e-ISSN: 2146-6297
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Abdulkadir UZUNÖZ
Kapak Resmi
       

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED; "Akademik Teşvik" kapsamında olup,

Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Mimar Sinan Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve seçkin üniversitelerinin senatolarınca kabul edilmiş uluslararası alan indeksleri tarafından taranmaktadır. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED, aşağıdaki veri tabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır; 

ERIH PLUS

Index Copernicus International (ICI)

Root Indexing

Scientific Indexing Services (SIS)

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Academic Resource Index (ResearchBib)

Directory of Journals Indexing (DRJI)

SOBIAD

CiteFactor

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Covid-19: Pandemi Sürecinde Sosyal Bilgiler Eğitiminin Uzaktan Eğitim Faaliyetleri ile Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Derleme

Türkiye’de küresel vatandaşlık üzerine yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin incelenmesi: Bir meta-sentez çalışması

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

SOBIAD ETKİ DEĞERİ .458