Year 2017, Volume 4, Issue 8, Pages 107 - 119 2017-12-15

Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar
Rethinking the News in the New Media Age: Intersection of Technology and Content and Innovative Behaviors

Kenan Duman [1]

391 587

Teknolojik anlamda özellikle bilgisayar teknolojilerinde ki gelişmelerle habercilik alanı son 20 yıl içerisinde büyük bir dönüşüme uğramıştır. Kâğıt bazlı habercilik giderek gerilerken habercilik alanı dijital platformlara kaymıştır. Haber Merkezleri okuyucu için daha iyi bir gazetecilik deneyimi oluşturmak için yeni yollar denerken teknoloji ile içeriğin kesiştiği bu yeni alan da yenilikçi davranışların ortaya çıkmasında haber odalarının özerkliği, çalışma kültürü, yönetim, teknoloji ve yenilikçi bireylere olan ihtiyaç önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı haber merkezlerinde ki yenilikçi davranışları Türkiye özelinde tartışmak ve internet medya profesyonellerinin haber oluşturma pratiklerinde yarattığı dönüşümü saptamaktır. Bu amaçla çalışmanın sorunsalının sınanması için veri toplama tekniği olarak Türkiye’de İnternet medyası çalışanları ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu mülakatlar ile gazetecilik sektöründe yenilikçi davranışların neler olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmada ayrıca çevrimiçi haber merkezlerinde çalışanlarının haber odası çalışma rutinleri ve teknoloji bağlamında eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma da özellikle teknolojinin haber yazım biçiminde dönüşümde önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmış ve haber odasında çalışma kültürünün yeniliklere açık bireyler tarafından yürütüldüğü tespit edilmiştir.

 

In the technological sense, particularly in computer technology, the field of journalism has undergone a great transformation in the last 20 years. As paper-based journalism gradually declined, the field of journalism has shifted to digital platforms. While News Centers are trying new ways to create a better journalistic experience for readers, this new area where technology and content intersect, the need for the autonomy, the working culture, the management, the technology and the innovative individuals of the news rooms is important for the emergence of innovative behaviors. On this study we aimed to discuss innovative behaviors in news centers in Turkey and to identify the transformation that internet media professionals have made in their news production practices. For this purpose, we conducted an in-depth interview with internet media employees in Turkey as a data collection technique for testing the problematic of the study. With these interviews, we revealed what innovative behaviors are in the journalism sector. We also attempted to identify trends in newsroom work routines and technology context in online news centers. In the study it was found out that the technology has an important role in the transformation of news writing format and the work cultures in the newsrooms are carried out by the individuals who are innovative.

 • Alemdar K. ve Uzun R (2013). Herkes İçin Gazetecilik, Ankara: Tanyeri Kitap.
 • Atikkan Z. Tunç A. , (2010) Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi, Gazeteciliğin Geleceği Üzerine, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Barbier. F. ve Lavenir. C. B. (2001). Diderot’dan İnternete Medya Tarihi. İstanbul: Okuyanus Yayın.
 • Boczkowski, P. (2004). The processes of adopting multimedia and interactivity in three online newsrooms. Journal of Communication: 54, 197-213.
 • Briggs, M . 2007 , Journalism 2.0 , available at: http://www.j-lab.org/Journalism_20.pdf (Erişim Tarihi 20.01. 2017).
 • Castells M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt 1: Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev: Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells M. (2016). İletişim Gücü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çakır, H.(2007) Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (22).
 • Deuze. M.(2005). What is journalism?. Professional İdentity and İdeology Of Journalists Reconsidered Indiana University. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 6 (4): 442–464 .
 • Deuze, M, Stewart. B (2011) “Managing Media Work.” In Mark Deuze (ed.), Managing Media Work, pp. 1–10. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Domingo , D. , Quandt , T. , Heinonen , A. , Paulussen , S. , Singer , J.B. and Vujnovic M. , (2008) ,Participatory journalism practices in the media and beyond , Journalism Practice 2 (3): 326 – 342 .
 • Kalsın, B (2016) . “Geçmişten Geleceğe İnternet Gazeteciliği: Türkiye Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies-Jass, 3(42), 75-94.
 • Laughey. D. (2010). Medya Çalışmaları-Teoriler Ve Yaklaşımlar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Lister. M. Vd. (2009). New Media: a Critical İntroduction. New York: Routledge.
 • Maigret, E. (2011) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Çev. Halime Yücel, 4. Baskı, 2014, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pavlik, John V. (2013), Yeni medya ve Gazetecilik, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Poe, M. (2015), İletişim Tarihi, İstanbul: Islık Yayınları.
 • Siapera. E. ve Veglis. A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, UK: Wiley-Blackwell press
 • Singer, J. B. (2008). “Ethnography of Newsroom Convergence”, Making Online News: The Ethnography of New Media Production, New York: Roudledge. s. 157-170.
 • Singer. J. B. (2011). “Journalism and Digital Technologies.” In Changing the News: The Forces Shaping Journalism in Uncertain Times. New York: Routledge. s. 213-229.
 • Standing, G. (2017) Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf, Çev: Ergin Bulut, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Timisi. N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara, Dost Kitapevi.
 • Tokgöz, (2003) Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Yayınları.
 • Van Dijk, J. (2016) Ağ Toplumu, İstanbul: Kafka Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-5338-9150
Author: Kenan Duman
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { ijoses338911, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {107 - 119}, doi = {10.20860/ijoses.338911}, title = {Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar}, key = {cite}, author = {Duman, Kenan} }
APA Duman, K . (2017). Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (8), 107-119. DOI: 10.20860/ijoses.338911
MLA Duman, K . "Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 107-119 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/31008/338911>
Chicago Duman, K . "Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (2017): 107-119
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar AU - Kenan Duman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20860/ijoses.338911 DO - 10.20860/ijoses.338911 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 119 VL - 4 IS - 8 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.338911 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.338911 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar %A Kenan Duman %T Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar %D 2017 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 4 %N 8 %R doi: 10.20860/ijoses.338911 %U 10.20860/ijoses.338911
ISNAD Duman, Kenan . "Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 4 / 8 (December 2017): 107-119. https://doi.org/10.20860/ijoses.338911
AMA Duman K . Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar. INDEX. 2017; 4(8): 107-119.
Vancouver Duman K . Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 4(8): 119-107.