İnsan ve İnsan
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Nisan 2021
Bitiş: 30 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-7537 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/


İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı, tematik yayıncılık yapan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli uluslararası bir dergidir. Sayı konusuyla doğrudan ilgili olmak koşuluyla, Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik makalelere yer verir. Dergi üç ayda bir elektronik olarak Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları olarak Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar editör kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

Makale gönderim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında makalelerle ilgili bir işlem yapılmaz. Makalelerin ön değerlendirme süreci, makale gönderim bitiş tarihinden sonra başlar.

• Dergiye gönderilecek çalışmalar "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ve "Yazım Kuralları"na uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Dipnot ve kaynakça için Chicago dipnot ve kaynakça sistemi kullanılmalıdır. Bkz. (Chicago atıf ve kaynakça yazım kılavuzu).

Dergimiz ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

İnsan ve İnsan

e-ISSN 2148-7537 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Okur Yazar Derneği | https://insanveinsan.org/
Kapak Resmi


İnsan ve İnsan Dergisi çok alanlı, tematik yayıncılık yapan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli uluslararası bir dergidir. Sayı konusuyla doğrudan ilgili olmak koşuluyla, Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik makalelere yer verir. Dergi üç ayda bir elektronik olarak Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları olarak Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar editör kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.

Makale gönderim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında makalelerle ilgili bir işlem yapılmaz. Makalelerin ön değerlendirme süreci, makale gönderim bitiş tarihinden sonra başlar.

• Dergiye gönderilecek çalışmalar "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ve "Yazım Kuralları"na uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Dipnot ve kaynakça için Chicago dipnot ve kaynakça sistemi kullanılmalıdır. Bkz. (Chicago atıf ve kaynakça yazım kılavuzu).

Dergimiz ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Nisan 2021
Bitiş: 30 Nisan 2021
Dizinler