Year 2017, Volume 4, Issue 12, Pages 31 - 42 2017-04-20

Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media

Ezgi Keskin Gaga [1]

277 337

Bu araştırma, Türkiye’de “Sosyal Medya Çevirileri” örneğinde yaygınlaşan ve giderek popüler bir eylem haline geldiği düşünülen “Kitle Çeviri (crowdsourcing translation)” yöntemini inceleme amacını taşımaktadır. Çalışmanın temel sorunsalları; kitle çeviri yöntemiyle kitlesel üretimi yapılan çeviri eyleminin giderek popüler kültür ürünü haline gelmesi, popüler zeminde üretilen bu çevirilerin kalitesi, çeviriyi üreten çevirmenlerin kimliğidir. Araştırma kapsamında sosyal medya sitelerinden Facebook incelenerek Facebook’un Türkçeye çevrilmesine katkıda bulunan gönüllü çevirmenlere 16 soruluk anket uygulanmıştır. Araştırma sonucu yapılan de- ğerlendirmeler uygulanan anket çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Değerlendirmeler yalnızca anket uygulanan grupla sınırlıdır. Araştırmanın ilk bölümünde kitle çevirinin popüler kültürdeki konumu değerlendirilmiş, ikinci bölümde sosyal medya sitesi Facebook örneğinde “kitle çeviri” olgusu incelenmiştir. Araştırmanın sonunda, kitle çeviri yöntemiyle kitlesel üretimi yapılan çeviri eyleminin nasıl bir dönüşüm içine girdiği izlenmektedir. Çeviri eyleminin giderek popüler kültür ürünü haline geldiği görülmektedir.

This research aims to examine the Crowdsourcing Translation that is supposed to become a popular action recently in the example of “Social Media Translation” in Turkey. The main problematic of the study is translation (as an action) becoming popular culture material through crowdsourcing translation; the quality of the translations produced in that popular ground and identity of translators translating. Within the research, by examining one of the social media website called Facebook, 16 question survey was conducted to volunteer translators contributing Facebook Turkish translation. The results of the evaluation have emerged in the framework of the implementation of the survey. The evaluations are limited to the groups surveyed. In the first part, the position of crowdsourcing in popular culture is studied and in the second part “crowdsourcing translation” is analyzed. At the end of the study, it has seen how translation action transformed through crowdsourcing translation and become mass production ultimately and it seems to become a popular cultural product gradually.

 • Arendt, Hannah. Geçmişle Gelecek Arasında. Çev., Bahadır Sina Şener. İstanbul: İletişim Yayınları, 1996: 243-244.
 • Arlı, Alim ve Güney Çeğin. “İdeoloji Kavramının aşınması ve Pierre Bourdieu’nün Kuramsal Seçenekleri”. Doğu Batı Dergisi, 28 (2004): 163-179.
 • Arrington, Michael.Techcrunch. “Facebook Turns 1,500 Users Into Spanish Translation Slaves”. Erişim 5 Aralık, 2014. https://techcrunch.com/2008/02/07/facebook-turns-1500-users-into-spanish-translation-slaves/ İngilizce
 • Burcher, Nick. 2008. Nick Burcher. Erişim 7 Aralık, 2014. http://www.nickburcher. com/search?q=facebook+translation.
 • Cronin, Micheal. “Globalization and Translation” Handbook of Translation Studies.
 • Gambier ve Van Luc Doorslaer. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2010: 134-140.
 • Howe, Jeff. Wired.14 Temmuz 2006. Erişim 30 Kasım, 2014. www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html.
 • Lovell, Terry. “45 Cultural Production”. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader John Storey. Pearson Education, 2006: 467-468.
 • Macdonald, Dwight. “A Theory of Mass Culture”. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader, John Storey. London amd NewYork: Routledge, 2006: 29.
 • Smith, Justin. InsideFacebook.19 Ağustos 2008. Erişim 01 Aralık, 2014. http://www.insidefacebook.com/2008/08/19/mapping-facebooks-growth-over-time/.
 • Turan, Ertuğrul. “Kolektif Şizofreni: Zamanın İki Yüzü”. Doğu Batı Dergisi, 22 (2003): 197-207.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ezgi Keskin Gaga

Dates

Publication Date: April 20, 2017

Bibtex @research article { insanveinsan313020, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {31 - 42}, doi = {10.29224/insanveinsan.313020}, title = {Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Keskin Gaga, Ezgi} }
APA Keskin Gaga, E . (2017). Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan, 4 (12), 31-42. DOI: 10.29224/insanveinsan.313020
MLA Keskin Gaga, E . "Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve İnsan 4 (2017): 31-42 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/29201/313020>
Chicago Keskin Gaga, E . "Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve İnsan 4 (2017): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma AU - Ezgi Keskin Gaga Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.313020 DO - 10.29224/insanveinsan.313020 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 4 IS - 12 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.313020 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.313020 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma %A Ezgi Keskin Gaga %T Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 4 %N 12 %R doi: 10.29224/insanveinsan.313020 %U 10.29224/insanveinsan.313020
ISNAD Keskin Gaga, Ezgi . "Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve İnsan 4 / 12 (April 2017): 31-42. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.313020
AMA Keskin Gaga E . Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan. 2017; 4(12): 31-42.
Vancouver Keskin Gaga E . Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan. 2017; 4(12): 42-31.