Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 341 - 354 2018-08-31

An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period
Okul Öncesi Dönem Çocukların Teknoloji ve Uygulama Kullanma ve Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına Yönelik Ebeveyn Yaklaşımlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mehmet KANAK [1] , Kadriye ÖZYAZICI [2]

148 235

The study was conducted in order to investigate young children’s interaction with digital technology in relation to a range of variables. The study population consisted of young children between 0 and 72 months of age who lived in the city of Sivas in 2017 as well as the parents of these children. 414 voluntary parents were included in the sample by means of random sampling method. “A Scale for Measuring Parental Attitudes towards Digital Game Playing and Application Use Habits in the Preschool Period”, a tool developed by the researchers, and the personal information form that involved demographic information were used as data collection tools. SPSS 17 was applied for statistical analysis of the data. As to the types of digital tools, 99% of the participants had a smart phone, 70.8% had a tablet computer and 12.1% had a game console in their houses. Besides, 39.6% of the participant children owned a personal digital device. As a result of the study, children’s favorite digital device was found to be smart phones. Children who lived within a nuclear family and spent most of their time using a smart phone and who had a personal digital device were found to use digital devices more than did their peers in families which did not engage in outdoor activities or read stories together.

Araştırma, okul öncesi dönem çocukların dijital teknolojileriyle etkileşiminin bazı değişkenler yönünden incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2017 yılı Sivas ilinde yaşayan 0- 72 aylık çocuklar ve ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine evren içinden tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmaya katılmaya istekli toplam 414 ebeveyn dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kanak ve Özyazıcı  (2017) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönem Çocukların Dijital Oyun Oynama ve Uygulama Kullanma Alışkanlıklarına Yönelik Ebeveyn Yaklaşımları” ile demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 17 paket programı ile yapılmıştır.  Katılımcıların evlerinde bulunan dijital araçlardan en fazla akıllı telefon %99, tablet  %70,8, en az ise oyun konsolu Play station %12,1 bulunduğu bunu yanında kişisel dijital aleti olan çocukların oranın ise %39,6 olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre evde en yaygın bulunan ve çocukların vakit geçirmeyi en çok sevdiği dijital alet akıllı telefondur. Çekirdek ailede yaşan, en çok akıllı telefon ile vakit geçiren ve kendine ait dijital aleti olan çocukların, ailece açık hava aktiviteleri yapmayan, ailece hikaye okumayan ailelerde çocukların daha fazla dijital aletler ile vakit geçirdiği görülmüştür.

