Year 2015, Volume 2, Issue 4, Pages 27 - 36 2015-07-12

HUMAN RIGHTS SUCCESS TEST AND HUMAN RIGHTS INTERVIEW FORM
İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU

Sultan Şahin [1] , Belma Tuğrul [2] , Harun Tepe [3]

539 528

The concept of right and justice to occur, human rights in society, as well as the principles of treatment of individuals treated as principles to be detected, the value of owning human intelligence and honor can be substituted;  international human rights declarations and conventions, legal processes and sanctions, international and national human rights institutions should be of about bilinçlendirilmeleri. Human dignity can be protected and human rights violations can be avoided as the individuals in society to individual natural rights and can demand rights for human rights awareness training is a requirement. Human rights education is important, so it can be evaluated the effectiveness of education is the means of measuring a big importance. In this study, adults that can be applied to the purpose of gauging the effectiveness of human rights education is developed with ' Human Rights Achievement Test ' and ' Human Rights Interview Form’

Key Words: human rights, human rights achievment test, human rights interview form, scale development

Hak ve adalet kavramının oluşabilmesi, insan haklarının toplumdaki bireylerin muamele görme ilkeleri olduğu kadar muamele etme ilkeleri  olarak da algılanabilmesi, akıl ve onur sahibi olan insanın değerinin ortaya konabilmesi için; insan haklarını koruyan uluslararası beyanname ve sözleşmeler, hukuki süreçler ve yaptırımlar, ulusal ve uluslararası insan hakları kurumları konusunda kişilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. İnsan onurunun korunabilmesi ve insan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için toplumdaki bireylerin tek tek kişiler olarak doğuştan sahip oldukları haklar ve talep edebilecekleri haklar konusunda bilinçlenmeleri için insan hakları eğitimi bir gerekliliktir. İnsan hakları eğitimi önemli olduğu kadar bu eğitimin etkililiğinin değerlendirilebilecek ölçme araçlarının olması büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, yetişkinlere uygulanabilecek insan hakları eğitimlerinin verimliliğini ölçme amacı ile geliştirilmiş olan ‘İnsan Hakları Başarı Testi’ ve ‘İnsan Hakları Görüşme Formu’ ölçme araçlarının geliştirilme süreci ve istatistik çözümlemeleri açıklanmıştır.
 • Büyüköztürk, Şener. Faktör Analizi, Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32: 470-484,2002.
 • Ertürk, Selahattin. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gelbal, Selahattin. Pmadde Güçlük İndeksi ile Rasch Modelinin b Parametresi ve Bunlara Dayalı Yetenek Ölçüleri Üzerine Bir Karşılaştırma . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1994) 85-94.
 • İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi. (2001).İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi 2000 Yılı Çalışmaları. Ankara.
 • Kuçuradi, İoanna. (2007). İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları. Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Özçelik, Durmuş Ali. (2010). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özçelik, Durmuş Ali.(2009). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Patton, Michael Quinn.(1987) How to Use Qualitative Method in Evaluation. Newbury Parl: Sage Publish.
 • Tekin, Halil.(1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Ürek, O. Kant’ta İnsana Saygı Duyma Eğitimi. Kaygı/Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 8, 153-161,2007.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sultan Şahin

Author: Belma Tuğrul

Author: Harun Tepe

Dates

Publication Date: July 12, 2015

Bibtex @ { ijoses106044, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {27 - 36}, doi = {10.20860/ijoses.06198}, title = {İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU}, key = {cite}, author = {Şahin, Sultan and Tuğrul, Belma and Tepe, Harun} }
APA Şahin, S , Tuğrul, B , Tepe, H . (2015). İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 27-36. DOI: 10.20860/ijoses.06198
MLA Şahin, S , Tuğrul, B , Tepe, H . "İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 27-36 <http://dergipark.org.tr/ijoses/issue/8549/106044>
Chicago Şahin, S , Tuğrul, B , Tepe, H . "İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (2015): 27-36
RIS TY - JOUR T1 - İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU AU - Sultan Şahin , Belma Tuğrul , Harun Tepe Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.20860/ijoses.06198 DO - 10.20860/ijoses.06198 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 36 VL - 2 IS - 4 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.06198 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.06198 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU %A Sultan Şahin , Belma Tuğrul , Harun Tepe %T İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU %D 2015 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 2 %N 4 %R doi: 10.20860/ijoses.06198 %U 10.20860/ijoses.06198
ISNAD Şahin, Sultan , Tuğrul, Belma , Tepe, Harun . "İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 / 4 (July 2015): 27-36. https://doi.org/10.20860/ijoses.06198
AMA Şahin S , Tuğrul B , Tepe H . İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU. INDEX. 2015; 2(4): 27-36.
Vancouver Şahin S , Tuğrul B , Tepe H . İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 2(4): 36-27.