Year 2019, Volume 14, Issue 1, Pages 33 - 56 2019-06-12

CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI

Saliha TİK [1]

14 41

İslam çalışmalarında bir uzman olan Carl Ernst’in araştırmaları Arapça, Farsça ve Urduca çalışmalarına dayanır. Ernst, Kur’ân’ı ön yargı ile okuyanların onu tamamıyla anlamaya çalışmadıklarını iddia eder. Bunun yerine, münferit âyetleri metnin bağlamından alıp verilebilecek en aşırı yorumu verirler. O, tüm oryantalistlerin değil sadece bir kısmının art niyetli olduğuna inanmakla birlikte bu konuda Edward Said’i hepsini art niyetli görmesi sebebiyle eleştirmiştir. Bu makale, Ernst’in ‘How to read the Qur’an a New Guide, With Select Translations’ adlı çalışmasından hareketle Kur’ân ve oryantalizm hakkındaki görüşleri ele almaktadır. Çalışmanın amacı, Ernst’in Batı eleştirisini ortaya koymak, Kur’ân’ın okunması hakkındaki görüş ve yöntemlerine yer vermektir. O, Kur’ân’a edebî ve tarihsel bir biçimde yaklaşmış, Nöldeke’nin kronolojisini tam olarak kabul etmese de esas almıştır. Müslümanların kronolojilerini ise çoğunu aşırı muhafazakâr bir yaklaşıma istinat etmesi ve bir kısmını ise Kur’ân’a bilimsel yaklaşımlarından ötürü tercih edilebilir bulmamıştır. Ersnt, kronolojik olarak dizilen sûrelere “ring composition” adı verilen yöntemi uygulamıştır. Bu yöntemin Kur’ân’ın daha doğru anlaşılmasına yardım edeceğine inanmaktadır

Kur’ân, Batı, Rehber, Edebî-Tarihsel Yöntem, Ring Composition
  • AHSAN, Manazır M. “Bell, Richard”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 5: 423-424. Ankara: TDV Yayınları, 1992. AKDEMİR, Salih. “Müsteşriklerin Kur’ân’ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav)’e Yaklaşımları”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXI/40. Yıl Özel Sayı: 179- 210. ALBAYRAK, İsmail. “Batı’da Son Dönem Kur’ân Çalışmalarına Genel Bir Bakış”. Oryantalizmi Yeniden Okumak, Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, (Adapazarı, 11-12 Mayıs 2002). 169-190. Ankara, 2003. Albayrak, İsmail. “Kur’ân-ı Kerîm Âyetlerinin Tertibi Hakkındaki Oryantalist Söyleme Genel Bir Bakış”. Marife, 3 (2002): 155-164. AMERICAN THINKER, “Misreading The Qur’ân by Jay Schalin”. Erişim: 20 Ağustos 2018, https://www.americanthinker.com/articles/2012/08/misreading_the_quran.html . ASLAN, Adnan. “Qur’ân, liberation and pluralism: an İslamîc perspective of interreligious solidarity against oppression, F. Esack”, “Kitabiyat”, İslam Araştırmaları Dergisi, 5 (2001). ATAY, Esma. İlk Dönem İngiliz Otyanlatalistlerin Kur’ân Çalışmaları: W. Muir ve D. S. Margoliouth Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006. BİRCAN, Orhan. “Carl W. Ernst’in Tasavvuf Araştırmaları Özelinde Oryantalizm Eleştirisi”. İslam Araştırmaları ve Oryantalizmi. İstanbul: İfav Yayınları, (2016):195-204. BOSWORTH, C.E. “The Study of Islam in British Scholarship”. Mapping İslamîc Studies, genealogy continuity and change, edited by Azim Nanji XXI (1997): 45-67. BULUT, Yücel. “Oryantalizm”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 33: 428-437. Ankara: TDV Yayınları, 2007. Bulut, Yücel. Oryantalizmin Kısa Tarihi, İstanbul: Küre Yayınları, 2004. CERRAHOĞLU, İsmail. “Garânîk”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 13: 361-366. Ankara: TDV Yayınları, 1996. ----------. “Oryantalizm ve Batıda Kur’ân Ve Kur’ân İlimleri Üzerine Araştırmalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXI/40.Yıl Özel Sayı: 95-136. DERİN, Süleyman. “Dünden Bugüne İngiliz Oryantalizmi: Tasavvufun Gelişimi Hakkındaki Görüşleri”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, 2 (2003): 156- 178. ERNST, Carl. Following Muhammad Rethinking İslam in The Contemporary World, Chapel Hill: The University of North Carolina, 2003. ----------. How to Read the Qur’ân a New Guide, With Select Translations, Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 2011. ESACK, Farid. “Kur’ân Hermenötiği Sorunlar ve Öneriler”, Çev. Talay Öztürk, Kur’ânı Anlama Çabaları içinde İstanbul: Pınar yayınları, 2010. FEİNGOLD, Moordechai. “The Turkish Alcoran: New Light on the 1649 English Translation of The Koran”, Huntington Library Quarterly, 75/4: 484. GAZQUEZ, Jose Martinez. “Translations of the Qur'an and Other İslamîc Texts before Dante (Twelfth and Thirteenth Centuries)”, Dante and Islam, 125 (2007): 79-92. GÖKKIR, Bilal. “Modern Dönemde Kur’ân Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’ân’ın Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar ve Müslümanlardan Cevaplar”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2012): 9-28. ¬GÖRGÜN, Hilal. “Nöldeke”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 33: 217-218. Ankara: TDV Yayınları, 2007. GÖZELER, Esra. Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesi Sorunu ve Kur’ân’a Kronolojik-Olgusal Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2009. KURTULUŞ, Rıza. “Jeffery, Arthur 1893-1959)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23: 578-579. Ankara: TDV Yayınları, 2001. MCGREGOR, Richard. “Carl W. Ernst, How to Read the Qur’ân: A New Guide, With Select Translations”, Review of Middle East Studies, 46/2 (Winter 2012), 240-1. ÖZKAN, Senail. “Annemarie Schimmel (1922-2003)”. “Vefeyât”, İslam Araştırmaları Dergisi, 9 (2003): 153-166. ÖZTÜRK, Mustafa. “Neo-Selefilik ve Kur’ân-Reşid Rıza’nın Kur’ân ve Yorum Anlayışı Üzerine”. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/2 (Temmuz-Aralık 2004): 77-106. SÖNMEZSOY, Selahattin. Kuran ve Oryantalistler, Ankara: Fecr Yayınevi, 1998. University of North Carolina. “Carl Ernst’s Website”. Erişim: 19 Kasım 2018. http://carlwernst.web.unc.edu/. YAŞAR, Naif. Oryantalistlere Göre Kuranın Kaynağı ve Metinleşmesi, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0521-0942
Author: Saliha TİK (Primary Author)

