Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 213 - 233 2018-11-30

YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Feyyaz Kaya [1]

107 272

Bu çalışmanın temel amacı Interbrand tarafından hazırlanan dünyanın en yeşil markaları listesinde yer alan markaların sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında kurumsal bir iletişim gerçekleştirmek için sosyal medya platformlarını nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Interbrand En İyi Küresel Yeşil Markalar listesinde yer alan 50 marka oluşturmaktadır. Çalışmanın analiz birimi, bu markalara ait Türkiye’deki resmi Facebook ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlardır. Bu markalar, sosyal medya aracı olarak seçilen Türkiye resmi Facebook ve Twitter hesaplarındaki yeşil paylaşımları doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları markaların sosyal medyayı çoğunlukla çevre dostu ürün ve hizmetlerine yer vermek, yapılan çevre dostu, doğal yaşamı destekleyici etkinliklerini duyurmak, ilgili özel gün ve haftalara dair paylaşımlarda bulunmak ve müşterilerle etkileşim kurmak amacı ile kullandığını göstermektedir. Yeşil markaların Türkiye’deki resmi sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları yeşil paylaşımlara dayalı sıralama ile Interbrand En İyi Yeşil Marka listesindeki sıralamalar paralellik göstermemektedir. Markaların Twitter’da yaptığı paylaşımlar Facebook’tan daha fazladır. Genel olarak, yeşil mesaj verirken görsel kullanımı oldukça yaygındır. Markalar yeşil paylaşımlar yaparken kendi ürün ve hizmetlerini öne çıkarmaları yanında bunu kendilerini tanıtma ve reklam yapma fırsatı olarak görmektedirler. Sosyal medyadaki paylaşımların sektörlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Interbrand En İyi Yeşil Marka listesinde yer alan markaların hibrid araçlar, rüzgâr tribünleri, güneş enerjisi panelleri, geri dönüşümden elde edilen ürünler, akıllı sensörler, kaçak avcılığı önlemek için geliştirilen güvenlik sistemleri, emisyon azaltımı, çevre kirliliği gibi konularda birçok paylaşım yaptığı görülmüştür. Markalar en çok çevre dostu ürün ve hizmetleri ile ilgili paylaşımlar yapmaktadırlar. Neredeyse paylaşımların hepsinde video, fotoğraf/resim/gif veya linke eşlik eden bir yazı bulunmaktadır. Paylaşımların çoğunda fotoğraf, resim veya gif yer almaktadır. Paylaşımların yaklaşık yarısında link verilmiştir. Video formatı ise en az kullanılan paylaşım türüdür. Video üretmek daha zor olduğundan diğer görsel medyalar daha fazla kullanılmıştır. Genel olarak, yeşil mesaj verirken görsel kullanımı oldukça yaygındır.