 • Álvarez, M., Torres, A., Rodríguez, E., Padilla, S., & Rodrigo, M. J. (2013). Attitudes and Parenting Dimensions in Parents' Regulation of Internet Use by Primary and Secondary School Children. Computers & Education, 67, 69-78.
 • Barnett, L. M., Bangay, S., Mckenzie, S., & Ridgers, N. D. (2013). Active Gaming as a Mechanism to Promote Physical Activity and Fundamental Movement Skill In Children.
 • Blackman, A. (2015). Screen Time for Parents and Caregivers: Parental Screen Distraction and Parenting Perceptions and Beliefs (Doctoral dissertation, Pace University).
 • Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabi [Data Analysis Handbook for Social Sciences]. (8th Edition) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., Köklü, N. 2012. Sosyal Bilimler için İstatistik [Statistics for Social Sciences]. Pegem A Yayıncılık.
 • Christakis, D. A., Ebel, B. E., Rivara, F. P., & Zimmerman, F. J. (2004). Television, Video, And Computer Game Usage in Children Under 11 Years Of Age. The Journal Of Pediatrics, 145(5), 652-656.
 • Connell, S. L., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2015). Parental Co-use of Media Technology with their Young Children in the USA. Journal of Children and Media, 9(1), 5-21.
 • Cingel, D. P., & Krcmar, M. (2013). Predicting Media Use in Very Young Children: The Role of Demographics and Parent Attitudes. Communication Studies, 64(4), 374-394.
 • Diken, Ö. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları [An Exploration of the Validity and Reliability of the Turkish Versions of the Maternal Behavior Rating Scale (MBRS) and the Child Behavior Rating Scale (CBRS)]. Published doctoral dissertation.
 • Golen, R. P., & Ventura, A. K. (2015). What are Mothers Doing While Bottle-Feeding their Infants? Exploring the Prevalence of Maternal Distraction During Bottle-Feeding Interactions. Early Human Development, 91(12), 787-791.
 • Hill, D., Ameenuddin, N., Chassiakos, Y. L. R., Cross, C., Hutchinson, J., Levine, A., ... & Swanson, W. S. (2016). Media And Young Minds. Pediatrics, E20162591. Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2013). Zero to Eight. Young Children and their Internet Use.
 • Https://Www.Aap.Org/En-Us/About-The-Aap/Aap-Press-Room/Pages/Children-And-Media-Tips-For-Parents.Aspx Erişim Tarihi Mart 2017
 • Ihmeideh, F., & Alkhawaldeh, M. (2017). Teachers' and Parents' Perceptions of the Role of Technology and Digital Media in Developing Child Culture in the Early Years. Children and Youth Services Review, 77, 139-146.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler, Teknikler [Scientific Research Method – Concepts, Principles, Techniques]. 16th Edition. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd.
 • Kumar, R. (2014). Araştırma Yöntemleri: Yeni Başlayanlar için Adım Adım Araştırma Rehberi [Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners]. Ömay Çokluk (Trans. Ed.). Ankara: Edge Akademi.
 • Lauricella, A. R., Wartella, E., & Rideout, V. J. (2015). Young Children's Screen Time: The Complex Role of Parent and Child Factors. Journal of Applied Developmental Psychology, 36, 11-17.
 • Livingstone, S., Bober, M., & Helsper, E. (2004). Active Participation or Just More Information? Young People’s Take Up of Opportunities to Act and Interact on the Internet.
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştirmalarinda Evren-Örneklem Sorunu [Population-Sampling Issue in Social and Educational Research Studies]. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Ataturk University Kazım Karabekir School of Education], (15).
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Prensky, M., & Berry, B. D. (2001). Do They Really Think Differently. On the Horizon, 9(6), 1-9.
 • Pembecioğlu, N. (2006). İletişim ve Çocuk [Communication and the Child]. Ankara: Ebabil Yay.
 • Radesky, J. S., Kistin, C. J., Zuckerman, B., Nitzberg, K., Gross, J., Kaplan-Sanoff, M., ... & Silverstein, M. (2014). Patterns of Mobile Device use by Caregivers and Children During Meals in Fast Food Restaurants. Pediatrics, peds-2013.
 • Radesky, J. S., Peacock-Chambers, E., Zuckerman, B., & Silverstein, M. (2016). Use of Mobile Technology to Calm Upset Children: Associations with Social-Emotional Development. JAMA Pediatrics, 170(4), 397-399.
 • Rousseau, J. J., & Akagündüz, Ü. Ö. (2003). Emile: Bir Çocuk Büyüyor [Emile: On Education]. Selis Kitaplar.
 • Sağlam, M., Ulutaş, A., & Çalışkan, Z. (2015). Bebeklik Döneminde Çocuk Hakları [Children’s Rights in the Babyhood].
 • Sanders, W., Parent, J., Forehand, R., Sullivan, A. D., & Jones, D. J. (2016). Parental Perceptions of Technology and Technology-Focused Parenting: Associations with Youth Screen Time. Journal of Applied Developmental Psychology, 44, 28-38.
 • Shifrin, D., Brown, A., Hill, D., Jana, L., & Flinn, S. K. (2015). Growing Up Digital: Media Research Symposium. American Academy Of Pediatrics, 1, 2015.
 • Wallenius, M., Rimpelä, A., Punamäki, R. L., & Lintonen, T. (2009). Digital Game Playing Motives among Adolescents: Relations to Parent–Child Communication, School Performance, Sleeping Habits, and Perceived Health. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(4), 463-474.
 • Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet Parenting Styles and the Impact on Internet Use of Primary School Children. Computers & Education, 55(2), 454-464.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KANAK (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kadriye ÖZYAZICI
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd369969, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {341 - 354}, doi = {10.17679/inuefd.369969}, title = {An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period}, key = {cite}, author = {KANAK, Mehmet and ÖZYAZICI, Kadriye} }
APA KANAK, M , ÖZYAZICI, K . (2018). An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 341-354. DOI: 10.17679/inuefd.369969
MLA KANAK, M , ÖZYAZICI, K . "An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 341-354 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/369969>
Chicago KANAK, M , ÖZYAZICI, K . "An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 341-354
RIS TY - JOUR T1 - An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period AU - Mehmet KANAK , Kadriye ÖZYAZICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.369969 DO - 10.17679/inuefd.369969 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 354 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.369969 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.369969 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period %A Mehmet KANAK , Kadriye ÖZYAZICI %T An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.369969 %U 10.17679/inuefd.369969
ISNAD KANAK, Mehmet , ÖZYAZICI, Kadriye . "An Analysis of Some Variables Influencing Parental Attitudes towards Technology and Application Use and Digital Game Playing Habits in the Preschool Period". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 341-354. https://doi.org/10.17679/inuefd.369969