Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 71 - 87 2018-12-30

Toplumların yılın belirli dönemlerinde günlük rutin yaşamlarının dışına çıkarak anma günleri, kurtuluş günleri, tanıtım günleri gibi farklı nedenlerle gerçekleştirdikleri etkinlikler mevcuttur. Bu etkinlikler çeşitli ülkelerde, şehirlerde ve bölgelerde kentsel ve toplumsal özelliklerine göre şenlik, karnaval, panayır gibi farklı farklı isimler altında gerçekleştirilmektedir. Geldiğimiz süreçte ülkemizde çoğunlukla festival kavramı adı altında yapılmaktadır. Festivaller kapsamında gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler gerek sanatın, sanatçının halkla buluşması gerekse bireysel, toplumsal duyarlılığın artırılması ve estetik bakış açısının kazanımında etkin rol oynamaktadır.

 Bu çalışmada öncelikle içeriğinde sanatsal aktiviteleri barındıran yurt dışında, ülkemizde yapılan festivaller ve festivallerle ilgili yapılan araştırmalar incelenmiş ülkemizdeki çağdaş sanat kapsamındaki sergi ve etkinlikler araştırılmış, bu bağlamda Malatya Battalgazi İlçesinde düzenlenen içeriği ağırlıklı olarak çağdaş sanat aktivitelerini kapsayan “Kervansaray Buluşmaları” örneği ele alınmıştır.

Çağdaş Sanat, Kervansaray Buluşması, Festival
 • Arnold, N. (2000). “Festival Tourism: Recognizing the Challenges – Linking Multiple Pathways between Global Villages of the new Century”, Tourism in the 21st Century – Lessons from Experience içinde, (Haz.: Faulkner, B., Moscardo, G. ve Laws, E.), Continuum, Londra, İngiltere.
 • Atmaca,A.(2008). “Toplumsal Yaşamda Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Medyanın Rolü” Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi Yıl: 10 Cilt: 4 Sayı: 15,s:24
 • Barutçugil, İ. (1989)Turizm işletmeciliği, 3.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım
 • Brommer, G. S ve G. S. Horn (1985). Art in Your World. Davis Publications. Inc. Worcester, Massachusetts U.S.A. Second Edition.
 • Boydaş, N. (2004). Sanat Eleştirisine Giriş. Ankara: Gündüz Yayıncılık
 • Ekinci O.(2005). “Uygarlıkların İzinde”, yazı dizisi https://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/2005/9/22/15.xhtml (15.10.2018)
 • Gürsoy, D., Kim, K. Ve Uysal, M. (2004). “Perceived Impacts Of Festivals And Special Events By Organizers: An Extension And Validation”, Tourism Management, 25, s. 171–181.
 • Gençaydın, Z. (2002). Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede G.E.F. Resim-İş Bölümünün Yeri ve Bugünkü Durumu. Gazi Üniversitesi 1.“Sanat Eğitimi Sempozyumu”. Ankara, s.25-30
 • Getz, D., Andersson, T. & Carlsen , J. (2010). “Festival management studies developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research”, International Journal of Event and Festival Management, 1(1), 29-59
 • Giritlioğlu.İ, Atınç ,A. Özekici,K.(2015). “Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” OÜSBAD Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, s.306-323
 • Göde.H,Yiğit.G (2017) .” Isparta Yöresi Festivallerinin Kültür Turizmi ve Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi”, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi,S:38,s.61
 • Falassi, A. (1987). “Festival: definition and morphology”. In A. Falassi (Ed.), Time out of Time. Essays on the Festival (1-10) (Albuquerque, NM: University of New Mexico Press).
 • Janiskee, R. (1980). “South Carolina's Harvest Festivals: Rural delights for day tripping urbanites”, Journal of Cultural Geography, 1(1), 96-104
 • İmirgi, A. (2005). “Festival Kavramı Üzerine Düşünceler”, Milli Folklor, 17(65), s. 29-36.
 • Küçük, M. (2013). “Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan Festival Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslararası Beyşehir Göl Festivali Üzerine Bir Araştırma”, I. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 345-357
 • Kanca,H. (2013). XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Uluslararası Osmanlı Fuarı: 1863 – Sergi-i Umumi-i Osmanî, Muftav Dergisi S:5
 • Madra, B. (2003), Ġki Yılda Bir Sanat, Norgunk Yayıncılık, İstanbul.
 • Mckercher, B., Mei, W.S. Ve Tse, T. (2006). “Are Short Duration Cultural Festivals Tourist Attractions?”, Journal of Sustainable Tourism, 14(1), 55-66.
 • Menekşe C,Çetin K. (2017). “Gastronomi Temalı Yerel Festivaller Üzerine Bir Değerlendirme” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Cilt: 10 Sayı: 54,s:1092
 • MerçinL,Alakuş,A (2007). “Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği” D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, s:18
 • Oral, E (2008) “Melita’dan Battal Gazi’ye Kültür ve Sanat Günleri”, Akdeniz Sanat Dergisi, Sayı:1,s.167, Antalya
 • Özüdoğru,Ş (2016). “Uluslararası Çağdaş Sanat Etkinliklerinin Kentin Kültürel Dönüşümüne Katkıları: Uluslararası Fabrikartgrup Çağdaş Sanatlar Festivali Örneği” 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu,c:7,s:327
 • Sert,N. (2017). “Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Beypazarı Örneği”, Selçuk Ünv. Sos. Bil. Ens. Dergisi, S:38,s:188
 • Sezgin, M. O. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, ikinci Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Shone, Anton. & Parry, (2004). Bryn. Successful event management: a Practical Handbook. Thomson Learning,
 • Quinn, B. (2005). “Arts Festivals and City”, Urban Studies, 42(5-6), 927-943.
 • Yeoman, I., Robertson, M., Ali-Knight, J., Drummond, S. Ve Mcmahon- Beattie, U. (2012). Festival And Events Management, Routledge.TDK. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=FEST%C4%B0VAL (16.11.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1304-8321
Author: Halil Fazıl Ercan
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss493418, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {71 - 87}, doi = {}, title = {SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI}, key = {cite}, author = {Ercan, Halil Fazıl} }
APA Ercan, H . (2018). SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 71-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/493418
MLA Ercan, H . "SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 71-87 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/493418>
Chicago Ercan, H . "SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 71-87
RIS TY - JOUR T1 - SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI AU - Halil Fazıl Ercan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 87 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI %A Halil Fazıl Ercan %T SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Ercan, Halil Fazıl . "SANAT ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA FESTİVALLERİN KENTSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİME KATKILARI: KERVANSARAY BULUŞMASI". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 71-87.