Year 2019, Volume 6, Issue 20, Pages 337 - 350 2019-04-26

Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları
The Absolute and Relative Crimes of Terrorism according to the Turkish Counter Terrorism Law

Faruk Y. Turinay [1]

21 210

Terör kavramı gerek ulusal gerekse uluslararası bağlamda tanımlanması güç bir kavram olarak bilinmektedir. Aynı zorluk, terör örgütü, terör amaçlı örgütlenme suçu teşkil eden fiiller ve terör suçlarının kanuni tanımları hususunda da mevcuttur. Bu çalışmada terör suçu kavramı, mutlak terör suçu ve nispi terör suçu Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü, terör suçu kavramı ile mutlak terör suçu ve nispi terör suçu arasındaki farklara yönelik genel bir yaklaşıma yer vermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk Ceza Kanunu’ndaki mutlak terör suçları - Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, yabancı hizmetine askere yazma, yazılma ve Cumhurbaşkanına suikast- Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Nispi terör suçlarının kavramsal ve hukuki çerçevesi ise son bölümün konusunu oluşturmaktadır.

The phenomenon of terrorism is known as a concept which is hardly defined in the national and international contexts. We come across with this difficulty in defining by laws the terrorist association, the acts which create the crime of terrorist association and the crimes of terrorism. In this study, the concept of the crime of terrorism as defined in the framework of Turkish Counter Terrorism Law is mentioned as the absolute crimes of terrorism and the relative crimes of terrorism. The first part of this study deals with the concept of the crime of terrorism and a general approach to the differences between the absolute crimes of terrorism and the relative crimes of terrorism. In the second part of this study, the absolute crimes of terrorism in the Turkish Penal Code - Disrupting the Unity and Integrity of the State, Destruction of Military Facilities and Conspiracy which Benefits Enemy Military Movements, Violation of the Constitution, Offences against the Legislative Body, Offences against the Government, Armed Revolt against the Government of Turkish Republic, Armed Organisation, Supplying Arms, Enlistment of Soldiers in Foreign Service, Assasionation of the President and the crime of terrorist organization- are examined according to the Turkish Counter Terrorism Law. The conceptual and legal framework of the relative crimes of terrorism is mentioned in the last part of the study.

 • Alparslan Şükrü. Hukuk ve Kriminoloji Açısından Tedhişçilik. İstanbul: Teknik Yayınları, 1983.
 • André, Christophe. Droit Pénal Spécial. 3e édition, Paris: Éditions Dalloz, 2015.
 • Baltacı, Vahit. Yeni TCK ve CMK’da Terör Suçları ve Yargılaması. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007.
 • Centel, Nur, Hamide Zafer ve Özlem Çakmut. Türk Ceza Hukukuna Giriş. 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2014.
 • De la Serna, Ignacio. “Des Infractions Terroristes”. Eds. Christian De Valkeneer and Ignacio de la Serna. À la Découverte de la Justice Pénale: Paroles de Juriste. Bruxelles: Éditions Larcier, 2015, 199-233.
 • Gülfidan, Osman Serkan. “AİHM İçtihatları ve Demokratik Toplum Gerekleri Karşısında 5532 Sayılı Kanunla Değişik 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu”. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 1 (2007): 257-328.
 • Navarrete, Miguel Polaino. “Apología y Encubrimiento del Terrorismo”. Ed. Faustino Gutiérrez and Alviz Conradi. La Criminalidad Organizada Ante la Justicia. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1996, 37-52.
 • Ollard, Romain and François Rousseau. Droit Pénal Spécial. Mesnil-sur-l’Estrée: Éditions Bréal, 2015.
 • Özek, Çetin. “Terör ve Terörle Mücadele Kanunu”. İstanbul Barosu Dergisi. 65/4-5-6 (1991): 352-385.
 • Taner, Tahir. «Tedhişçilik ve 16 İkinci Teşrin 1937 Cenevre Mukavelenameleri». İÜHFM. (Cemil Birsel’e Armağan). 1939, 461-487.
 • Tanör, Bülent. “Terörle Mücadele Kanunu Üzerine İlk Düşünceler”. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni. 10/1-2 (1990): 165-173.
 • Toroslu, Nevzat. “Ceza Hukuku Açısından Terörle Mücadele Yasası”. Terörle Mücadele Yasası ve İnsan Hakları. Ankara: İnsan Hakları Derneği Yayınları, 1991, 19-29.
 • Turinay, Faruk. “Ceza Hukukunda Terör Örgütü Kavramı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 116 (2015): 39-84.
 • Türk, Hikmet Sami. Terörizmle Mücadelenin Hukuki Boyutları. Ankara: Yetkin Yayınları, 2012.
 • Ulutaş, Ahmet ve Ömer Serdar Atabey. Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Terörle Mücadele Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Zafer, Hamide. Ceza Hukukunda Terörizm. İstanbul: Beta Yayınları, 1999.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar - 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Faruk Y. Turinay
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 26, 2019

Bibtex @other { insanveinsan450796, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {337 - 350}, doi = {10.29224/insanveinsan.450796}, title = {Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları}, key = {cite}, author = {Turinay, Faruk Y.} }
APA Turinay, F . (2019). Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları. İnsan ve İnsan, 6 (20), 337-350. DOI: 10.29224/insanveinsan.450796
MLA Turinay, F . "Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları". İnsan ve İnsan 6 (2019): 337-350 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/44865/450796>
Chicago Turinay, F . "Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları". İnsan ve İnsan 6 (2019): 337-350
RIS TY - JOUR T1 - Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları AU - Faruk Y. Turinay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.450796 DO - 10.29224/insanveinsan.450796 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 350 VL - 6 IS - 20 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.450796 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.450796 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları %A Faruk Y. Turinay %T Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları %D 2019 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 6 %N 20 %R doi: 10.29224/insanveinsan.450796 %U 10.29224/insanveinsan.450796
ISNAD Turinay, Faruk Y. . "Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları". İnsan ve İnsan 6 / 20 (April 2019): 337-350. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.450796
AMA Turinay F . Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 337-350.
Vancouver Turinay F . Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 350-337.