e-ISSN: 2146-6297
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Abdulkadir UZUNÖZ
Kapak Resmi
       

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED; "Akademik Teşvik" kapsamında olup,

Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Galatasaray Üniversitesi,

Ege Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

Mimar Sinan Üniversitesi,

Yıldız Teknik Üniversitesi gibi ülkemizin en eski ve seçkin üniversitelerinin senatolarınca kabul edilmiş uluslararası alan indeksleri tarafından taranmaktadır. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi/USBED, aşağıdaki veri tabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır; 

ERIH PLUS

Index Copernicus International (ICI)

Root Indexing

Scientific Indexing Services (SIS)

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Academic Resource Index (ResearchBib)

Directory of Journals Indexing (DRJI)

SOBIAD

CiteFactor

Araştırma Makalesi

Astrid Lindgren’in çocuk romanlarında değerler eğitimi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Eğitimde Yaşanan Bölgesel Farklılıklar

Araştırma Makalesi

Orman pedagojisi ve coğrafya eğitimi

Araştırma Makalesi

Yükseköğretimde E-Spora Katılım Motivasyonu: Türkiye Örneği

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

SOBIAD ETKİ DEĞERİ .458