstanbul.
 • Hallaç, O. (1978). Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Araştırması). İstanbul: Arpaz Matbaacılık.
 • Karaoğlan, İ., & Altıparmak, F. (2005). Konkav Maliyetli Ulaştırma Problemi İçin Genetik Algoritma Tabanlı Sezgisel Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 20 (4), 443-454.
 • Özkan, Z. (2012). Ulaştırma Modelleri Ve Çelik Kapı Sektöründe Bir Uygulama.
 • Öztürk, A. (2004). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Kitap Evi.
 • Patır, S. (2009). Dinamik Programlama ve Bir Ecza Deposunun Şehir İçi İlaç Dağıtımına Alternatifli Bir Çözüm Önerisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2), 63-79.
 • Sarıaslan, H. (1986). Kaynak Dağılımda Doğrusal Proglama. Ankara: Ankara Üniversitesi, S.B.F. Yay.
 • Serper, Ö., & Gürsakal, N. (1982). Doğrusal Programlama. Bursa: B.İ.T.İ.A. İşletme Fak. Yayını No:15.
 • Tekin, M. (2008). Sayısal Yöntemler. Konya.
 • Tekin, M. (2004). Sayısal Yöntemler: Bilgisayar Çözümlü Araştırmalar. Konya.
 • Timor, M. (2001). Yöneylem Arastırması ve İşletmecilik Uygulamaları. İstanbul: İstanbul Üni. Basımevi Müdürlüğü.
 • Yang, L., & Liu, L. (2007). Fuzzy fixed charge solid transportation problem and algorithm. Applied Soft Computing , 7, 879–889.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9418-4514
Author: Muhsin Tan
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1592-1094
Author: Sait Patır
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { ijoses337873, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {135 - 147}, doi = {10.20860/ijoses.337873}, title = {Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması}, key = {cite}, author = {Tan, Muhsin and Patır, Sait} }
APA Tan, M , Patır, S . (2017). Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 135-147. DOI: 10.20860/ijoses.337873
MLA Tan, M , Patır, S . "Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 135-147 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/31008/337873>
Chicago Tan, M , Patır, S . "Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 135-147
RIS TY - JOUR T1 - Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması AU - Muhsin Tan , Sait Patır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20860/ijoses.337873 DO - 10.20860/ijoses.337873 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 147 VL - 4 IS - 8 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.337873 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.337873 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması %A Muhsin Tan , Sait Patır %T Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması %D 2017 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 4 %N 8 %R doi: 10.20860/ijoses.337873 %U 10.20860/ijoses.337873
ISNAD Tan, Muhsin , Patır, Sait . "Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 / 8 (December 2017): 135-147. https://doi.org/10.20860/ijoses.337873
AMA Tan M , Patır S . Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması. INDEX. 2017; 4(8): 135-147.
Vancouver Tan M , Patır S . Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Dağıtım Planı Oluşturması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 4(8): 147-135.