Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 401 - 424 2016-07-13

Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu
The Uncontested Divorce, Hiding Assets From Creditors of a Spouse, The Actio Pauliana in The Light of a Decision of The Supreme Court

İdil TUNCER KAZANCI [1]

354 4001

Eşlerden birinin alacaklılarına zarar verecek şekilde mal rejiminin değiştirilmesi TMK m. 213 ‘te düzenlenmiştir. Buna karşın anlaşmalı boşanma ile eşlerden birinin malvarlığının eksiltilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay’ın anlaşmalı boşanma kararlarına karşı tasarrufun iptali davası açılabileceği; şartlar mevcutsa yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceği yönünde içtihatları mevcuttur. Ancak kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı tasarrufun iptali yoluna başvurulması mümkün değildir. Protokol ile boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi halinde yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulmalıdır
Changing the marital property regime between husband and wife which adversely affects the creditors of one of the spouses is elucidated under article 213 of the Turkish Civil Code. Notwithstanding the fact that in case of uncontested divorce, there is no regulation available regarding the decrease in value of one of the spouse's property. The Turkish Supreme Court has been ruling over cases whereby actio pauliana can be brought against the court's decision pertaining to the uncontested divorce and if certain conditions exist the trial can be renewed. However, it is not possible to bring an actio pauliana against the final court orders. This paper argues that in case of division of marital property and uncontested divorce, the renewal of trial should be the only option
Other ID JA35CP42FB
Journal Section Articles
Authors

Author: İdil TUNCER KAZANCI
Institution: ?

Bibtex @ { inuhfd239894, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {401 - 424}, doi = {10.21492/inuhfd.239894}, title = {Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu}, key = {cite}, author = {TUNCER KAZANCI, İdil} }
APA TUNCER KAZANCI, İ . (2016). Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (2), 401-424. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239894
MLA TUNCER KAZANCI, İ . "Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 401-424 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/22412/239894>
Chicago TUNCER KAZANCI, İ . "Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2016): 401-424
RIS TY - JOUR T1 - Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu AU - İdil TUNCER KAZANCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 401 EP - 424 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu %A İdil TUNCER KAZANCI %T Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD TUNCER KAZANCI, İdil . "Bir Yargıtay Kararı Işığında Eşlerin Anlaşmalı Boşanma ile Alacaklarından Mal Kaçırmalarının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi Sorunu". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 2 (July 2016): 401-424.