Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 46 - 55 2018-12-25

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği)

TAMER CİVİL [1] , Mehmet KOÇAK [2]

28 69

Bu çalışmanın amacı Giresun ve Trabzon illerinde ortaöğretim kurumlarında ders dışı sportif etkinliklere katılan öğrencilerin sosyo-ekonomik yapılarının ve sportif etkinlik tercihlerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel çalışma deseni kapsamında tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun ilinden 280 ve Trabzon ilinden 320 öğrenci oluşturmaktadır. Anket formundan elde edilen veriler frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Kategorik değişkenler Ki Kare analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Öğrencilerin çoğunluğu ailelerini ekonomik olarak orta düzeyde gördüklerini belirtmişlerdir. Her iki ilde de öğrencilerin sportif tercihleri futbol, voleybol, basketbol branşlarında yoğunlaşmıştır. Cinsiyet ve spor dalı değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p< .05). Öğrencilerin katıldıkları sportif etkinlikler ile anne ve baba eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p< .05). Araştırmanın örnekleminden elde edilen bulgulara göre her iki şehirdeki aileler arasında sosyo-ekonomik açıdan çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Kız öğrencilerin sportif aktivitelere daha fazla dahil edilmesi ve branş çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir.

Ders dışı sportif etkinlikler, Sosyo-Ekonomik yapı
  • KAYNAKLARASAN, Cihan. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Samsun: Kardeşler Ofset Matbaacılık.ÇON, Musa. (1995). Üst Düzeyde (Elit) Spor Yapanların SporaYönelmelerinde İlk ve Ortaöğretim Kurumlarının Etkisi. Ankara: GaziÜniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).ERKAL, Mustafa. E. (1997). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul: Der Yayın Evi.GÖKTAŞ, Zekeriya (1994). Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Spora Katılımlarına Etki Eden Faktörler. Ankara: G. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yük. Lisans Tezi).KARA, Hüseyin. (1991). Liselerde Sportif Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Akademik Başarıları. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek lisans Tezi).KARAKÜÇÜK, Suat. (1989). Beden Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası.KARAKÜÇÜK, Suat. (1999). Okul Yöneticilerinin Ders Dışı Etkinliklere Yaklaşımları. Ankara: Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, IV(3), 51-62.KARAKÜÇÜK, Suat. (1999). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitapevi.MAMAK, Hüdaverdi. (2000). Zonguldak’ta Spora Katılımın Sosyo-Ekonomik Boyutu. Ankara: G. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (1997). İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi. Ankara: 316PEPE, Hamdi. (2000). Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması. Ankara: G. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yük. Lisans Tezi).PEPE, Kadir. (1998). Isparta ve Burdur İl Merkezlerindeki Lisanslı Sporcuların Sosyo-Ekonomik Yapıları. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).TAMER, Kemal ve PULUR, Atilla. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset Mat. San. ve Tic. Ltd.TEZCAN, Mahmut. (1982). Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi YayınlarıYAVAŞ, Mehmet ve İLHAN, Atilla. (1996). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Bursa: Melisa Matbaacılık
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: TAMER CİVİL (Primary Author)
Institution: Trabzon Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Mehmet KOÇAK
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { inubesyo455160, journal = {İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-6786}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {46 - 55}, doi = {}, title = {ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği)}, key = {cite}, author = {CİVİL, TAMER and KOÇAK, Mehmet} }
APA CİVİL, T , KOÇAK, M . (2018). ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği). İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3), 46-55. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/455160
MLA CİVİL, T , KOÇAK, M . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği)". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 46-55 <http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/455160>
Chicago CİVİL, T , KOÇAK, M . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği)". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 46-55
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği) AU - TAMER CİVİL , Mehmet KOÇAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 55 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-6786 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği) %A TAMER CİVİL , Mehmet KOÇAK %T ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği) %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2148-6786 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD CİVİL, TAMER , KOÇAK, Mehmet . "ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS DIŞI SPORTİFETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI (Giresun ve Trabzon Örneği)". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (December 2018): 46-55.