Makale Çağrısı

  • İnsan ve İnsan Dergisi temalı yayıncılık yapmaktadır.
  • Sayı konusuyla doğrudan ilgili çalışmalar editöryal inceleme sonucuna göre değerlendirme sürecine alınmaktadır.
  • Sayı konusuyla doğrudan ilgili olmak koşuluyla, sosyal ve insani bilimler alanlarından insana dair, özgün bakış açısına sahip derinlikli akademik makaleler gönderilebilir.
  • Gelecek sayıların temalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın: Gelecek Sayı Konuları
  • Makale göndermek için Dergipark sistemini kullanınız. 
  • Dergiye gönderilecek makaleler Etik İlkeler ve Yayın Politikası ve Yazım Kuralları'na uygun olmalıdır. Dipnot ve kaynakça için APA Atıf ve Kaynakça Sistemi kullanılmalıdır.


        İnsan ve İnsan Dergisi

Son Güncelleme Zamanı: 9.07.2020 12:41:13

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.