e-ISSN: 2148-7537
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Okur Yazar Derneği
Kapak Resmi
       

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan erişime açık, çift-taraflı kör hakemli uluslararası bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır.
Çok-disiplinli ve tematik bir dergi olarak sosyal ve insani bilimler alanlarında özgün makalelere yer verir. Dergiye gönderilen bir makalenin değerlendirme sürecine alınması için, sayı konusuyla doğrudan ilgili olması, bilimsel ölçütleri ve kalite standartlarını, Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile Yayın Koşullarını sağlaması gerekir. Makalelerin hakem sürecine alınması yayın kurulunun ön değerlendirmesine bağlıdır.
İnsan ve İnsan Dergisi ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.
Makale gönderim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında makalelerle ilgili bir işlem yapılmaz. Ön değerlendirme süreci, makale gönderim bitiş tarihinden sonra başlar.
Makale gönderimi için belirtilen tarihler dışında çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
Kalite politikası gereğince, makale gönderimi ve takip eden bütün süreçlerle ilgili iletişim Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Telefon veya e-posta üzerinden iletişim sağlanmamaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ve "Yazım Kuralları"na uygun olarak hazırlanmalıdır. Dipnot ve kaynakça için Chicago sistemi kullanılmalıdır. Bkz. (Chicago atıf ve kaynakça yazım kılavuzu).

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Nisan 2022 Bitiş: 15 Nisan 2022

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.