Dates

Publication Date: June 12, 2019

Bibtex @research article { islamiilimler563400, journal = {İslami İlimler Dergisi}, issn = {1306-7044}, address = {Çorum Çağrı Eğitim Vakfı}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {33 - 56}, doi = {10.34082/islamiilimler.563400}, title = {CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {TİK, Saliha} }
APA TİK, S . (2019). CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI. İslami İlimler Dergisi, 14 (1), 33-56. DOI: 10.34082/islamiilimler.563400
MLA TİK, S . "CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI". İslami İlimler Dergisi 14 (2019): 33-56 <http://dergipark.org.tr/islamiilimler/issue/45095/563400>
Chicago TİK, S . "CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI". İslami İlimler Dergisi 14 (2019): 33-56
RIS TY - JOUR T1 - CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI AU - Saliha TİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34082/islamiilimler.563400 DO - 10.34082/islamiilimler.563400 T2 - İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 56 VL - 14 IS - 1 SN - 1306-7044- M3 - doi: 10.34082/islamiilimler.563400 UR - https://doi.org/10.34082/islamiilimler.563400 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İslami İlimler Dergisi CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI %A Saliha TİK %T CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI %D 2019 %J İslami İlimler Dergisi %P 1306-7044- %V 14 %N 1 %R doi: 10.34082/islamiilimler.563400 %U 10.34082/islamiilimler.563400
ISNAD TİK, Saliha . "CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI". İslami İlimler Dergisi 14 / 1 (June 2019): 33-56. https://doi.org/10.34082/islamiilimler.563400
AMA TİK S . CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI. İslami İlimler Dergisi. 2019; 14(1): 33-56.
Vancouver TİK S . CARL ERNST’İN KUR’ÂN’I OKUMA ANLAYIŞI. İslami İlimler Dergisi. 2019; 14(1): 56-33.