Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 253 - 264 2018-12-29

MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ

Sibel Fügan Varol [1] , Neşe Kars Tayanç [2]

11 50

Medyanın toplumun aynası mı yoksa yönlendiricisi mi olduğu sorusu, hem iletişim çalışmalarının hem de gündelik hayatın temel sorularından biri durumundadır. Bu temel soruya yanıt arayan çalışmada, medyadaki arz-talep ilişkisi birbirini eşit derecede zorunlu kılan bir neden-sonuç ilişkisi dışına çıkarılarak tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, medya kuruluşlarının birer ticari işletme olarak kârlılık motivasyonuyla hareket ederken, aynı zamanda kamusal alanın önemli bir aktörü olarak kamu yararına hizmet etme yükümlülüğüne işaret edilmiş, kamu yararına hizmetin gereklerinden biri ve bir çözüm yolu olarak medyada çeşitliliğin önemi vurgulanmıştır. Kârlılık ve kamu yararı kavramlarına da açıklık getiren çalışmanın vardığı nokta, medya içeriklerinin kamu yararına uygunluğunun sağlanmasında medya kuruluşlarının yanı sıra, yaptığı seçimlerle medya programlarının izlenme/tercih edilme oranlarını, dolayısıyla kârlılık seviyesini belirleme gücüne sahip izleyicilerin, medya kuruluşlarının içeriklerini kamu yararı temelinde iyileştirmesi yönünde baskı grubu olarak hareket etme gücüne sahip sivil toplum kuruluşlarının ve medyada çeşitliliği sağlayacak, izleyicileri zararlı içeriklerden koruyacak ve kamu yararının kârlılık motivasyonunun önünde tutulmasını sağlayacak düzenlemeler yapma gücüne sahip yasa koyucuların da yükümlülükleri bulunduğudur. 
Medya Sektörü, Medya Ürünleri, Kârlılık, Kamu Yararı
  • Albarran, A. B. (2004). Media economics. In J. Downing, D. McQuail, P. Schlesinger & E. Wartella (Eds.), The Sage Handbook of Media Studies (pp. 291 – 307). California: Sage. Albarran, A. B. (2010). The media economy. New York: Taylor & Francis. Alkin, E. (2009). Herkes için "ekonomi". İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Alleman, J. (2014). Overview: The future of telecommunications, media, and technology. (co-authored with Aine Ni-Shuilleabhain and Paul N. Rappoport). In J. Alleman, A. M. P. Ni-Shuilleabhain & P. N. Rappoport (Eds.), Demand for Communications Services - Insights and Perspectives: Essays in Honor of Lester D. Taylor (pp. İx-xiii). New York: Springer. Bowman, N. D. & Eden, A. (2014). Media as a reflection of society. In M. Eastin (Ed.), Encyclopedia of media violence (pp. 233-235). Thousand Oaks, CA: Sage. Bozeman, B. (2007). Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism. Georgetown: University press. Croteau, D. & Hoynes, W. (2006). The Business of media: Corporate media and the public interest (2nd ed.). California: Pine Forge Press. Curran, J., Gurevitch, M. & Woollacott, J. (1982). The study of the media: Theoretical approaches. In M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, & J. Woollacott (Eds.), Culture, society and the media (pp. 11- 29). New York: Methuen and Co. Curran, J. (2002). Media and power. New York: Routledge. Doyle, G. (2002). Understanding media economics. London: Sage. Ekron, Z. (2008). A critical and functional analysis of the mirror metaphor with reference to the media’s responsibility towards society. Global Media Journal-African Edition 2(1), 80–87.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3234-2518
Author: Sibel Fügan Varol (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-9874-546X
Author: Neşe Kars Tayanç

Bibtex @review { intermedia513577, journal = {Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-3669}, address = {Istanbul Ticaret University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {253 - 264}, doi = {}, title = {MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ}, key = {cite}, author = {Varol, Sibel Fügan and Kars Tayanç, Neşe} }
APA Varol, S , Kars Tayanç, N . (2018). MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 5 (9), 253-264. Retrieved from http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513577
MLA Varol, S , Kars Tayanç, N . "MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 253-264 <http://dergipark.org.tr/intermedia/issue/42605/513577>
Chicago Varol, S , Kars Tayanç, N . "MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 (2018): 253-264
RIS TY - JOUR T1 - MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ AU - Sibel Fügan Varol , Neşe Kars Tayanç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 264 VL - 5 IS - 9 SN - -2149-3669 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ %A Sibel Fügan Varol , Neşe Kars Tayanç %T MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ %D 2018 %J Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences %P -2149-3669 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Varol, Sibel Fügan , Kars Tayanç, Neşe . "MEDYADA ARZ-TALEP İLİŞKİSİ: KAMU YARARI KÂRLILIK İKİLEMİ". Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences 5 / 9 (December 2018): 253-264.