Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2146-6297 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Abdulkadir UZUNÖZ | https://dergipark.org.tr/en/pub/issej


Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED; "Akademik Teşvik" kapsamında olup,

Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Mimar Sinan Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve seçkin üniversitelerinin senatolarınca kabul edilmiş uluslararası alan indeksleri tarafından taranmaktadır. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED, aşağıdaki veri tabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır; 

Index Copernicus International (ICI)

International Scientific Indexing (ISI)

Root Indexing

Scientific Indexing Services (SIS)

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Google Scholar

Academic Resource Index (ResearchBib)

Directory of Journals Indexing (DRJI)

WorldCAT

SOBIAD

CiteFactor

ERIH PLUS

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

e-ISSN 2146-6297 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Abdulkadir UZUNÖZ | https://dergipark.org.tr/en/pub/issej
Kapak Resmi


Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED; "Akademik Teşvik" kapsamında olup,

Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Mimar Sinan Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve seçkin üniversitelerinin senatolarınca kabul edilmiş uluslararası alan indeksleri tarafından taranmaktadır. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED, aşağıdaki veri tabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır; 

Index Copernicus International (ICI)

International Scientific Indexing (ISI)

Root Indexing

Scientific Indexing Services (SIS)

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Google Scholar

Academic Resource Index (ResearchBib)

Directory of Journals Indexing (DRJI)

WorldCAT

SOBIAD

CiteFactor

ERIH PLUS