Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 104 - 119 2018-12-30

Orta Doğu çalışmaları, modern yabancı diller ve İslami çalışmalar, İngiltere hükümetince yükseköğretimde stratejik olarak önemli kabul edilmiştir. Arapça eğitimi, İngiltere'de uzun bir geçmişe sahip olup 1600'lü yıllara dayanmaktadır. İngiliz Konseyi, öğrenilmesi gereken diller listesinde Arapçayı ikinci sıraya yerleştirerek Arapçanın ekonomik, sosyal ve politik nedenlerle öğrenilmesini teşvik etmektedir.

Üniversite dil merkezlerinde Arapça okuma, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için, ders öncesi hazırlık ve ders sonrası takip çalışmalarını içeren aktivitelere yer verilmektedir. Bazı faaliyetler ise Self-Access Center'daki materyallerle yapılmaktadır.

"İngiltere Üniversitelerinde Arapça Öğretimi" adlı çalıma ile yapılan alan araştırması ve gözlem neticesinde İngiltere yükseköğretiminde okutulmakta olan Arapçanın genel anlamda bir çerçevesi çizilmektedir. 

Arapça, İngiltere, dil öğretimi, öğretim yöntemleri
  • Abdulaziz, Tarâiku ta’limi’l-luğati’l-Arabiyye li’n-nâtikîna biluğât uhrâ, Riyad 2002. Ahmad, Imtiaz, “Teaching Islamic Studies in the non-Arab world: with or without Arabic?”, Journal of Muslim Minority Affairs, 21: 2001. Ahmed, İsmail Hasaneyn, “Methods of Teaching Arabic Language in the era of Modernization” , International Language and Education Conference 2015 7th – 8th October, Palm Hotel, (Seremban, Negeri Sembilan, Malaysıa, 2015). Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay. :439, Ankara, 1995. Alcantara Communications, British Council, The Teaching of Arabic Language and Culture in UK Schools, 2016. Bernasek, Lisa, Canning, John, Influences on the Teaching of Arabic and Islamic Studies in UK Higher Education: Connections and Disconnections. Arts and Humanities in Higher Education 8(3), pp.259-275.) el-Beşârî, Muhammed, “Mu‘avvikâtu Ta‘lîmi’l-‘Arabiyye fi’l-Câmiâti’l-‘Âlemiyye”, Merkezu’l-Melik Abdillâh b. ‘Abdi’l-‘Azîz ed-Devlî li Hidmeti’l-Luğati’l-‘Arabiyye, Riyad, 1438 h. Doğan, Candemir ve Doğan, Süleyman, “Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Çağdaş Yabancı Dil Öğretiminde Vazgeçilmezlik Nedenleri” , 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (Sarajevo, May 5-7 2011). Ellis, R. ‘Instructed language learning and task-based teaching’, in Hinkel, E. (ed.) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. New York: Routledge, 2013. Eun- Kyeong, Yun, “A Study on the Efficient Teaching Method of the Arabic Language”,al-Ustaz, 201 (2012). Ferguson, C. A., “Arabic Language” in the Encyclopedia Britannica, 2, 1971. Fotos, S. ‘Traditional and grammar translation methods for second language teaching’, in Hinkel, E. (ed.) Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, (New York: Routledge, 2013). Lewis, Bernard, “Kıssatu’l-Luğati’l-‘Arabiyye fî İngiltere”, ed-Devha, el-Aded: 11, Nuvember , Katar, 1984. Meliebary, Ahmed, “Mu’temeru ta’limu’l-lugati’l-‘Arabiyye li’n-nâtikîne biğayrihâ fi’l-Câmiât ve’l-Maâhidi’l-Âlemiyye”, (Basılmamış Sempozyum Sunumu), England, 28-29/05/2016. McLoughlin, Leslie, İn A Sea of Knowledge British Arabists in the Twentieth Century, (İthaca Press, 2002). Özcan, Murat, “Türkiye’de ve Dünyada Arapça Öğretimi için Müfredat Geliştirme Çalışmaları ve İlköğretim Arapça Dersi Müfredatı için Bazı Öneriler”, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), August 2015 : Special Issue 4. Ramezanzadeh, Anna-Maria, One Size Fits All? An analysis of heritage and non-heritage language learner erformance in GCSE Arabic, University of Oxford, British Council, 2016. Robinson, N. “The Fascination of Islam”, Islam and Christian–Muslim Relations 13 (2002). Soliman, Rasha – Towler, Melissa and Snowden, Emma, Teaching Arabic as a Foreign Language in the UK, British Council, 2016. Scott, Alison - Baumann and Sariya Contractor, Arabıc Language And The Study Of Islam, the LLAS Centre or HEFCE 2012.
  • Shahheidari, G. (1997) The Audiolingual Method. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED500452.pdf (Accessed: 09 September 2018). Spada, N. and Lightbown, P.M. How Languages Are Learned, 4th edn. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. Suleiman, Y. The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. Tinsley, T. The Teaching of Arabic Language and Culture in UK Schools, Alcantara Communications: British Council, 2013. Worton, M. Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England, Hefce, 2009. Zainuddin et al, Methods/Approaches of Teaching ESOL: A Historical Overview, (2011), www.kendallhunt.com/ariza. https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/why-arabic-should-be-taught-uk-schools https://www.hotcoursesabroad.com/study/training-degrees/uk/arabic-language-courses/loc/210/cgory/fn.821-4/sin/ct/programs.html. https://warwick.ac.uk/fac/arts/languagecentre/lifelonglearning/arabic/ https://www.hotcourses.ae/study/course/uk/arabic-and-islamic-studies-ba-hons/54942388/program.html?nationCode=204&nationCntryCode=204 http://moodle.nottingham.ac.uk http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=19780 https://www.soas.ac.uk/islamicstudies/ https://www.soas.ac.uk/nme/programmes/maislstud/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sabri TÜRKMEN (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss493466, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {104 - 119}, doi = {}, title = {İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ}, key = {cite}, author = {TÜRKMEN, Sabri} }
APA TÜRKMEN, S . (2018). İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 104-119. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/493466
MLA TÜRKMEN, S . "İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 104-119 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/493466>
Chicago TÜRKMEN, S . "İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 104-119
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ AU - Sabri TÜRKMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 119 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ %A Sabri TÜRKMEN %T İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD TÜRKMEN, Sabri . "İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 104-119.