Year 2016, Volume 2, Issue 4, Pages 1320 - 1328 2016-10-01

Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students
Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi

Emrah Serdar [1] , Bilge Donuk [2] , Recep Cengiz [3]

717 1064

The aim of this study is to analyze mindfulness and entrepreneurial orientation of university students. The sample of the study involves 534 people in total, 364 of them are males and 170 are females, who studied in Bartın University, School of Physical Education and Sports in 2015-2016 academic year. "Mindfulness Attention Awareness Scale”, which has been developed by Brown and Ryan (2003) and adopted into Turkish by Özyeşil et al. (2011) and "Entrepreneurship Scale for University Students" developed by Yılmaz and Sümbül (2009) have been used in the study. Shapiro Wilks normality test has been applied as to whether or not the data demonstrated normal distribution and accordingly as the data was in compliance with the non-parametric test conditions, Mann-Whitney U and Kruskall Wallis tests have been applied. No significant difference has been found between the mindfulness and entrepreneurship orientations of the students according to their genders. However, mindfulness and entrepreneurship scores of female students are higher than those of male students. No significant difference has been found between the mindfulness and entrepreneurship orientations of the students according to their age range. According to the department variable, there is a significant difference between the mindfulness and entrepreneurship orientation of the students who study in the recreation department and other departments (p<0.05). As a result, we can conclude that mindfulness and entrepreneurship level of the female students are higher than those of male students and that age factor is not influential on mindfulness and entrepreneurship orientation, that mindfulness and entrepreneurship orientation of the students of recreation department are higher than those who study in other departments.


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğilimlerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 364 erkek, 170 kadın olmak üzere toplam 534 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada, Brown ve Ryan (2003) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlama çalışması, Özyeşil ve ark. (2011) tarafından yapılan “Bilinçli Farkındalık” ölçeği ve Yılmaz ve Sümbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve bunun neticesinde verilerin non-parametrik test koşullarına uygun olduğundan Mann–Whitney U ve Kruskall Wallis testleri uygulanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Ancak kadın öğrencilerin bilinçli farkındalık ve girişimcilik puanları erkek öğrencilerin puanından daha yüksektir. Yaş aralığına göre, öğrencilerin bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Bölüm değişkenine göre ise, rekreasyon bölümü öğrencileri ile diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, kadın öğrencilerin bilinçli farkındalık ve girişimcilik düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu, yaş faktörünün bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğiliminde etkili olmadığı, rekreasyon bölümü öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik eğilimlerinin diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emrah Serdar

Author: Bilge Donuk

Author: Recep Cengiz

Dates

Publication Date: October 1, 2016

Bibtex @ { ijsser279006, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1320 - 1328}, doi = {10.24289/ijsser.279006}, title = {Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students}, key = {cite}, author = {Serdar, Emrah and Donuk, Bilge and Cengiz, Recep} }
APA Serdar, E , Donuk, B , Cengiz, R . (2016). Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (4), 1320-1328. DOI: 10.24289/ijsser.279006
MLA Serdar, E , Donuk, B , Cengiz, R . "Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1320-1328 <http://dergipark.org.tr/ijsser/issue/26511/279006>
Chicago Serdar, E , Donuk, B , Cengiz, R . "Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1320-1328
RIS TY - JOUR T1 - Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students AU - Emrah Serdar , Bilge Donuk , Recep Cengiz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24289/ijsser.279006 DO - 10.24289/ijsser.279006 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1320 EP - 1328 VL - 2 IS - 4 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.279006 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.279006 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students %A Emrah Serdar , Bilge Donuk , Recep Cengiz %T Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students %D 2016 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 2 %N 4 %R doi: 10.24289/ijsser.279006 %U 10.24289/ijsser.279006
ISNAD Serdar, Emrah , Donuk, Bilge , Cengiz, Recep . "Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 / 4 (October 2016): 1320-1328. https://doi.org/10.24289/ijsser.279006
AMA Serdar E , Donuk B , Cengiz R . Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1320-1328.
Vancouver Serdar E , Donuk B , Cengiz R . Analyzing the level of mindfulness and entrepreneurship of the university students. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1328-1320.