Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 184 - 196 2018-12-29

ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Özgür Kılınç [1] , Ali Arıcı [2] , Sevil Baycu [3]

15 59

Basın bültenleri, medya ve ilgili kamularla ilişki inşasındaki aracı rolünün yanı sıra kurumların iletişimsel söylemlerini incelemeyi mümkün kılan metinlerdir. Basın bültenlerindeki içerik, çeşitli mesaj stratejilerinden hareketle yapılandırılarak ilgili kamulara aktarılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı 2017 yılında Türkiye’nin en sevilen markalarının (Lovemarks) basın bültenlerini halkla ilişkiler mesaj stratejileri ve içerdikleri temalar açısından değerlendirmektir. Belirtilen amaç doğrultusunda seçilen 10 markanın basın bültenleri “bilgilendirici”, “kolaylaştırıcı”, “ikna edici” stratejiler ile “ödül”, “korku”, “pazarlık” ve “iş birliği yaparak problem çözme” olmak üzere yedi halkla ilişkiler mesaj stratejisi temel alınarak incelenmiştir. İncelenen basın bültenlerinde halkla ilişkiler mesaj stratejileri açısından daha çok “bilgilendirici” ve “ödül” stratejileri göze çarparken, bültenlerin temaları açısından ise “alınan ödüller” ve “sosyal sorumluluk” temaları öne çıkmıştır.
Basın Bültenleri, Medya İlişkileri, Halkla İlişkiler Mesaj Stratejileri, Haber Değeri
  • Alcoceba-Hernando, J. A. (2010). Analysis of Institutional Press Releases and Its Visibility in the Press. Revista Latina de Comunicación Social, 13(65), 1-13. Applegate, E. (2005). Mistakes Made in Companies’ Press Releases (How to Improve Your Company’s Press Releases). Public Relations Quarterly, 50(4), 25. Austin, E. W., & Pinkleton, B. E. (2015). Strategic Public Relations Management: Planning and Managing Effective Communication Campaigns. New York: Routledge. Bollinger, L. (2001). A New Scoring Method for the Press Release. Public Relations Quarterly, 46(1), 31-35. Brønn, P. S. (2010). Reputation, Communication, and the Corporate Brand. In R. L. Heath (Ed.), The SAGE Handbook of Public Relations (pp. 307-320). Thousand Oaks, CA: Sage. Erdoğan, İ. (2014). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler (3. Baskı). Ankara: Erk Yayınları. Hallahan, K. (2000). Enhancing Motivation, Ability, and Opportunity to Process Public Relations Messages. Public Relations Review, 26(4), 463-480. Hazleton, V. (2006). Toward a Theory of Public Relations. In C. H. Botan, V. Hazleton (Eds.), Public Relations Theory II (pp. 175-196). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Heath, R. L., & Coombs, W. T. (2006). Today's Public Relations: An Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage. Hobor, N. A. (2012). Investor Relations for Shareholder Value, Communicating with the Market. In C. L. Caywood (Ed.), The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Marketing Communications (pp. 173-185). New York: McGraw-Hill. Kelleher, T. (2007). Public Relations Online: Lasting Concepts for Changing Media. Thousand Oaks, CA: Sage. Lehman-Wilzig, S., & Seletzky, M. (2012). Elite and Popular Newspaper Publication of Press Releases: Differential Success Factors. Public Relations Journal, 6(1), 1-25. L'Etang, J. (2008). Public Relations: Concepts, Practice and Critique. London: Sage. Maat, H. P. (2008). Editing and Genre Conflict: How Newspaper Journalists Clarify and Neutralize Press Release Copy. Pragmatics, 18(1), 87-113. Manganello, J., & Fishbein, M. (2009). Using Theory to Inform Content Analysis. In A. B. Jordan, D. Kunkel, J. Manganello and M. Fishbein (Eds.), Media Messages and Public Health: A Decisions Approach to Content Analysis (pp. 3-14). New York: Routledge. Newsom, D., & Haynes, J. (2005). Public Relations Writing Form & Style. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Ranchhod, A., Gurãu, C., & Lace, J. (2002). On-line Messages: Developing an Integrated Communications Model for Biotechnology Companies. Qualitative Market Research: An International Journal, 5(1), 6-18. Riff, D., Lacy, S., & Fico, F. (2014). Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. New York: Routledge. Roberts, K. (2005). Lovemarks: The Future Beyond Brands. New York: Powerhouse Books. Stacks, D. W. (2017). Primer of Public Relations Research. New York: The Guilford Press.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8697-162X
Author: Özgür Kılınç (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-4027-8288
Author: Ali Arıcı

Orcid: 0000-0003-0865-6007
Author: Sevil Baycu

Bibtex @research article { intermedia513524, journal = {Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-3669}, address = {Istanbul Ticaret University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {184 - 196}, doi = {}, title = {ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Kılınç, Özgür and Arıcı, Ali and Baycu, Sevil} }
APA Kılınç, Ö , Arıcı, A , Baycu, S . (2018). ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 5 (9), 184-196. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513524
MLA Kılınç, Ö , Arıcı, A , Baycu, S . "ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 184-196 <http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513524>
Chicago Kılınç, Ö , Arıcı, A , Baycu, S . "ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 184-196
RIS TY - JOUR T1 - ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Özgür Kılınç , Ali Arıcı , Sevil Baycu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 196 VL - 5 IS - 9 SN - -2149-3669 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %A Özgür Kılınç , Ali Arıcı , Sevil Baycu %T ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences %P -2149-3669 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Kılınç, Özgür , Arıcı, Ali , Baycu, Sevil . "ONLINE BASIN BÜLTENLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER MESAJ STRATEJİLERİ: TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN MARKALARININ BASIN BÜLTENLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 / 9 (December 2018): 184-196.