Year 2016, Volume 4, Issue 4, Pages 39 - 60 2017-05-15

HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?
HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?

Yasin Kerem Gümüş [1]

249 188

In this study it is aimed to examine the effects of financial crisis on Turkey’s exports to the EU at the time of financial crisis in 2008. For this purpose the financial crisis has been compared within the 5-year period before and after the crisis. The effects of the crisis on Turkey's trade volume is examined using econometric models. According to the results, before the financial crisis period (2003-2007) Turkey's exports increased in the motor vehicles sub-sectors; but sub sectors of meat and meat products, the textile and fertilizer wasn’t provided a sufficient level of development. On the other hand, after the financial crisis period (2008-2013) sub-sectors of meat and meat products, the printing industry showed improvement; but motor vehicles, iron and steel financial crisis experienced decline.

In the analysis of the results, the period before the financial crisis experienced growth in both exports and imports of Turkey's foreign trade. The increase in the share of the EU's trade before the crisis made a positive effects on the relations between Turkey and the EU. The financial crisis affected Turkey’ exports to the EU in a negative way as a result of weakened the EU and axial dislocation in the trade relations.


In this study it is aimed to examine the effects of financial crisis on Turkey’s exports to the EU at the time of financial crisis in 2008. For this purpose the financial crisis has been compared within the 5-year period before and after the crisis. The effects of the crisis on Turkey's trade volume is examined using econometric models. According to the results, before the financial crisis period (2003-2007) Turkey's exports increased in the motor vehicles sub-sectors; but sub sectors of meat and meat products, the textile and fertilizer wasn’t provided a sufficient level of development. On the other hand, after the financial crisis period (2008-2013) sub-sectors of meat and meat products, the printing industry showed improvement; but motor vehicles, iron and steel financial crisis experienced decline.

In the analysis of the results, the period before the financial crisis experienced growth in both exports and imports of Turkey's foreign trade. The increase in the share of the EU's trade before the crisis made a positive effects on the relations between Turkey and the EU. The financial crisis affected Turkey’ exports to the EU in a negative way as a result of weakened the EU and axial dislocation in the trade relations.

 • Akgündüz M., (2015).‘’Gümrük Birliği Öncesi Ve Sonrasında Türkiye İle AB Ülkeleri Arasındaki İthalat-İhracat İlişkileri: Ekonometrik Bir Analiz’’, Ege Üniversitesi İİBF, VIII. İktisat Öğrencileri Kongresi, Sf:11, İzmir.
 • Aydın M. F., U. Çıplak Ve M.E. Yücel, (2004). “Export Supply And Import Demand Models For The Turkish Economy”, TCMB Araştırma Departmanı Çalışma Tebliği, No: 04/09.
 • Bahmani-Oskooee, M., (1985). “Devaluation And The J-Curve: Some Evidence From Ldcs”, The Review Of Economics And Statistics, 67:500-504.
 • DPT, 9. Kalkınma Planı Dış Ticareti Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, Ocak 2006:87.
 • Eğilmez M., (2013). ‘’Kendime Yazılar’’ (Aralık 2013) Siteye Giriş; 21.10.2014 Http://Www.Mahfiegilmez.Com/2013/12/Turkiyenin-Dsticareti.Html
 • Filiztekin A., (2003). ‘’ Avrupa Birliği İle Gümrük Birliğinin Türkiye İmalat Sanayi Üzerindeki Etkileri’’, Kalder 12. Ulusal Kalite Kongresi, Ekim, İstanbul.
 • Hamour, E. A., (1999).‘’Impacts Of Increased Exposure To Internatıonal Competition: The Case Of The Turkish Textile Industry’’, Journal Of Economic Coorperation, 20 April: 35-71.
 • Harrıson, G. W., Rutherford, T. F. And Tarr, T. G., (1993). ‘’Trade Reform İn The Partially Liberalized Economy Of Turkey’’, The World Bank Economic Review, 7 February: 191-217.
 • Khan, M.S., (1974). “Import And Export Demand İn Developing Countries”, IMF Staff Papers, 21:678-693.
 • Mercenıer, J., Yeldan, E. (1997), ‘’On Turkey’s Trade Policy: Is A Custom Union With Europe Enough?’’, European Economic Review, Number 41: 871-880.
 • Morgil O., (2000).‘’The Impact Of Trade Lıberalızatıon: Turkey's Experıence Wıth The Customs Union’’, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 189-195.
 • Ocak, B. S., (2009).‘’Türk Sanayii Ve Özel Sektör Rekabet Olanaklarına Genel Bakış’’, İMKB Dergisi. 1 Ocak: 1-12.
 • Özer O.O., Özçelik A., (2009 )‘’Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Pamuk Ve Tekstil Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel Denge Analizi’’, Tarım Ekonomisi Dergisi ,15 ,(2) ,1-9.
 • Tonus Ö., (2008). ‘’Openness And İndustrialization İn Turkey After The Customs Union’’ Anadolu Universitesi MPRA Paper No. 7121, Sf:195.
 • Yenilmez F, Kılıç E., (2014). ‘’Gümrük Birliği Ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sektörü İthalatına Etkisi’’, International Conference İn Economics Prague, Czech Republic, September 03-05.
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Yasin Kerem Gümüş
Institution: SAKARYA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { iremjournal272583, journal = {International Review of Economics and Management}, issn = {2148-3493}, address = {Gökhan ÖZER}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {39 - 60}, doi = {10.18825/iremjournal.272583}, title = {HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?}, key = {cite}, author = {Gümüş, Yasin Kerem} }
APA Gümüş, Y . (2017). HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?. International Review of Economics and Management, 4 (4), 39-60. DOI: 10.18825/iremjournal.272583
MLA Gümüş, Y . "HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?". International Review of Economics and Management 4 (2017): 39-60 <http://dergipark.org.tr/iremjournal/issue/28054/272583>
Chicago Gümüş, Y . "HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?". International Review of Economics and Management 4 (2017): 39-60
RIS TY - JOUR T1 - HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS? AU - Yasin Kerem Gümüş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18825/iremjournal.272583 DO - 10.18825/iremjournal.272583 T2 - International Review of Economics and Management JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 60 VL - 4 IS - 4 SN - 2148-3493- M3 - doi: 10.18825/iremjournal.272583 UR - https://doi.org/10.18825/iremjournal.272583 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Review of Economics and Management HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS? %A Yasin Kerem Gümüş %T HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS? %D 2017 %J International Review of Economics and Management %P 2148-3493- %V 4 %N 4 %R doi: 10.18825/iremjournal.272583 %U 10.18825/iremjournal.272583
ISNAD Gümüş, Yasin Kerem . "HOW DID TURKEY'S EU EXPORTS AFFECTED BY THE 2008 FINANCIAL CRISIS?". International Review of Economics and Management 4 / 4 (May 2017): 39-60. https://doi.org/10.18825/iremjournal.272583