Gelecek Sayılar

Gelecek sayı konuları


Sayı 38

Sayı Konusu: Türkiye’nin Kültür Sorunu
Yayın Tarihi: Temmuz 2024
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Mart 2024
Bitiş: 31 Mart 2024
Ayrıntılı bilgi için tıklayın


Sayı 39
Sayı Konusu: Türkiye’de Konut Sorunu ve Barınma Hakkı
Sayı Editörü: Doç. Dr. Doğa Başar Sarıipek
Yayın Tarihi: Ocak 2025
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Eylül 2024
Bitiş: 30 Eylül 2024
Ayrıntılı bilgi için tıklayınSayı 40
Sayı Konusu: Türk Sineması
Sayı Editörü: Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek
Yayın Tarihi: Temmuz 2025
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Mart 2025
Bitiş: 31 Mart 2025


Makale göndermek için Dergipark sistemini kullanınız: Dergipark üzerinden makale gönder.
Dergiye gönderilecek makaleler Yazım Kuralları‘na ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası‘na uygun olmalıdır.
Makale gönderim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında makalelerle ilgili bir işlem yapılmaz.
Makalelerin ön değerlendirme süreci, makale gönderim bitiş tarihinden sonra başlar.

İnsan ve İnsan Dergisi

Son Güncelleme Zamanı: 9.07.2020 12:44:58

İnsan ve İnsan Dergisi EBSCO, Index Copernicus, ULAKBİM TR Dizin, ERIH PLUS, BASE, DOAJ, OpenAIRE, OAJI, Google Scholar ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer almaktadır.