Aim

INIJOSS Sosyal ve Beşeri bilimler alanında özgün araştırmalar, metin neşirleri, araştırma notları, tercümeler ve kitap değerlendirmelerine yer verir. INIJOSS olarak sosyal ve beşeri bilimler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip  çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler alanında ilim dünyasına katkı sunmak öncelikli hedefimizdir.

Scope

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi INIJOSS, yılda iki kez (Yaz ve Kış) yayımlanan, disiplinler arası hakemli bir dergidir. Dergide: Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, Felsefe, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih başta olmak üzere bütün sosyal bilim alanlarındaki araştırma makalelerine, çevirilere ve kitap tanıtımlarına yer verilir.