Year 2011, Volume 1, Issue 2, Pages 155 - 172 2011-12-31

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri
Expectations of Preservice Social Studies Teachers from the Lesson of Teaching Practice and Fulfilment Levels of These Expectations

Tekin ÇELİKKAYA [1]

243 673

Öğretmenlik uygulamasında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının beklentileri ve bu beklentilerinin ne

düzeyde karşılanıp karşılanmadığını incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın

çalışma evrenini; 2010-2011 eğitim öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim

görmekte olan son sınıf öğretmen adayları, örneklemi ise Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan son sınıf öğretmen

adayları(N=90) oluşturmaktadır. Araştırmada, varolan bir durumu betimlemeyi amaçlayan tarama

modeli bir çalışma yürütülmüştür.Araştırmanın verileri Likert tipi ölçme aracı kullanılarak

toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve Pearson’s r

değerinden yararlanılmıştır. Bu değerlere göre, öğretmen adaylarının beklentileri ve bu beklentilerinin

karşılanma durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Cinsiyet ve öğretim türü değişkenine göre

bağımsız t-testine, bakılmıştır. Öğretmen adayları, öğretmenlerden, öğrencilerden, idarecilerden,

danışmanlardan ve öğretmenlik uygulaması dersinden en yüksek düzeyde beklentilerle öğretmenlik

uygulaması sürecine başlamaktadırlar Öğretmen adaylarının tüm alt boyuttaki beklentileri en

yüksek düzeyde olmasına karşılık, beklentilerin karşılanma düzeyi beklenilenin bir alt düzeyinde

gerçekleşmiştir. Beklenti düzeyinin en yüksek olduğu alt boyut öğretmenlik uygulaması dersi iken,

beklentilerin en az düzeyde karşılandığı boyut ise öğrenci olmuştur.

This study was performed in an attempt to examine the expectations of preservice social studies

teachers in the context of the teaching practice and fulfilment levels of these expectations. While the

population of the study is comprised of the senior class preservice teachers receiving education at

Kırşehir Ahi Evran University during the school year of 2010-2011, the sample is comprised of the

senior class preservice teachers (N=90) receiving education in the Department of Primary Education

Social Studies Teaching of Kırşehir Teachers College. A screening model study, which aims to describe

a present situation, was conducted in the research. The data of the study were collected via a Likerttype

scale. Percentage, frequency, arithmetic mean, t-test and Pearson’s r value were used for the

analysis of the study data. According to these values, the expectations of preservice teachers and

fulfilment levels of these expectations were tried to be revealed. The independent t-test was checked in

accordance with the variable of gender and teaching type. Preservice teachers start the process of

teaching practice with the highest levels of expectations from teachers, students, administrators,

consultants and the lesson of teaching practice. Although the expectations of preservice teachers were

at the highest level in all lower dimensions, the fulfilment level of their expectations was recognised in

a lower dimension than the expected. While teaching became the lower dimension with the highest

level of expectation, student became the dimension where the expectations were fulfilled at the lowest

level

 • Azar, A.(2003), Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları,
 • Milli Eğitim Dergisi Sayı:159
 • Campers, Gary N. &Roper,T(2000). “Why Students With draw from Initial Teacher Training”. Journal
 • of Education for Teaching. 26(1), 25.
 • Can,N.(2001) Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan
 • Sorunlar,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 Bahar
 • Dursun, Ö.ve Kuzu,A(2008) Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Öğretmen
 • Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25,
 • 159-178
 • Harmandar, M ve Diğerleri(2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul Deneyimi” Uygulaması ve
 • Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 148.Ankara.
 • Paker,T.(2005) Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama
 • Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi DENİZLİ
 • Sarıtaş,M.(2007) Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki
 • Görüşlerin Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XX(1), 121-143.
 • Sılay,İ. ve Gök, T.,(2004) Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu
 • Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
 • Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Ünver,G.(2003).Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği:Bir Durum Çalışması G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi
 • Dergisi Cilt 23(1), 87-100
 • Yeşil ,R. ve Çalışkan,N.(2006).Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin
 • Karşılanma Düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,4(1), 55-72.
 • YÖK,(2007).Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007)(Öğretmenin Üniversitede
 • Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi),Yükseköğretim Kurulu Yayını 2007-5
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tekin ÇELİKKAYA
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { issej278902, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {155 - 172}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri}, key = {cite}, author = {ÇELİKKAYA, Tekin} }
APA ÇELİKKAYA, T . (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1 (2), 155-172. Retrieved from http://dergipark.org.tr/issej/issue/26445/278902
MLA ÇELİKKAYA, T . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 (2011): 155-172 <http://dergipark.org.tr/issej/issue/26445/278902>
Chicago ÇELİKKAYA, T . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 (2011): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri AU - Tekin ÇELİKKAYA Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - 1 IS - 2 SN - -2146-6297 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri %A Tekin ÇELİKKAYA %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri %D 2011 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 / 2 (December 2011): 155-172.