Hakkında

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan erişime açık, çift-taraflı kör hakemli uluslararası bir dergidir. Kış ve Yaz sayıları Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır.
Çok-disiplinli ve tematik bir dergi olarak sosyal ve insani bilimler alanlarında özgün makalelere yer verir. Dergiye gönderilen bir makalenin değerlendirme sürecine alınması için, sayı konusuyla doğrudan ilgili olması, bilimsel ölçütleri ve kalite standartlarını, Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile Yayın Koşullarını sağlaması gerekir. Makalelerin hakem sürecine alınması yayın kurulunun ön değerlendirmesine bağlıdır.
İnsan ve İnsan Dergisi ücretsizdir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.
Makale gönderim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında makalelerle ilgili bir işlem yapılmaz. Ön değerlendirme süreci, makale gönderim bitiş tarihinden sonra başlar.
Makale gönderimi için belirtilen tarihler dışında çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
Kalite politikası gereğince, makale gönderimi ve takip eden bütün süreçlerle ilgili iletişim Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Telefon veya e-posta üzerinden iletişim sağlanmamaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" ve "Yazım Kuralları"na uygun olarak hazırlanmalıdır. Dipnot ve kaynakça için APA sistemi kullanılmalıdır. (APA Atıf Sistemi için bakınız)

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.