Yeşil Marka, Sürdürülebilirlik, Twitter, Facebook, Sosyal Medya
 • Ağlargöz, Feyza (2016). Pazarlama ve Pazarlama Karması, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2-37.
 • Aichner, Thomas ve Jacob, Frank (2015). “Measuring The Degree of Corporate Social Media Use”, International Journal of Market Research, Cilt:57 Sayı:2, 257-276.
 • Blythe, Jim (2005). Essentials of Marketing (3rd edition). Prentice Hall.
 • Bonson, Enrique ve Flores, Francisco (2010). “Social Media and Corporate Dialogue: The Response of Global Financial Institution”, Online Information Review, Cilt:35 Sayı:1, 34-49.
 • Booth, Norman ve Matic, Julie (2011). “Mapping and Leveraging Influencers In Social Media to Shape Corporate Brand Perception”, Corporate Communications: An International Journal, Cilt:16 Sayı:3, 184-191.
 • Carim, Lara ve Warwick, Claire (2013). “Use of Social Media for Corporate Communications by Research-Funding Organisations in The UK”, Public Relations Review, Cilt:39 Sayı:5, 521-525.
 • Carrol, Craig (2013). The Handbook of Communication and Corporate Reputation. Wiley-Blackwell, UK.
 • Carroll, Archie ve Buchholz, Ann (2008). Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Ohio: South Western College Publishing.
 • Casey, Sean (2016). Nielsen Social Media Report, http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2017-reports/2016-nielsen-social-media-report.pdf. Erişim tarihi: 06.03.2017.
 • Chaundri, Vidhi ve Wang, Jian (2007). “Communicating Corporate Social Responsibility on the Internet”, Management Communication Quarterly, Cilt:21 Sayı:2, 232-247.
 • Chen, Yu-Shan (2010). “The Friends of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green Satisfaction, and Green Trust”, Journal of Business Ethics, Cilt:93 Sayı:2, 307-319.
 • Clark, Anna (2008). Selling Sustainability. http://www.climatebiz.com/blog/2008/02/06/selling-sustainability Erişim tarihi: 07.03.2017.
 • Cohen, Louis; Manion, Lawrence; ve Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. New York, NY: Routledge.
 • Edwards, Brian (1996). Towards Sustainable Architecture: European Directives and Building Design. Butterworth Architecture, Oxford.
 • Eyrich, Nina; Padman, Monica ve Sweetser, Kaye (2008). “PR Practitioners Use of Social Media Tools and Communication Technology”, Public Relations Review, Cilt:34 Sayı:4, 412-414.
 • Forman, Janis ve Argenti, Paul (2005). “How Corporate Communication Influences Strategy Implementation, Reputation and the Corporate Brand: An Exploratory Qualitative Study”, Corporate Reputation Review, Cilt:8 Sayı:3, 245-264.
 • Griffiths, Marie ve Mclean, Rachel (2015). “Unleashing Corporate Communications via Social Media: A UK Study of Brand Management and Conversations With Customers”, Journal of Customer Behaviour. Cilt:14 Sayı:2, 147-162.
 • Hearn, Greg; Foth, Marcus ve Gray, Heather (2009). “Applications and Implementations of New Media in Corporate Communication”, An International Journal, Cilt:14 Sayı:1, 49-61.
 • Ihlen, Øyvind; Bartlett, Jennifer ve May, Steand (2014). The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. Wiley-Blackwell, UK.
 • Interbrand, (2011). Ranking of the 50 Best Global Green Brands, https://www.rankingthebrandp.com/PDF/Best%20Global%20Green%20Brands%202011,%20Interbrand.pdf.Erişim Tarihi: 01.02.2017.
 • Interbrand, (2013). Ranking of the 50 Best Global Green Brands, https://www.rankingthebrandp.com/PDF/Best%20Global%20Green%20Brands%202013,%20Interbrand.pdf. Erişim Tarihi: 01.02.2017.
 • Interbrand, (2014). Ranking of the 50 Best Global Green Brands, https://www.rankingthebrandp.com/PDF/Best%20Global%20Green%20Brands%202014,%20Interbrand.pdf .Erişim Tarihi: 01.02.2017.
 • Jones, Brian; Temperley, John ve Lima, Anderson (2009). “Corporate Reputation in The Era of Web 2.0: The Case of Primark”, Journal of Marketing Management. 2009, Cilt:25 Sayı:9, 927-939.
 • Kaplan, Andreas ve Haenlein, Michael (2010). “Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, Business Horizon. Cilt:53 Sayı:1, 59-68.
 • Kotler, Philip ve Armstrong, Gary (2012). Principles of Marketing. Pearson Education.
 • Lyon, Thomas ve Montgomery, Wren (2013). “Tweetjacked: The Impact of Social Media on Corporate Greenwash”, Journal of Business Ethics, Cilt:118 Sayı:4, 747–757.
 • Matthews, Laura (2010). “Social Media and the Evolution of Corporate Communications”, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communication, Cilt:1 Sayı:1, 17-18.
 • Minton, Elizabeth; Lee, Christopher; Orth, Ulrich; Kim, Chung ve Kahle, Lynn (2013). “Sustainable Marketing and Social Media”, Journal of Advertising. Cilt:41 Sayı:4, 69-84.
 • Neuman, William Lawrence (2009). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, (Çev: Sedef Özge), İstanbul: Yayın Odası Yayınları.
 • Pitt, Leyland; Parent, Michael; Steyn, Peter; Berthon, Pierre ve Money, Arthur (2011). “The Social Media Release as a Corporate Communication Tool for Blogger”, Transactions on Professional Communication, Cilt:54 Sayı:2, 122-132.
 • Raj, Manavik; Joseph Kj ve Rousseau, Jesus (2015). “Corporate Communication & Social Media: A Study of Its Usage Pattern”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Cilt:4 Sayı:8, 59-66.
 • Reilly, Anne ve Hynan, Katherine (2014). “Corporate Communication, Sustainability, and Social Media: It’s Not Easy (Really) Being Green”, Business Horizon, Cilt:57 Sayı:6, 747-758.
 • Treem, Jeffrey ve Leonardi, Paul (2013). “Social Media Use in Organizations: Exploring the Affordances of Visibility, Editability”, Persistence and Association, Annals of the International Communication Association. Cilt:36 Sayı:1, 143-189.
 • Unıted Nations (1987), Report of the World Commission on Environment and Development. http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm Erişim tarihi: 21.02.2017.
 • Vernuccio, Maria (2014). “Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study”, International Journal of Business Communication. Cilt:51 Sayı:3, 211– 233.
 • Weber, Robert Philip (1989). Basic Content Analysis, London: Sage.
 • Williams, Kaylane; Page, Robert ve Petrosky, Alfred (2014). “Green Sustainability and New Social Media”, Journal of Strategic Innovation and Sustainability, Cilt:9 Sayı:1/2, 23.
 • Xiao, Jing Jian ve Li, Haifeng (2011). “Sustainable Consumption and Life Satisfaction”, Social Indicators Research, Cilt:104 Sayı:2, 323-329.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Feyyaz Kaya
Country: Turkey


Bibtex @research article { inifedergi454624, journal = {İNİF E- DERGİ}, issn = {2528-9519}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {213 - 233}, doi = {}, title = {YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI}, key = {cite}, author = {Kaya, Feyyaz} }
APA Kaya, F . (2018). YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI. İNİF E- DERGİ, 3 (2), 213-233. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/454624
MLA Kaya, F . "YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 213-233 <http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/454624>
Chicago Kaya, F . "YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 213-233
RIS TY - JOUR T1 - YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI AU - Feyyaz Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E- DERGİ JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 233 VL - 3 IS - 2 SN - 2528-9519- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University E-Journal of Faculty of Communication YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI %A Feyyaz Kaya %T YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI %D 2018 %J İNİF E- DERGİ %P 2528-9519- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Feyyaz . "YEŞİL PAYLAŞIMLAR:YEŞİL MARKALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI". İNİF E- DERGİ 3 / 2 (November 2018): 213-233.